Krimi

Landsretten stadfæster: Rasmus Paludan dømt for racisme

Der er ikke grundlag for at se udtalelsen som led i en politisk debat, og dermed kan den ikke være straffri, mener landsretten.

Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom af Rasmus Paludan, der er blevet dømt for racisme.

Rasmus Paludan blev 5. april 2019 dømt til 14 dages betinget fængsel i Retten i Glostrup, fordi han på en video ifølge rettens dom blandt andet sammenkoblede "de fleste negere i Sydafrika" med personer, der har en intelligenskvotient på under 70.

- Hvis kognitive funktionsniveau er for lavt til, at de kan styre en nation, lød det fra Rasmus Paludan.

En dom, Rasmus Paludan ankede, og hvor ankesagen torsdag har udspillet sig i Østre Landsret.

Landsretten tilslutter sig byrettens vurdering af, at udtalelsen er nedværdigende og krænkende for en befolkningsgruppe. Der er ikke grundlag for at se den som led i en politisk debat, og dermed kan udtalelsen ikke være straffri, mener landsretten.

Racismeparagraffen

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Paludan ville være kendt

- Sagens kerne er, om en gruppe personer er blevet forhånet eller nedværdiget ved disse udtalelser, sagde senioranklager Rikke Jensen i landsretten i sin forelæggelse af sagen.

Rasmus Paludan afgav forklaring, efter videoen på tre minutter var blevet vist på en storskærm.

Han talte meget hurtigt og fastholdt, at der efter hans overbevisning ikke var tale om racistiske ytringer. Han lagde videoen ud på de sociale medier for at blive kendt - ikke for at påvirke meningsdannelsen, lød det.

- En hel del af partiet er jo, at folk gerne vil høre mine ting. Hvis man ikke bliver kendt, får man ikke nogen stemmer, sagde Rasmus Paludan.

Videoen var kun blevet vist 829 gange, da han fjernede den fra partiets side, efter han var blevet politianmeldt.

Havde indkaldt vidne

Forsvaret havde indkaldt Rasmus Paludans partikammerat Helmuth Nyborg, der er tidligere professor i udviklingspsykologi og folketingskandidat for Stram Kurs i Østre Storkreds, som vidne.

Helmuth Nyborg argumenterede for, at sydafrikanere efter hans overbevisning har en gennemsnitlig intelligenskvotient på 77.

Senioranklager Rikke Jensen gjorde det klart, at de omstridte udtalelser ubestridt har fundet sted, og at de har været offentligt udbredt.

- De her udtalelser er forhånende og nedværdigende, og det må Rasmus Paludan have indset. De har ligget på partiets hjemmeside i måneder. Det forhold, at han nu siger, de betyder noget andet, betyder ikke, at han er straffri, procederede Rikke Jensen.

Hvad handler sagen om?

Sagen handler om, hvorvidt en afgrænset befolkningsgruppe er blevet udsat for forhånende og nedværdigende udtalelser. Og det er sket, procederede Rikke Jensen og fremhævede en række andre domme, hvor politikere er blevet dømt for brud på racismeparagraffen.

Heriblandt domme mod flere medlemmer af Dansk Folkeparti, samt en dom hvor Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup, i et tv-program i 1997 udtrykte sig groft forhånende og nedværdigende om ’muhamedanere’.

- Jeg mener, at et seriøst bud er 20 dages fængsel, afsluttede Rikke Jensen sin procedure med et ønske om en lille skærpelse af byrettens dom på 14 dages betinget fængsel. sagde Rikke Jensen.

Hun ser det som formildede, at Rasmus Paludan ikke tidligere er straffet for racistiske udtalelser, mens det bør være skærpende, at han er leder og stifter af et politisk parti.

En retfærdig rettergang

Forsvarer Mette Grith Stage lagde ligeledes vægt på Rasmus Paludans person i sin procedure. Vægt på, at han er en kontroversiel person, som rigtig mange har en negativ holdning til - men at det ikke må påvirke retssagen.

- Jeg er selv blevet spurgt af rigtig mange om, hvorfor jeg vil have denne sag. Men alle har krav på en retfærdig rettergang, og det har Rasmus Paludan også. Den her sag her er i sidste ende et forsvar af ytringsfriheden, indledte Mette Grith Stage sin procedure.

Hun bad de tre juridiske dommere om sammen med de tre lægdommere at glemme, at Rasmus Paludan er en kontroversiel person - ligesom de skal huske, at det ikke er ulovligt at sige 'neger', som Paludan gør det mange gange i sin video.

Rasmus Paludan ønskede ikke at tage ordet til en afsluttende kommentar.

Da sagen allerede er blevet behandlet ved én instans, byretten, forventer senioranklager Rikke Jensen ikke, at sagen bliver forsøgt anket til Højesteret.

- Det skal være principielt, for at Højesteret overhovedet får mulighed for at se på det her, og jeg mener ikke, at der er noget principielt i den her sag. Den er helt konkret, siger Rikke Jensen til TV 2 efter domsafsigelsen.

Under alle omstændigheder er det dog op til forsvareren, hvis sagen skal bringes videre, oplyser senioranklageren. Om det sker, vides endnu ikke. Rasmus Paludan, der ikke ønskede ikke at tale med medierne i forbindelse med retssagen, vil dog nærlæse landsrettens afgørelse. Det fortæller hans forsvarer, Mette Grith Stage:

- Så vil min klient og jeg vurdere, om der er grundlag for at indgive en ansøgning til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen prøvet ved Højesteret, siger Mette Grith Stage.

I sin gennemgang af sagen henviste senioranklager Rikke Jensen til andre, lignende sager. Bortset fra medieopmærksomheden vedrørende Rasmus Paludan mener hun ikke, sagen er noget særligt.