Millionsvindel i Socialstyrelsen

Et ekstra ’e’ i mail gav Britta Nielsen 36.000 på kontoen

Britta Nielsen selv har fastholdt, at hendes svindel aldrig medførte, at projekter ikke kunne gennemføres.

Ét enkelt 'e' i en mail sendt fra Britta Nielsen.

Det var ifølge anklagemyndigheden medvirkende til, at hun uberettiget fik overført 36.322 kroner til sin egen konto i september 2017.

Det fremgår af en korrespondance mellem Cystisk Fibrose Foreningen og Britta Nielsen, som Socialstyrelsen sammen med andre dokumenter offentliggjorde mandag.

Ifølge anklagemyndigheden sendte Britta Nielsen nemlig en e-mail til en ikke-eksisterende adresse med sit eget kontonummer, hvilket i sidste ende betød, at hendes kollegaer ikke fattede mistanke og overførte pengene til Britta Nielsen og ikke Cystisk Fibrose Foreningen:

- Hun har jo siddet og lavet fiktive mails til fiktive mailadresser om, at vi har skiftet kontonummer og på den måde fået sin kollega til at overføre penge. Det er naturligvis på ingen måde rart og i orden. Det er usympatisk, siger direktør i Cystisk Fibrose Foreningen, Helle Ousted, til TV 2.

Opfinder falsk mail

Sagen startede 30. august 2017, hvor Helle Ousted i en mail til Socialstyrelsen skriver, at foreningen var nødt til at aflyse et familiekursus. Der var for få tilmeldte.

Foreningen havde fået bevilget penge til kurset, men måtte nedskrive budgettet med 201.753 kroner som følge af aflysningen, skrev Helle Ousted. Hun ville dog høre, om det var muligt at overføre beløbet til næste år, hvor de igen ville forsøge at afholde et kursus.

Kontorfunktionær i Socialstyrelsen Britta Nielsen svarede:

- Kære Helle, Det er da rigtig ærgerligt. Vi kan desværre ikke godkende en overførsel, hvor afholdelse af et tilsvarende kursus ikke er tidsbestemt til afholdelse enten senere på året eller i de første måneder af 2018 svarende til, at vi kan forlænge en projektperiode med nogle ekstra måneder. Med venlig hilsen Britta Nielsen.

Britta Nielsen gav afslag på at pengene måtte bruges året efter.

Det enkelte 'e'

16 dage senere skrev Britta Nielsen i, hvad der ligner en mail til foreningen, at hun kan forstå fra en samtale med Helle Ousted, at de ikke har modtaget en del af bevillingen, og at det må være, fordi de har skiftet kontonummer. Pengene vil blive indsat på den rigtige konto, når det går i orden med banken, skrev Britta Nielsen.

Men mailen er sendt til mailadressen info@ceff.dk - en ikke-eksisterende adresse.

Og sandheden var, at foreningen slet ikke havde skiftet kontonummer, og skulle mailen have været sendt, skulle den være sendt til Helle Ousted på ho@cff.dk eller info@cff.dk, altså uden ’e’ i 'ceff'.

- Jeg kan ikke erindre, at vi har haft den samtale. Og jeg har aldrig set den mail, før sagen kommer for, siger Helle Ousted.

Mailen videresendes til en kollega i Socialstyrelsens økonomiafdeling, ligesom andre sager, hvorefter Britta Nielsen oplyser, at foreningen har skiftet kontonummer og beder kollegaen om at indsætte 36.322 kroner på et andet, nemlig hendes eget.

Pengene går ifølge dokumenter ind på Britta Nielsens konto 20. september 2017.

Pengene gik ind på Britta Nielsens konto 20. september 2017.

Revisionsrapport: - Gav uretmæssige afslag

Det står ikke klart, hvorfor Britta Nielsen anmoder om lige netop 36.322 kroner.

Men udbetalinger af penge fra Satspuljen blev udbetalt i rater, og Helle Ousted fortæller, at foreningen modtog et beløb tæt på det nævnte til projektet, men altså gav afkald på de resterende 201.752 kroner.

Socialstyrelsen har da også i kølvandet på svindelsagen oplyst, at foreningen ikke har penge til gode. Helle Ousted understreger, at foreningen ikke har mistet penge ved Britta Nielsens svindel. Det er derimod misbruget af hendes og foreningens navn, der forarger hende.

Et enkelt 'e' gjorde en stor forskel, da Britta Nielsen sendte mailen.

I rapporten om svindlen, der er udarbejdet af revisionsfirmaet PwC, er der omtalt syv forskellige svindelmetoder. Om den omtalte type står der:

- BN (Britta Nielsen, red.) har uretmæssigt givet afslag til modtagerne, som anmodede om at kunne overføre tilskudsmidler til senere anvendelse, hvorfor tilskudsmidlerne skulle bortfalde. Som konsekvens heraf er der opstået overskydende tilskudsmidler, som er udgiftsført af tilskudsadministrationen, men ikke udbetalt. BN kunne herefter overføre de resterende tilskudsmidler til egne konti.

Britta Nielsen skrev i en mail til en kollega, at pengene skulle sendes til et nyt kontonummer.

Britta Nielsen: Tog ikke fra projekter, der manglede

Britta Nielsen er tiltalt for dokumentfalsk, embedsmisbrug og groft bedrageri ved at have overført ikke under 116.915.658 kroner til sig selv fra 1993 til 2018 via 298 overførsler.

Fakta om satspuljen

Puljen på cirka én milliard kroner uddeles årligt til særlige indsatser.

Den er især målrettet udsatte grupper og borgere på overførselsindkomst med behov for at blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet.

Ordningen blev oprettet ved et forlig i 1990. Siden da har flere partier tilsluttet sig og nu tildeles pengene af alle Folketingets partier på nær EL. Det sker hvert efterår som et delforlig til finanslovsaftalen. 

Det præcise beløb afhænger af reguleringen af overførselsindkomster. Som udgangspunkt bliver 0,3 procent af reguleringen dedikeret til SATS-puljen.

Kilde: Børne- og Socialministeriet

Overførslerne fandt sted, mens Britta Nielsen arbejdede i Tilskudsadministrationen under Socialstyrelsen, hvor hun blandt andet stod for at udbetale penge fra Satspuljen. Men hendes svindel gjorde ikke, at projekter ikke blev gennemført, har hun forklaret:

- Det er penge, der er kommet retur fra projekter, der ikke har brugt dem. Pengene er i overskud, de har ikke været udmøntet. Det er den tilgang, jeg har haft til at tage de her penge, sagde Britta Nielsen.

Britta Nielsen har erkendt dokumentfalsk og delvist erkendt groft bedrageri, da hun ikke kan huske alle 298 overførsler.