Krimi

Beskyttelse af Paludan har i "betydeligt omfang" taget politi fra andre opgaver

Den massive politibeskyttelse af Rasmus Paludan har kostet politiet dyrt og også påvirket andre efterforskninger.

Det har kostet et omfattende millionbeløb at beskytte politikerne op til folketingsvalget - ikke mindst på grund af Rasmus Paludan, der har ført sin valgkamp under massiv politibeskyttelse.

I alt opgør Rigspolitiet, at udgifterne til at beskytte politikere i perioden 1. januar til 5. juni 2019 er løbet op i 100 millioner kroner - "hvoraf en væsentlig del af omkostningerne vedrører partiet Stram Kurs", fremgår det af en opgørelse, TV 2 har fået indsigt i.

Desuden fremgår det, at politifolkene, der har beskyttet Rasmus Paludan og de øvrige politikere, i "betydeligt omfang" er taget fra andre opgaver.

Genetillæg og løn

De 100 millioner kroner omfatter primært arrangementer, der har handlet om Rasmus Paludan og Stram Kurs, men i tallet indgår desuden andre arrangementer som partilederrunder samt politiske arrangementer, hvor Rasmus Paludan ikke har deltaget.

Ud af de 100 millioner kroner skønnes de ordinære lønomkostninger til at udgøre 78 millioner kroner, mens særlige ydelser, der primært omfatter forskellige former for genetillæg og weekendtillæg, har kostet politiet omkring 21 millioner kroner.

Endelig har politiet brugt omkring to millioner kroner til indkvartering og forplejning af personale, der har assisteret især Københavns Politi fra andre politikredse.

Politifolk flyttet fra efterforskninger

Rigspolitiet oplyser dog i sin redegørelse, at lønudgifterne på 78 millioner kroner ikke kan betragtes som egentlige merudgifter, da politifolkene "i et betydeligt omfang'"er omprioriteret fra andre opgaver.

Der er altså tale om, at politifolk fra andre afdelinger og efterforskningsenheder er trukket bort fra deres almindelige arbejde, således at de kan indgå i beskyttelsesopgaverne.

Præcis hvilke politiopgaver der dermed ikke har været varetaget - eller er varetaget i et begrænset omfang - fremgår ikke i aktindsigten fra Rigspolitiet, men i en aktindsigt fra Københavns Politi fremgik det ved udgangen af maj måned, at selvom politiets beredskab kunne varetage de fleste opgaver, så er der også "anvendt personale fra andre enheder, hvis opgaver som en naturlig konsekvens heraf midlertidigt har måttet nedprioriteres".

PET's udgifter kommer oveni

Rigspolitet oplyser til TV 2, at de udgifter, PET har til beskyttelse af Rasmus Paludan, ikke indgår i udregningen.

Desuden indgår eventuelle merudgifter til overtidsarbejde ikke, da man som udgangspunkt altid søger at afspadsere.

Det er tidligere opgjort, at udgifterne til beskyttelse af Rasmus Paludan ved udgangen af april måned var omkring seks millioner kroner, hvilket 29. april var steget til 41 millioner kroner. Disse millioner indgår i de 100 millioner kroner.

Med henvisning til den nuværende situation, hvor regeringen endnu ikke er dannet, ønsker Rigspolitiet ikke at kommentere hverken udgifterne eller de arbejdsopgaver, der er blevet nedprioriteret i forbindelse med valgkampen.