Krimi

Centralt skattevidne fra Skat udskyder forklaring for at få bisidder

Chefen for kontoret for refusion af udbytteskat har halvvejs gennem afhøringer valgt at få en bisidder.

En central afhøring for Kommissionen om Skat er tirsdag blevet udskudt, fordi vidnet siden sin første afhøring har valgt at bede om en bisidder. Det kræver yderligere forberedelse.

Det forklarer kommissionens formand, landsdommer Michael Ellehauge, inden han udskyder dagens afhøring.

Det var den tidligere afdelingsleder for det kontor, der stod for udbetalinger af refusion for udbytteskat, Lisbeth Rømer, der skulle afhøres.

Kontoret spiller en central rolle i den sag om svindel for milliarder, hvor udenlandske aktionærer har fået refunderet udbytteskat uden at være berettiget.

Mandag aften beskrev TV 2, hvordan Lisbeth Rømer i september 2012 hentede to ledende medarbejdere fra Acupay og kørte dem på en kort sightseeing tur i København, inden hun kørte dem til skattekontoret i Høje Taastrup, hvor de skulle vejledes om refusion om udbytteskat.

Acupay er siden blevet sagsøgt af Skattestyrelsen i sagen om svindel med udbytteskat for milliarder. Og svindelnumrene begyndte netop i de uger, hvor mødet fandt sted i 2012.

Tidligere skattechef: Det kan man godt

Selv afviser Lisbeth Rømer at have særbehandlet de to udenlandske ledende medarbejdere.

- Hvis der kommer nogen, der beder om at få et møde med os, og de bor i København, og jeg så – fordi jeg bor selv i København – venligt samler dem op på deres hotel og så lige kører dem en lille rundtur – det kan man godt, siger Lisbeth Rømer.

Hun fremhæver, at der ofte var virksomheder, der henvendte sig til afdelingen for at få vejledning.

Lektor ved Syddansk Universitet, Frederik Waage, kan handlingen "en atypisk embedsmandsadfærd".

- Som embedsmand skal man ikke være chauffør for folk, der stiller spørgsmålstegn til Skat. Det sætter spørgsmål ved overholdelse af de forvaltningsretslige regler i Skat, siger han.

Han mener, at man meget let bliver inhabil, hvis man tager personer med på sightseeing. Ligesom man risikerer, der stilles spørgsmål ved, hvorvidt afgørelser er påvirket af usaglige hensyn.

- Det kan godt være, der ikke har været ond vilje bag sådan en tur. Men vi har en medarbejder efterfølgende fra samme kontor, som er blevet sigtet for bedrageri, og for at fraternisere med dem, som serviceres. Vi er nødt til at se det i det store billede. Det er muligvis danmarkshistoriens største svindelsag. Og det virker suspekt, siger Frederik Waage.

Central skikkelse

Dagen startede med en forsinkelse, der senere blev efterfulgt af landsdommer Ellehauges besked:

- Det er kommissionens opfattelse, at alle centrale vidner bør have en bisidder. Lisbeth Rømer er pt. uden en bisidder, siger han.

- Kommissionen har igen her til morgen (tirsdag, red.) opfordret Lisbeth Rømer til at få en bisidder, da Lisbeth Rømer er en central skikkelse.

- Lisbeth Rømer har på den baggrund ønsket få beskikket en bisidder.

En bisidder er en advokat, der kan hjælpe med, at alle relevante spørgsmål kommer frem under en afhøring for kommissionen.

Der er endnu ikke beskikket en bisidder, og det står derfor ikke klart, hvornår Lisbeth Rømer kan afgive anden del af sin forklaring. Hun har tidligere afgivet første del af sin forklaring.

Mere grus i maskineriet

- Det er et tydeligt tegn på, at dommerne har set nogle oplysninger, som, de mener, er væsentlige at spørge ind til. De mener ikke, at Lisbeth Rømer skal gøre det alene. Hun skal have en bisidder. Det kaster endnu mere grus i maskineriet i forhold til oplysninger om ansvar i forhold til udbyttesagen, siger TV 2s journalist Joachim Bindslev, som var tilstede i retten.

Der er dog blot tale om én ud af mange afhøringer, oplyser han. I alt 106 personer skal afhøres. Men Lisbeth Rømer er et kronvidne.

- Det her sår endnu mere tvivl om, hvad der er foregået, siger Joachim Bindslev.