Millionsvindel i Socialstyrelsen

Kammeradvokaten: Britta Nielsen overførte 11,4 millioner til sin familie

Pengesporet efter svindelsigtede Britta Nielsen fører til, at Britta Nielsens familie nu afkræves 11,4 millioner kroner.

Efterforskningen af svindelsigtede Britta Nielsen handler om at afdække, hvordan hun som betroet medarbejder i Socialstyrelsen kunne overføre mere end 111 millioner kroner til flere konti tilhørende sig selv, hvilket skal være sket gennem 272 forskellige pengeoverførsler.

En væsentlig del af sagen handler også om at finde pengene igen, og her ser efterforskerne blandt andet mod Britta Nielsens nære familiemedlemmer.

Gennem årene har Britta Nielsen nemlig overført "betydelige beløb" til tre nærtstående personer.

Helt præcis 11.423.996,60 kroner, der ifølge TV 2s oplysninger skal være overført til Britta Nielsens tre børn.

Udover dette beløb er der overført et mindre beløb til en fjerde person, der ligeledes har en tilknytning til Britta Nielsen.

I dette tilfælde er der tale om Britta Nielsens svigersøn.

Det fremgår af en redegørelse sendt fra Kammeradvokaten til Sø- og Handelsretten, der behandler Britta Nielsens konkurssag.

Ifølge redegørelsen bør pengene betragtes som lån, der kan kræves tilbagebetalt, og kravet har allerede ført til, at én af Britta Nielsens to døtre blev erklæret konkurs 5. februar.

Datter erklæret konkurs

Der er tale om Nadia Samina Hayat, der ifølge redegørelsen har fået overført "omfattende" beløb.

Ifølge dokumenter fra datterens egen konkurssag fremgår det, at "skyldneren i et interview med tv-kanalen Kanal 5 har bekræftet, at disse midler hidrørte fra Anna Britta Troelsgaard Nielsen", og på den baggrund - og fordi der ikke findes andre forklaringer - regnes pengene som lån, der kan kræves tilbagebetalt.

Ifølge Kammeradvokatens redegørelse kan en del af pengene imidlertid forbindes direkte med datterens hestesportsvirksomhed, og derfor kan dele af beløbet måske ikke betragtes som direkte overførsler til datteren - og derfor heller ikke kræves tilbagebetalt.

- Det er endnu uklart, om disse overførsler er foretaget i skyldnerens egen interesse, eller om betalingerne er sket i en nærtstående persons interesse, fremgår det i den seneste redegørelse om Britta Nielsens konkurs.

Fire medsigtede familiemedlemmer

I tv-programmet forklarede døtrene, at de aldrig har undret sig over de mange penge, som de gennem årene har fået eller lånt af deres mor.

Begge Britta Nielsens døtre, Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat, sønnen Jimmy Hayat samt svigersønnen Kian Omid Mirzada er medsigtede i svindelsagen.

De er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved at have modtaget penge, de vidste - eller burde have vidst - stammede fra svindel.

Alle fire har nægtet sig skyldige.

Britta Nielsen hævede store kontantbeløb

Af dokumenterne fra Kammeradvokaten fremgår det desuden, at der gennem årene er "sket meget betydelige kontanthævninger" fra Britta Nielsens bankkonti.

Det endelige beløb fremgår ikke og er heller ikke opgjort, da "inddrivelse ikke synes realistisk".

Hvordan Britta Nielsen selv stiller sig til den rejste sigtelse, er uvist.

Hun blev anholdt i Sydafrika 5. november 2018 og ankom til Danmark 9. november, hvor hun blev varetægtsfængslet under et grundlovsforhør, der blev afholdt bag lukkede døre.

Britta Nielsens søn, Jimmy Hayat, er ligeledes varetægtsfængslet. Af sigtelsen mod ham fremgår det, at han skal have modtaget 3,6 millioner kroner fra sin mor.

Har sikret fem millioner kroner

Kravet mod Britta Nielsen omfattede ved konkursbegæringen i alt 122.751.069 kroner indregnet renter - men det er et beløb, der kan stige betragteligt, da beløbet alene omfatter de seneste ti års formodede svindel.

På nuværende tidspunkt har konkursboet sikret 4.922.772 kroner, der blandt andet stammer fra salget af Britta Nielsens ødegård i Sverige, en anslået indtægt af salget af villaen i Hvidovre på 3,4 millioner kroner, indestående på forskellige pensionsordninger og privatkonti - samt salget af et fladskærms-tv til 3000 kroner.

Dertil kommer de beløb, der kan inddrives fra familien, samt yderligere værdier fra blandt andet Sydafrika.

- De fem millioner, der er omtalt i redegørelsen, er de aktiver, som vi lige nu har været i stand til at identificere, og som vi har taget hånd om. Vi håber og tror, at der enten via boet eller SOIKs arbejde vil kunne tilvejebringes yderligere aktiver, siger kurator fra Kammeradvokaten Boris Frederiksen til TV 2.

Ingen penge fra Sydafrika - endnu

Indledningsvis var det konkursboet efter Britta Nielsen, der stod for inddrivelsen af alle de værdier, der måtte kunne knyttes til den påståede svindel - men SOIK, der i daglig tale kaldes Bagmandspolitiet, deltager som del af den strafferetslige efterforskning også i afdækningen af Britta Nielsens værdier.

Blandt andet i forhold til de ejendomme, biler, ædelsten og andre værdier, som især Britta Nielsen og Jimmy Hayat skal have rådet over i Sydafrika.

Og de beløb og værdier indgår på nuværende tidspunkt ikke i Kammeradvokatens redegørelse.

- Når vi ikke aktuelt har foretaget noget i Sydafrika, er det, fordi vi har vurderet, at de undersøgelser og tiltag, der skal foretages der, bedst og mest effektivt foretages i det strafferetslige spor. Vi er løbende i dialog med SOIK om det, siger Boris Frederiksen.

Først om et eller to år forventer Kammeradvokaten, at hele konkurssagen kan være afsluttet.

Hvornår straffesagen mod Britta Nielsen og eventuelt de medsigtede familiemedlemmer finder sted, er ikke fastlagt.