Krimi

Banden Loyal to Familia opløses

Bandens advokat har anket byrettens afgørelse, der blandt andet betyder, at LTF-kendetegn i det offentlige rum bliver forbudt.

Banden Loyal to Familia opløses, og Københavns Politis foreløbige forbud anerkendes som lovligt. Derudover skal banden betale sagens omkostninger.

Sådan lyder dommen, som fredag blev afsagt i Københavns Byret i sagen, som Anklagemyndigheden har rejst mod Loyal to Familia.

Forbuddet betyder, at det er forbudt at videreføre LTF, som det hedder. Det gælder for eksempel ved brug af rygmærker og andre LTF-kendetegn i det offentlige rum.

- Dommen lægger sig fuldstændig op af anklagemyndighedens påstand om, at LTF blev etableret i 2013 med det formål at opnå en økonomisk gevinst ved brug af vold og våben, siger TV 2s reporter på stedet, Astrid Søndberg.

Derfor har retten opløst LTF

Sagens omdrejningspunkt har været Anklagemyndighedens påstand om, at LTF er en forening, som virker ved vold. Dermed kan den opløses på grund af en bestemmelse i grundloven, som ellers garanterer foreningsfriheden.

Der er flere årsager til rettens kendelse om, at banden er forening og dermed kan opløses på grund af den voldelige aktivitet.

Et organisationsdiagram med personnumre og navne viser, at LTF fra begyndelsen af 2013 havde en fast struktur, lyder det. Det fremgår, at LTF var organiseret i en ledelse og undergrupper, der var til dels geografisk begrænset.

I forbindelse med en ransagning i 2017 blev et LTF-regelsæt desuden fundet på en mobiltelefon.

Både kontingentbetalinger og indbetaling til fængslede medlemmer var systematisk, og der var et økonomisk fællesskab, har retten afgjort.

"Man kan ikke forbyde mennesker at eksistere"

LTF's advokater har hævdet, at banden ikke er en forening i grundlovens forstand, men et broderskab.

- Det er min opfattelse, at det er folk, som har kendt hinanden fra barnsben af. De er stadig gode venner, og man kan jo ikke forbyde mennesker at eksistere. Derfor har jeg den holdning, at effekten af forbuddet ikke er så stort, ud over at man måske ikke kan se bestemte tøjgenstande på gaden, siger LTF's advokat, Michael Juul Eriksen.

Forsvarsadvokaten valgte på stedet at anke på vegne af Loyal To Familia.

Meget tilfredse anklagere

Loyal to Familia har været administrativt forbudt siden 27. juni 2018, men et endeligt forbud skal ske ved dom. Det er således sket i dag.

- Vi har i dag fået byrettens ord for, at LTF er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål, og det er vi meget tilfredse med, siger chefanklager ved Københavns Politi Ida Sørensen i en pressemeddelelse.

Forbudssagen mod LTF blev indledt ved Københavns Byret den 6. februar 2019. Den har strakt sig over 27 retsdage, der er ført 59 vidner fra anklagemyndighedens side, og sagen har omfattet mere end 13.000 rapportsider.

Anklagerne har i sagen gennemgået flere end 30 tidligere straffedomme mod medlemmer af LTF, der sammenlagt har ført til 109 domfældelser og 344 års fængsel.

Hverken anklagemyndigheden eller politiet har ønsket at sætte tal på grupperingens nuværende størrelse eller udbredelse, der ifølge TV 2s oplysninger er koncentreret omkring Blågårds Plads på Nørrebro og i Storkøbenhavn.

Historisk sag

Sagen er historisk, fordi sagen mod LTF er den første sag i dansk retshistorie, hvor domstolene har skullet tage stilling til, om en kriminel bande kan opløses.

Kun to gange tidligere har en domstol opløst en forening i Danmark.

Første gang var i 1874, da Den Internationale Arbejderforening – en forløber til Socialdemokratiet – blev opløst, fordi man anså den for at have et samfundsomstyrtende formål.

Anden gang var i 1924, da foreningen Nekkab blev forbudt. Foreningen var et samlingspunkt for blandt andre homoseksuelle, og den var forbudt dengang.