Valg 2019

Rasmus Paludan chikanerede ung mand i flere år, viser dokumenter

Rasmus Paludan ønsker ikke at kommentere sagen over for TV 2, men er fortaler for tilhold, siger han.

Den yderligtgående islamkritiker og stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, fik i 2013 et tilhold for at have stalket og chikaneret en ung mand.

Det viser et dokument, som Avisen Danmark er i besiddelse af, og som TV 2 også har set.

Dokumentet er et polititilhold fra 2012, hvori det fremgår, at Rasmus Paludan igennem længere tid havde udsat en dengang 24-årig mand for chikane og stalking i en sådan grad, at politikeren fik forbud mod at opsøge eller kontakte den unge mand i fem år.

Af tilholdet fremgår det, at Københavns Politi fandt begrundet mistanke for, at Rasmus Paludan gennem længere tid havde chikaneret den 24-årige mand gennem utallige sms-beskeder og opkald.

Mistanken om chikane understøttes af et dokument fra Justitsministeriet, som TV 2 har fået aktindsigt i. Dokumentet er formuleret som en klage til daværende justitsminister Morten Bødskov (S) samt politimestrene på Station City i København og i Esbjerg. Det er forfattet af bekendte til familien:

”Undertegnede henvender os, da det er med stor forundring, forargelse og ikke mindst bekymring vi kan iagttage, at en familie gennem to år chikaneres (stalkes), uden at politiet gør noget radikalt for at stoppe chikaneriet”, står der blandt andet.

Havde fået en advarsel

Dokumentet fra Justitsministeriet er dateret 11. december 2012, og af det fremgår, at den 24-årige og hans familie adskillige gange havde anmeldt chikanen til politiet.

28. december oprettede Københavns Politi et polititilhold, som blev forkyndt for Rasmus Paludan 10. januar 2013. Et tilhold, der har varet i fem år helt frem til januar 2018.

Jeg vurderer, at De har krænket den 24-åriges fred

Vicepolitiinspektør Københavns Politi, Kim Lykke Østergaard

I tilholdet lagde politiet vægt på, at Rasmus Paludan allerede tilbage i september 2012 blev informeret om, at han ikke skulle kontakte den 24-årige hverken skriftligt eller mundtligt. Derfor vurderede politiet, at der var grundlag for et tilhold:

"Jeg vurderer, at De har krænket den 24-åriges fred ved at genere den 24-årige, hans venner og familie ved telefonopkald og sms-beskeder, og at det for at få Dem til at standse chikanen er nødvendigt at give Dem et tilhold", skrev vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Kim Lykke Østergaard i tilholdet.

TV 2 har været i kontakt med den forurettede mand, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Ifølge Avisen Danmarks oplysninger mødte den 24-årige og Rasmus Paludan hinanden på Københavns Universitet, hvor de begge studerede latin. Her henvendte den 24-årige sig til Rasmus Paludan, fordi han virkede til at stå udenfor sociale sammenhænge. Efterfølgende ville Rasmus Paludan opretholde kontakten og opsøgte den 24-årige – både fysisk og via opkald og sms’er.

Min gode ven og studiekammerat fik nogle af sine mest formative år formørket af Rasmus Paludans chikane

Peter Bruun Hansen, tidligere medstuderende til forurettet

Det bekræfter Peter Bruun Hansen, der er en af den 24-åriges tidligere studiekammerater:

Hvad er stalking?

Stalking karakteriseres som en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for ofret.

Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng kan aktiviteterne opleves frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

Kilde: Dansk Stalking Center

- Min gode ven og studiekammerat fik nogle af sine mest formative år formørket af Rasmus Paludans chikane.

- Vi, der var i omkredsen af begivenhederne, havde kun delvist indblik i sagens forløb og mærkede kun i begrænset omfang negative konsekvenser heraf. Men Rasmus Paludan forekom på det tidspunkt lige så konfliktsøgende, rethaverisk og menneskefjendsk, som han tilsyneladende er i dag, skriver Peter Bruun Hansen til TV 2.

Han forklarer, at han udtaler sig med respekt for den forurettede, der har ønsket at lægge sagen bag sig.

Så ham spille fodbold

Chikanen betød, at familien var nervøs for, at den 24-årige ville få et sammenbrud. Også familiens hjemmeboende søn og venner var belastet af sagen, skriver Avisen Danmark.

Udover utallige sms’er og opkald mødte Rasmus Paludan op flere af de steder, hvor den 24-årige opholdt sig. Blandt andet på hans bopæl på Borchs Kollegium i København, ved et årligt arrangement i hans hjemby Ribe samt til fodboldkampe i København, hvor den 24-årige spillede for boldklubben KB Ribe. En klub for spillere med tilknytning til byen.

