Krimi

Christian Kjær får 30 dages betinget fængsel

Hofjægermester Christian Kjær var i dag for retten tiltalt for at påkøre official. Nu er dommen faldet.

Den 75-årige advokat og hofjægermester Christian Kjær er ved retten i Lyngby netop blevet kendt skyldig i at have påkørt en trafikofficial ved et cykelløb.

Straffen lyder på 30 dages betinget fængsel. Derudover frakendes han sit kørekort i et år og skal betale en bøde på 10.000 kroner.   

Der var en enig domsmandsret, der kendte Christian Kjær skyldig.

- Vi er enige i retten. Ud fra vidneforklaringerne lægger vi til grund, at tiltalte påkørte vidnet, lød det ved domsafsigelsen.

Sagen drejer sig om en episode en søndag morgen i august sidste år, hvor Christian Kjær påkørte en trafikofficial ved det traditionsrige cykelløb Sorgenfriløbet.

Anklagemyndigheden mente, at påkørslen var bevidst og forlangte derfor, at Kjær skulle straffes med både fængsel og bøde. Desuden forlangte politiet, at han skulle fratages sit kørekort. 

Den 75-årige hofjægermester afviste alle anklager og mente, at han blev udsat for vold.

En forkert dom

Efter dommen forlod Christian Kjær retssalen uden at ville kommentere på den. Men Kjærs forsvarsadvokat, Poul Bach, var utvetydig i sin vurdering af dommen. 

- Nu når Christian Kjær skulle dømmes for det her, er det en mild dom. Men jeg mener, det er en forkert dom. Og jeg mener, at den udelukkende er baseret på indicier, siger Poul Bach.

- Der er ikke givet en eneste sammenhængende forklaring, som understøtter, at han har kørt nogen ned, siger Poul Bach, som desuden fortæller, at Christian Kjær endnu ikke har taget stilling til, om dommen skal ankes.  

Anklager er tilfreds

Omvendt var anklageren, Michael Winther, tilfreds med dommen.

Han lagde vægt på, at dommen tager udgangspunkt i at beskytte myndighedspersoner som trafikofficials og henviste i den forbindelse til det kommende Tour de France i Danmark i 2021.

- Om dommen blev betinget eller ubetinget var ikke så vigtigt. Der er altid et skøn, som skal foretages af dommeren om, hvad der er det bedste egnet. Men jeg er glad og tilfreds med, at jeg fik medhold, siger Michael Winther og fortsætter:

- Jeg synes, det vigtigste var, at retten var enig med mig i, at der var tale om en overtrædelse af den bestemmelse, der netop skal beskytte myndighedspersoner, siger han. 

- Og det er ekstremt vigtigt, når man ser på kommende idrætsarrangementer som fx Tour de France. Det viser, at nu er man nødt til at respektere den færdselsregulering, som trafikofficials står for, siger Michael Winther.