Krimi

Forældre får 14 års fængsel for drab på spædbarn

Anklager i sagen havde krævet 16 års fængsel til begge forældre.

Et forældrepar er ved Retten i Glostrup kendt skyldig i at dræbe deres halvanden måned gamle pige.

Det har et enigt nævningeting afgjort.

Forældrene er hver idømt 14 års fængsel for forbrydelsen. Det er nævningetinget og de tre juridiske dommere kommet frem til.

Kvinden udvises desuden af Danmark og pålægges indrejseforbud for bestandigt.

Et enigt nævningeting mener ikke, at der er nogen formildende omstændigheder i sagen. Retten mener, at drabet er foretaget efter en fast plan fra forældrenes side imod et værgeløst spædbarn.

Forsvarerne i sagen har anket dommen.

Kiggede tomt ud i luften

De to tiltalte modtog tidligere på dagen kendelsen om skyld i sagen uden de store synlige reaktioner.

De sad ved siden af deres forsvarer og kiggede tomt ud i luften, fortæller TV 2s journalist Anders Lindemann fra retten.

Retten fandt forældrene skyldige i manddrab efter straffelovens paragraf 237.

Retten lagde vægt på, at "de lægelige oplysninger med sikkerhed viste, at pigen havde været udsat for vold ved klemning, og at skaderne efter denne vold førte til hendes død", står der i domsresuméet.

Forældrene ønskede ikke barnet og havde på forhånd talt om abort.

Moren til den afdøde pige, den 24-årige Rand Yaseen, opsøgte fem uger før fødslen en apoteker i hjemlandet Irak og bad og "noget, der kunne dræbe barnet", fremgår det af dommen.

Krævede 16 års ubetinget fængsel

Strafferammen for drab ligger fra fem år til livstid.

Senioranklager i sagen, Morten Frederiksen, havde på forhånd krævet 16 års fængsel til begge forældre.

Mads Kramme, der er kvindens forsvarer i sagen, mente, at 12 års fængsel er en passende straf. Ifølge advokat Alexander Nyborg Christensen, der er forsvarer for faderen, var en straf på ti til elleve års fængsel passende.

Rand Yaseen kommer oprindeligt fra Irak og er ikke dansk statsborger.

Morten Frederiksen krævede ud over fængselsstraffen, at hun skulle udvises af landet, hvilket retten var enig i.

Faren, den 33-årige Mohamad-Bager Faieq Hussein Al-Jeboury, er dansk statsborger, men af irakisk herkomst. Der var ikke nedlagt påstand om udvisning for ham.

31 brud på ribben og kraniebrud

Sagen begyndte i marts 2019, da den nyfødte pige lå i sin kuvøse på Herlev Hospital.

Her blev hun ifølge den 24-årige kvinde mishandlet af faren, der blandt andet pressede sine tommelfingre ned på spædbarnets bryst, så hun ikke kunne få luft.

Pigen fik i alt 31 brud på ribbenene og et kraniebrud af den påståede mishandling, der ifølge politiet blev begået igennem to uger i marts og april 2019.

Spædbarnets lunger klappede sammen som følge af volden, og hun fik desuden svære hjerneskader.

Den halvanden måned gamle pige døde 25. april, hvor der blev slukket for hendes respirator.

Forældrene har under retssagen begge nægtet sig skyldige.