Ved arrangementet i Ribe skulle Rasmus Paludan have taget billeder af den 24-årige. Det bekræfter kilder overfor Avisen Danmark og Berlingske.

TV 2 har i dag været i kontakt med flere fra fodboldklubben. Ingen ønsker at udtale sig af hensyn til den forurettede, men de fortæller, at de er rystede over hele forløbet.

TV 2 har også været i kontakt med en tidligere beboere på Borchs Kollegium og flere tidligere studerende. Heller ikke de ønsker at udtale sig.

Rasmus Paludan forsøgte at melde sig ind i KB Ribe. Dette blev han nægtet, og det førte til, at han klagede til Danmarks Idrætsforbund. En klage, som TV 2 har set.

Avisen Danmark skriver onsdag, at Rasmus Paludan også er gået efter den 24-åriges forældre ved at kontakte deres arbejdspladser. Desuden skal han ifølge avisen have anmodet om aktindsigt i deres personlige oplysninger.

Oplysningerne fremgår ifølge Avisen Danmark af dokumenter, som avisen har fået aktindsigt i.

Paludan: Tilhold er en god ting

Selve tilholdet blev først formelt forkyndet 10. januar 2013, men Rasmus Paludan fortsatte ifølge Avisen Danmark sin chikane af den 24-årige. Først i december 2013 stoppede det, da Rasmus Paludan og den forudrettede indgik et forlig, der forpligtede den 24-årige til at trække anmeldelserne om overtrædelse af tilholdet tilbage samt til ikke at omtale forligets indhold til andre end familien.

Jeg synes, at tilhold er et rigtigt godt værktøj, hvis der er konflikt mellem to privatpersoner

Rasmus Paludan, formand Stram Kurs

TV 2 spurgte onsdag Rasmus Paludan til sagen. Men ifølge ham må heller ikke han udtale sig om tilholdssagen på grund af forliget.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til sagen overhovedet. Så det bliver det samme svar hver gang, lød det kort.

Men Rasmus Paludan understregede derefter, at et tilhold ikke er et strafbart forhold.

- Jeg synes, at tilhold er et rigtigt godt værktøj, hvis der er konflikt mellem to privatpersoner, for så undgår man, at der fortsat er kontakt, når de ikke kan enes. Derfor støtter jeg fuldt ud, at man benytter det redskab, siger han til TV 2.

Derefter påpegede Rasmus Paludan, at pressen skulle acceptere, at hverken han eller den ”anden part i sagen” ønsker at udtale sig. Han slog dog fast, at han ikke ser, at der skulle være nogle problemer i forbindelse med hans kandidatur til Folketinget.

- Jeg synes, at jeg er fuldstændig værdig til at være medlem af Folketinget. Og jeg kommenterer ikke på private forhold, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er enig i de oplysninger, pressen bringer, siger han.

Flere andre domme

Rasmus Paludan stiftede tilbage i 2017 partiet Stram Kurs. Han har tidligere udtalt, at "de (partiet red.) ikke vil have islam i landet". Budskabet spreder han blandt andet på Youtube, hvor partiet har over 37.000 følgere.

I 2015 blev Rasmus Paludan dømt for at tilsvine og fornærme en politimand via en email-korrespondance i 2013. Betjenten behandlede den omtalte tilholdssag. Sagen blev prøvet i både byret og landsret. Begge steder fortalte Rasmus Paludan, at han i 2005 i et uheld fik et hovedtraume, der ændrede hans adfærd.

To gange i 2017 har han ifølge DR i sin egenskab af advokat kaldt politifolk og anklagere for "korrupte", "mulige kriminelle" og "amatører på højt niveau". Begge gange har Rasmus Paludan modtaget bøder af Advokatnævnet, og sagerne er siden blevet indbragt for domstolene.

Derudover blev han i april i år idømt 14 dages betinget fængsel for at have udtalt sig nedsættende om sorte mennesker i en video på Youtube. En straf, han skal afsone, hvis han begår ligeartet kriminalitet inden for et år efter endelig dom. Rasmus Paludan har anket dommen.

Politiet har brugt millioner på Stram Kurs-demonstrationer

Tirsdag kunne TV 2 fortælle, at politiets udgifter i forbindelse med Stram Kurs og Rasmus Paludans demonstrationer er steget markant på få uger.

Således viser en aktindsigt, som TV 2 har fået hos Rigspolitiet, at der fra årsskiftet til 29. april i år er brugt 41 millioner kroner på at sikre cirka 30 demonstrationer.

Partiet Stram Kurs blev godkendt som opstillingsberettiget til folketingsvalget 6. maj - dagen før statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskrev valg til Folketinget.

Se et længere interview med Rasmus Paludan i programmet 'Min verden' på TV 2 PLAY.