Krimi

Svend Lings dømt i Højesteret

Svend Lings vil genoptage sin rådgivning til aktiv dødshjælp, selvom det er ulovligt, siger han.

Den pensionerede læge Svend Lings er ved Højesteret blevet idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg.

Det oplyser Højesteret, som stadfæster Østre Landsrets dom.

Anklageren havde krævet et års ubetinget fængsel til den 77-årige pensionist, mens Svend Lings gik efter frifindelse.

Dommen ændrer dog ikke Svend Lings indstilling til aktiv dødshjælp.

- Højesteret har talt, så er det sådan, loven skal forstås. Men det kan jeg ikke leve med. Nu genoptager jeg mit rådgivningsarbejde, ulovligt eller ej, siger han til TV 2.

Kan ikke holde til at afvise

Svend Lings har ikke lagt skjul på, at han har udskrevet medicin til syge, der ønskede at dø, og vejledt dem i at bruge det til at tage deres liv.

Han mener, at aktiv dødshjælp bør lovliggøres i Danmark og er medlem af netværket Læger for Aktiv Dødshjælp. Tidligere har han fortalt i medierne, at han på den måde har hjulpet mindst ti mennesker til at dø.

De ved, jeg kan hjælpe dem. Jeg ved, jeg tit kan hjælpe dem. Jeg kan ikke holde til at blive ved med at afvise dem

Svend Lings, pensioneret læge

Han har også offentliggjort en selvmordsmanual på nettet, hvor han vejleder om, hvilke medicinske præparater man kan bruge, og hvor store doser man skal tage.

Efter at han blev dømt i landsretten, sagde Svend Lings, at hvis nogen ønskede hans hjælp til selvmord, måtte han svare, at han "er ude af drift i øjeblikket".

Det har dog ikke stoppet folk fra at kontakte ham. Ifølge Svend Lings selv får han hver eneste dag henvendelser fra mennesker, der ønsker hans hjælp. Mennesker, som han nu igen har tænkt sig at hjælpe.

- Der er altid tale om mennesker i nød, ofte i dyb nød. Og jeg kan ikke holde til at blive ved med at afvise dem. De ved, jeg kan hjælpe dem. Jeg ved, jeg tit kan hjælpe dem. Jeg kan ikke holde til at blive ved med at afvise dem, siger Svend Lings.

- Nød bryder alle love, tilføjer han.

I 2017 mistede Svend Lings sin autorisation.

Principiel sag

Svend Lings blev første gang dømt i 2018 ved byretten i Svendborg, hvor han blev fundet skyldig i medvirken til et selvmord og et selvmordsforsøg, mens han blev frifundet for et tredje forhold om medvirken til selvmord.

Men i landsretten blev han fundet skyldig i alle tre forhold og idømt 60 dages betinget fængsel. En skærpelse på 20 dage i forhold til byrettens dom.

Både Svend Lings og anklagemyndigheden ankede dommen, og i april gav procesbevillingsnævnet tilladelse til, at sagen kunne komme for Højesteret. Det skyldtes, at sagen har principiel karakter.

I by- og landsret var en anden læge, psykiater Frits Schjøtt, tiltalt for sammen med Svend Lings at medvirke til et selvmordsforsøg. Han blev idømt 20 dages betinget fængsel i landsretten og ønskede ikke at gå videre med sagen.

Risikerer eksklusion

Svend Lings blev meldt til politiet af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017, efter at han i et program på Radio24Syv havde fortalt, at han havde hjulpet mindst ti patienter til at dø.

Lægeforeningen ønsker at smide Svend Lings ud af foreningen, og derfor har bestyrelsen indstillet, at han bliver ekskluderet. Det skal Lægeforeningens Voldgiftsret tage stilling til, men der er endnu ikke fastsat en dato for afgørelsen.

Lægeforeningen har fuldt sagen tæt, da den omhandler en læge, og formand Andreas Rudkjøbing er tilfreds med dommen i Højesteret.

- Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at Højesteret slår fast, at det er ulovligt og strafbart at medvirke til selvmord, og det er helt afgørende, siger Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse.