Krimi

Tre ældre døde i brand - nu genoptages efterforskning

Østjyllands Politi lukkede sagen i maj, men nu kræver Statsadvokaten, at den bliver genoptaget.

Østjyllands Politi skal genoptage efterforskningen af en dødsbrand på et plejehjem i Allingåbro i august sidste år.

Det oplyser vicestatsadvokat Torben Thygesen, Statsadvokaten i Viborg.

Tre ældre kvinder mistede livet i branden.

- I den konkrete sag har vi, blandt andet på baggrund af klagen, vurderet, at der var behov for, at politiet foretog yderligere efterforskning i form af nogle afhøringer og forelæggelse for en særmyndighed. På den baggrund blev politiet anmodet om at fortsætte efterforskningen, skriver Torben Thygesen i en mail til TV 2.

- Når resultatet af denne efterforskning foreligger, skal politiet igen tage stilling til, om der er grundlag for at rejse sigtelse i sagen, eller om efterforskningen skal indstilles på ny, skriver Torben Thygesen.

Levede ikke op til brandkrav

I maj lukkede Østjyllands Politi ellers sagen og konkluderede, at der ikke blev begået noget strafbart i forbindelse med branden.

En 91-årig kvinde og en 93-årig kvinde døde ved branden 3. august 2018, mens en 95-årig kvinde få dage senere døde af sine kvæstelser.

Det er tidligere kommet frem, at plejecentret ikke levede op til myndighedernes brandkrav.

Blandt andet manglede der et automatisk sprinkleranlæg, der kunne have bremset branden i opløbet. I stedet bredte den sig fra en sofa i en bolig til tre andre boliger.

Søn klagede til statsadvokat

Politiets efterforskning skulle afklare omstændighederne ved selve branden, og om myndighederne har levet op til gældende regler.

Advokaturchef Jacob Balsgaard, Østjyllands Politi, bekræfter over for Radio 4, at efterforskningen er genoptaget.

- I første omgang kom vi frem til, at efterforskningen skulle indstilles. Nu er vi i gang med den igen, og hvis det færdige resultat af den nuværende efterforskning leder til, at vi vurderer, at der er nogen, der kan sigtes og tiltales, så kigger vi på det, når efterforskningen er færdig, siger Jacob Balsgaard.

Det er sønnen til en af de døde kvinder, der står bag klagen til Statsadvokaten i Viborg, skriver Randers Amts Avis.

- Jeg håber, der bliver placeret et ansvar, for som jeg ser det, er der flere ting, der er gået galt, siger han. Det, synes jeg, er det sidste, jeg kan gøre for min mor før jeg får ro, siger sønnen, Bjørn Sørensen.

Søn mener ansvar skal placeres hos kommune

Han siger til avisen, at det netop var fordi hans mor var kommet til at sætte ild på sin bolig, hun kom på plejecentret i Allingåbro.

- Der var kun en grund til, at jeg fik min mor på plejehjem, og det var, at hun var kommet til at sætte ild på i den ældrebolig, hun boede i. Så ved visitationsmødet blev det understreget kraftigt, at hun skulle være overvåget, når hun røg, eller i hvert fald tilses. Der er masser af ting, der er gået galt. Plus, at stedet var indrettet som en brandfælde, siger Bjørn Sørensen til Randers Amts Avis.

Han mener, ansvaret for branden skal placeres hos kommunen.

I kommunen - Norddjurs Kommune - er man meget fåmælt om sagen.

- Vi har noteret os, at efterforskningen af Farsøhthus-branden nu genoptages, og vi står naturligvis til rådighed for politiet i den forbindelse. Derudover har vi ikke yderligere kommentarer, siger Lars Møller (S), formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, i en mail til TV 2.

Brandvagter ved tre plejehjem

Branden på plejecentret i Allingåbro førte til, at daværende boligminister Ole Birk Olesen (LA) pålagde alle danske kommuner at tjekke brandsikkerheden på deres plejehjem.

Det har ifølge Nordjyske.dk ført til, at Hjørring Kommune nu har ansat midlertidige vagter ved tre plejehjem i kommunen, indtil der er gennemført bygningsmæssige forbedringer af de tre plejehjems brandsikring.