Krimi

Politiet rejser 148 nye sigtelser i Umbrella-sag

Mange af de nye sager omhandler delinger efter de første sigtelser. Helt uforståeligt, siger politiet.

Politi over hele landet begynder mandag at sigte 148 nye personer i den såkaldte Umbrella-sag, hvor krænkende optagelser af en pige og en dreng, der dengang var under 15 år, er blevet delt.

Det oplyser Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3).

Tidligere er der rejst sigtelser mod 1004 primært unge for via Facebook Messenger at have delt videoen. Da de to unge på videoen på tidspunktet for optagelsen var mindreårige, lød de oprindelige sigtelser på distribution af børneporno.

I januar 2019 stadfæstede Højesteret en af de første domme i Umbrella-sagen. Her blev en 20-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel, ligesom han blev dømt til at betale erstatning til pigen og drengen på videoen. 

Op mod 1000 af de oprindelige sager er fortsat igang med at finde en afgørelse, men nu er der altså tilføjet nye sigtelser til sagskomplekset.

Nye delinger efter politiets advarsler

Blandt de nye sigtelser er 40 personer under 18 år. 

Knap 100 er mistænkt for at have delt videoen i samme tidsrum som de oprindelige sigtede, men de resterende 50 delinger har fundet sted efter den omfattende medieomtale og trods de mange advarsler, som sagen kastede af sig i løbet af 2018.

Netop de seneste delinger er ifølge politikommissær Flemming Kjærside fra Nationalt Cybercrime Center "helt uforståelige".

- Det er det, der skuffer os allermest. I forbindelse med de første sigtelser var vi intensivt ude i medierne med budskabet om ikke at dele den her slags videoer, og alligevel viser det sig, at flere har delt videoen. Det er skuffende, og jeg kan slet ikke forklare, hvorfor man gør det, siger han til TV 2.

Politikommissæren mener, at alle burde være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler.

- Det er i hvert fald sværere at bortforklare, at man ikke vidste, det var ulovligt. Om det er en skærpende omstændighed, må retten tage stilling til. Men man burde have vidst bedre, siger Flemming Kjærside.

Bistandsadvokat Miriam Michaelsen, der repræsenterer pigen på videoen, er imidlertid ikke i tvivl om, at tidspunktet for de seneste delinger skal betragtes med stor alvor.

- Her har vi at gøre med delinger, der er foregået efter den massive medieomtale. De sigtede vil få meget svært ved at hævde, at de ikke vidste, hvad de delte, og vi må forvente, at det får en direkte strafferetslig konsekvens, siger Miriam Michaelsen.

Facebook fik sagen til at rulle

Sagen omhandler to versioner af en video og et billede med krænkende seksuelt indhold, som Facebook modtog rapporter om blev delt blandt unge på Messenger.

Da Facebook fik indberetningerne, gik oplysningerne fra de amerikanske myndigheder til Europol og videre til det danske politi, hvor hele komplekset fik navnet Umbrella.

Ud af de oprindelige 1004 sigtelser blev der rejst ni prøvesager, der skulle afprøves ved domstolene. De blev udvalgt, så de omfattede forskellige landsdele, spændte over både enkelte og talrige delinger samt sager, hvor begge versioner af videoen var blevet sendt videre.

På den ene version er det svært at se ansigter på drengen og pigen og dermed vurdere deres alder, mens det på den anden version er tydeligere.

Otte allerede dømt

Ud af de ni prøvesager blev otte personer dømt. Flere af dem fik betinget fængsel, mens Østre og Vestre Landsret i nogle af sagerne har valgt at frifinde for den alvorligste af anklagerne, udbredelse af børneporno.

I de sager har der ikke været ført bevis for, at de dømte har vidst, at personerne på videoen var under 18 år. I stedet er der blandt andet dømt for blufærdighedskrænkelse. Straffen i disse sager lyder på bøde og ikke fængsel.

De øvrige næsten 1000 sigtede fra sidste år kan i den nærmeste tid forvente at blive kontaktet af politiet, så deres sag kan blive afgjort.

- Der foregår et arbejde hos anklagemyndigheden med at afgøre, hvilke sager der skal i retten, og hvilke sager der kan afgøres med bøder. Alt under hensyntagen til de afgørelser, der er faldet i prøvesagerne, siger Flemming Kjærside med henvisning til, at alle sagerne er forskellige, og derfor skal hver enkelt sag sammenlignes med udfaldet af prøvesagerne.