Krimi

Her er Loyal To Familias hemmelige regler

Københavns Byret behandler en sag om, hvorvidt banden LTF kan forbydes. Det forventes, at der falder dom i september. Scanpix / Scanpix Denmark

Der er kommet nye beviser frem i sagen om, hvorvidt Loyal To Familia skal forbydes ved dom.

Et billede af et maskinskrevet ark papir er endt som et af de helt centrale beviser i retssagen i Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden forsøger at få opløst bandegrupperingen Loyal To Familia, LTF, ved dom.

Billedet viser ifølge anklagemyndigheden et regelsæt med 12 punkter, der er dateret som gældende for Loyal To Familia pr. 1. januar 2017.

Det er fundet lagret på en mobiltelefon, som i forbindelse med efterforskningen af et større våbenfund i Køge blev beslaglagt af politiet i 2017 hos et ledende medlem af den lokale afdeling af LTF.

Lydighed og kontingent

Regelsættet beskriver, hvordan et medlem eller prøvemedlem af LTF skal opføre sig. Tirsdag blev regelsættet vist på storskærm i Københavns Byret:

 • Der skal trænes eller dyrkes anden form for aktivitet for eksempel kampsport
 • Ingen unødvendig snak med politiet
 • Alle mand skal holde sig fra hinandens kærester, koner, ekskærester og ekskoner
 • Hver mand skal lægge månedligt kontingent på 1500 kroner
 • Alt, hvad der sker og bliver sagt i familien, bliver i familien
 • Civile borgere skal respekteres samt ordentlig og voksen opførsel i det offentlige rum
 • Al hashrygning forbudt i varme tider (formentlig menes konflikttider, red.)
 • Der må under ingen omstændigheder begås kriminalitet i LTF-tøj
 • Alle skal være bekendte med deres rang
 • Al snak over telefon er forbudt
 • Ordrer skal adlydes
 • Sylf skal bære trøje/kasket 4 gange ugentligt (formentlig menes der supportere, red.)

Stort set alle medlemmer straffet

I alt er der afsat 35 dage til retssagen, men selvom dommen først forventes til september, har Loyal To Familia allerede været forbudt i fem måneder ved et straksforbud, som både Rigsadvokaten og Justitsministeriet har nikket god for.

Også selvom forsvarer Michael Juul Eriksen i Københavns Byret har afvist, at LTF er struktureret som en forening i Grundlovens forstand - ligesom han afviser, at kriminalitet begået af de enkelte medlemmer kan lægges LTF til last.

Anklagerne har i retten kunnet fremhæve, at 363 ud af 372 nuværende eller tidligere registrerede medlemmer af LTF er straffede.

Beviser fra andre sager

En stor del af bevismaterialet i sagen består i lighed med regelsættet af dokumenter, der er fremkommet som følge af ransagninger eller retssager foretaget i årene efter, at 12 medlemmer af Loyal To Familia for første gang blev noteret af politiet 20. januar 2013.

Sagen, hvor mobiltelefonen med regelsættet blev beslaglagt, venter stadig på at blive afgjort ved dom. Men mandag 11. marts 2018 afsagde retten i Roskilde en skyldkendelse i sagen, hvor 13 mænd i alderen 20 til 35 år er kendt skyldige for blandt andet grov afpresning, vold, våbenbesiddelse og handel med kokain.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var 10 ud af de 13 mænd erklærede medlemmer af Loyal To Familia.