Krimi

Støttepartier efterlyser lovkrav mod indbrud – døre og vinduer skal sikres bedre

Trods fald ligger Danmark stadig højt på indbrudsstatistikken i forhold til andre lande i Europa.

For tre dage siden havde Thomas Elong ubudne gæster i sit sommerhus.

- De har rodet i alle vores ting. Det er pisse irriterende. De har taget min grill, værktøj, køleskab og alt muligt andet, siger han til TV 2, da vi møder ham foran døren, som tyvene brød op.

Antallet af indbrud i private huse i Danmark er de seneste 10 år faldet markant, men ligesom Thomas Elong oplever tusindvis af danskere hvert år stadig at komme hjem til en opbrudt dør eller vindue. Men det skal der gøres noget ved.

Både SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten er således enige om at genoplive et beslutningsforslag fra 2017, der vil betyde, at vinduer og døre i nybyggeri og ved større renoveringer skal sikres bedre mod indbrud.

- Vi har brug for at gøre en ekstra indsats for at få antallet af indbruddet til at falde yderligere. Jeg vil nu gå til ministeren og bede ham om at få vores gamle beslutningsforslag til at leve, siger retsordfører for SF, Karina Lorentzen.

Holland og England oplevede fald i indbrud efter lovgivning

Tirsdag udgav Danmarks Statistik nye tal for antallet af indbrud i 2019, der igen i år viser et fald. Men i flere europæiske lande, som Danmark typisk sammenligner sig med, er der markant færre indbrud per indbygger i forhold til herhjemme.

Ifølge Peter Kruize, der er selvstændig kriminolog og tidligere har forsket i indbrud på Københavns Universitet, er der ikke en entydig forklaring på, hvorfor Danmark ligger højere end andre lande.

- Men årsagen skal blandt andet findes i, at vi i Danmark mange fritstående parcelhuse, hvilket giver tyvene gode betingelser. Eksempelvis er størstedelen af boligerne i Holland rækkehuse, mens kun et mindre antal er parcelhuse. I Danmark er det omvendt, siger han.

Samtidig påpeger Peter Kruize, at man i Holland og England tilbage i 1990'erne indførte lovgivning, der betyder, at man i nybyggeri og i nogle tilfælde også ved renoveringer skal indbrudssikre døre og vinduer.

Love, der kan have haft indflydelse på det væsentlige fald i landenes indbrudsstatistikker, vurderer Peter Kruize.

Forslag om indbrudssikring

Ordlyden i beslutningsforslaget, som S, SF og EL fremsatte i 2017:

"Folketinget pålægger regeringen i indeværende kalenderår:

- at fremsætte forslag om at ændre byggeloven, så den fremover ved nybyggeri og større renoveringer sikrer tilfredsstillende tryghed i indbrudsmæssig henseende og

- at ændre bygningsreglementet, så døre og vinduer, herunder låse, i private hjem fremover ved nybyggeri og større renoveringer skal kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 3 minutter."

Forslaget blev ikke vedtaget.

Kilde: Folketinget.dk

Socialdemokratiet: Vi kigger på det

I et beslutningsforslag fra 2017 krævede SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet netop et lignende lovkrav om indbrudssikring af boliger ved nybyggeri og ved større renoveringsarbejder. Målet var, at det skulle tage mindst tre minutter at bryde en dør eller et vindue op.

- Vi ved, at noget af det, der stopper indbrudstyvene, er, hvis det er for besværligt at bryde ind. Derfor bør vi lade os inspirere af England og Holland, siger Kristian Hegaard, retsordfører for Det Radikale Venstre.

Den daværende borgerlige regering og Dansk Folkeparti var allerede i 2015 imod en lovændring. Det fik dengang blandt andre Socialdemokratiets Trine Bramsen til højlydt at undre sig:

- Det undrer mig meget, når vi har dokumentation for, at det er den bedste vej at gå. Jovist, vi skal styrke politiet, men man skal også gøre det sværere for indbrudstyven at komme ind, sagde den daværende retsordfører til Berlingske i 2015.

Som regeringsparti vil Socialdemokratiet dog ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, hvorvidt partiet vil arbejde for at indbrudssikre danskernes boliger ved lov.

- Det er noget, vi kommer til at kigge på i de igangværende politiforhandlinger. Der kan vi kigge på mange værktøjer i forhold til, hvordan vi kan styrke indsatsen mod indbrud. Så må vi se, hvad forhandlingerne munder ud i, siger Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus.

De særligt indbrudssikrede døre og vinduer kan blandt andet have flere låse, ligesom hængslerne kan være forstærkede, så rammen fastholdes, når tyven forsøger at bryde dør eller vindue op.

Venstre imod forslag

Selvom Peter Kruize bakker op om en lovændring, påpeger han, at det ikke vil være en hurtig løsning.

- Når man indfører en krav til bedre indbrudssikring af nybyggeri, vil det jo tage mange år, før man reelt ser en effekt. Derfor vil det selvfølgelig fremskynde processen, hvis man også indfører kravet ved større renoveringsprojekter. Men det kommer ikke til at ændre noget nu og her, siger han.

Tilbage ved den opbrudte sommerhusdør er Thomas Elong ikke afvisende overfor, at der kan indføres regler for bedre sikring af huse. Men i sidste ende tror han ikke, det vil have den store effekt.

- Når det er sagt, så skal tyvene nok finde en vej, hvis de vil ind, siger han.

Venstre oplyser til TV 2, at partiet fortsat ikke bakker op om støttepartiernes forslag.