Skandalen om udbytteskat

Vigtig sejr til Skattestyrelsen i udbyttesagen

Landsskatteretten har afgjort seks vigtige prøvesager i udbyttesagen om formodet svindel for i alt 12,7 milliarder kroner.

Topfolkene i Skattestyrelsen og deres rådgivere fra Kammeradvokaten kan ånde lettet op efter en afgørelse i Landsskatteretten.

Seks prøvesager i udbyttesagen mod pensionsfonde, der har modtaget over 200 millioner kroner, er nemlig faldet ud til fordel for Skattestyrelsen.

- Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, lyder det i afgørelsen, som TV 2 og Politiken er i besiddelse af.

De seks pensionsfonde, der er omfattet af dagens afgørelse, har alle tilknytning til den hovedmistænkte britiske finansmand Sanjay Shah, der er bosat i Dubai.

Med afgørelsen er vejen banet for, at Skattestyrelsen også kan få medhold i mange andre tilsvarende sager, der omhandler udbetalinger for milliarder af kroner på baggrund af anmodninger om refusion af udbytteskat, som ifølge myndighederne er baseret på svindel.

Kan får betydning for andre sager

Siden den formodede svindel på i alt 12,7 milliarder kroner blev opdaget, har Skattestyrelsen og Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, efterforsket sagen i to spor: Et civilt spor med fokus på at få pengene tilbage og et strafferetligt spor med fokus på at stille de ansvarlige til ansvar og få penge tilbage - eksempelvis i form af bøder.

Afgørelsen fra Landsskatteretten omhandler de civile sager, der er længst i retssystemet, og de ventes at få afgørende betydning for de resterende over hundrede sager, der er undervejes i Danmark.

I det lys er det en lettelse for Skattestyrelsen og Kammeradvokaten, at Landsskatteretten har givet medhold, men det er også vigtigt i forhold til de mange udbyttesager, der kører i udlandet, ikke mindst i USA, hvor over hundrede pensionsfonde er sagsøgt.

Dagens afgørelse kommer efter et retsmøde fredag i sidste uge, hvor i alt syv prøvesager i udbyttesagen blev behandlet.

Mens de første seks sager altså er faldet ud til Skattestyrelsens fordel, er der fortsat usikkerhed om den sidste sag, der ikke har tilknytning til Sanjay Shah. I denne sag ventes der først afgørelse efter nytår.

Landsskatteretten er ikke en egentlig domstol, men et nævn i klagesystemet, der består af politikere udpeget af Folketinget, jurister udpeget af skatteministeren og medlemmer udpeget af organisationer som Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Retten: De ejede ingen aktier

Kernen i sagen er en tvist om, hvorvidt pensionsfondene har haft ret til de kæmpe beløb fra statskassen. På den ene side har Kammeradvokaten argumenteret for, at de små pensionsfonde aldrig har ejet danske aktier eller modtaget udbytte og derfor uretmæssigt har opkrævet millioner fra Danmark.

På den anden side har pensionsfondenes advokater argumenteret for, at pensionsfondene har ejet aktier og fået udbetalt udbytte, men at de ikke har dokumentationen for det, fordi den er blevet beslaglagt i 2015 af Bagmandspolitiet under en ransagning af Sanjay Shahs firma Solo Capital i London.

Bagmandspolitiet har afvist at udlevere dokumentationen til både Skattestyrelsen og pensionsfondene, men har oplyst, at de på baggrund af den "hidtil gennemførte efterforskning" ikke kan bekræfte, at pensionsfondene har ejet aktier eller modtaget udbytte.

Dommerne i Landsskatteretten har valgt at se bort fra pensionsfondenes argumenter.

Landsskatteretten finder, "at SKAT har udbetalt refusion på et urigtigt grundlag", lyder det i afgørelsen.

Afgørelsen kan ankes til de almindelige domstole, men det står endnu ikke klart, om pensionsfondene vil gå videre med sagen.

Sanjay Shah var ikke alene

Sanjay Shah, der er hovedmistænkt i sagen, har indrømmet at have modtaget over otte milliarder kroner fra Danmark på baggrund af det, han selv betegner som lovlige handler.

Som TV 2 og Politiken tidligere i år kunne fortælle, har Shah ikke handlet alene. Et netværk af amerikanske pensionsfonde, anført af de tidligere KPMG-rådgivere Matthew Stein og Jerome Lhote i New York, er involveret i udbetalinger for over 4,1 milliarder kroner.

Modellen for den formodede svindel var simpel: