Udbetaling på 69.047 kroner fældede Britta Nielsen 

Det var bogholder Søren Madsen fra Roskilde Kommune, der undrede sig over, at 69.047 kroner var forsvundet.

Britta Nielsen opfandt gennem årene en lang række projekter, som hun selv frem til 2015 udbetalte millioner af skattekroner til.

Det kunne Britta Nielsen gøre, fordi hun som nøglemedarbejder i Socialstyrelsens tilskudsadministration havde stort set uhindret adgang til styrelsens udbetalingssystem – ligesom ingen eftertjekkede hendes pengeoverførsler.

Projekterne var fiktive, men det var pengene ikke, og ved at sende dem til sine egne konti skal Britta Nielsen have været i stand til at svindle sig til et beløb, der nu er opgjort til 120,6 millioner kroner.

Kunne ikke følge Britta Nielsens beregninger

En mindre del af de formodede svindlede millioner kan imidlertid spores til egentlige projekter og handler hovedsageligt om midler, der har været i overskud og er blevet tilbagebetalt fra modtagerne, lyder det i en revisionsundersøgelse fra Pwc, der er bestilt af Socialministeriet.

Og det var i forbindelse med et projekt i Roskilde Kommune, at en vågen regnskabsmedarbejder opdagede, at der var en uoverensstemmelse i Britta Nielsens pengestrømme.

Det var Søren Madsen, der er bogholder i Roskilde Kommune.

- Jeg har lidt svært ved at følge hendes beregninger, har Søren Madsen tidligere sagt til TV 2.

Han havde en korrespondance med Britta Nielsen om en bevilling til projektet ’Akutte Døgntilbud’, som socialpsykiatrien i Roskilde Kommune mente var mindre, end hvad der skulle være bevilget.

I 2017 skulle Socialstyrelsen udbetale 950.000 kroner til Roskilde Kommune, men Britta Nielsen skrev til Søren Madsen, at det beløb skulle fratrækkes 69.047 kroner, fordi disse penge var tilovers fra bevillingen fra året før.

Førte til politianmeldelse

Et beløb, der går igen i Socialministeriets revisionsrapport, der dog mener, at det var styrelsen selv, der opdagede uregelmæssigheden:

- I forbindelse med regnskabsrevision af en tilskudsmodtager i august 2018 blev Socialstyrelsen opmærksom på en difference på DKK 69.047 mellem det udbetalte beløb ... og tilskudsmodtagerens regnskab. Socialstyrelsen iværksatte på den baggrund en intern undersøgelse, som resulterede i, at BN blev politianmeldt, står der i redegørelsen.

Efter korrespondancen med Britta Nielsen fastholdt Søren Madsen imidlertid sit eget syn på sagen, og da han i foråret 2018 indsendte det samlede regnskab for ’Akutte Døgntilbud’ i 2017 til godkendelse i Socialstyrelsen, godtog han ikke Britta Nielsens forklaring om de 69.047 kroner.

Og dermed adskilte kommunens regnskab sig fra Socialstyrelsens.

Samme beløb

I august 2018 vendte en medarbejder fra Socialstyrelsen tilbage til Søren Madsen og Roskilde Kommune, fordi man ikke kunne godkende regnskabet, og da Søren Madsen dobbelttjekkede de forskellige kontonumre, viste det sig, at et af de kontonumre, som Socialstyrelsen havde overført pengene til, ikke tilhørte kommunen.

Der manglede 69.047 kroner.

Præcis det beløb, som Anna Britta Troelsgaard Nielsen året før havde forklaret, at der skulle trækkes fra kommunens bevilling.

Penge, der tilsyneladende var overført til hendes egen konto.

Britta Nielsen har siddet varetægtsfængslet, siden hun 5. november 2018 blev anholdt i en lejlighed i Johannesburg i Sydafrika og få dage senere blev udleveret til Danmark.

Det er uvist, hvordan hun stiller sig til sigtelsen om databedrageri af særlig grov beskaffenhed, der er rejst mod hende.