Krimi

Tildækningsforbud har udløst 13 bøder på et halvt år

Politiets opgørelse viser, at der er indgået mere end 100 anmeldelser om overtrædelse af tildækningsforbuddet.

1. august sidste år trådte et nyt tildækningsforbud - populært kaldet burkaforbuddet - i kraft.

Fra den dato har det været ulovligt at bære niqab, burka, masker eller huer, der dækker hele ansigtet, i det offentlige rum.

En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at der er registreret 109 anmeldelser af overtrædelser af forbuddet. Opgørelsen er lavet for Justitsministeriet i forbindelse med et udvalgsspørgsmål fra Martin Henriksen (DF).

Anmeldelserne - og politiets indsats i forbindelse med eksempelvis paskontrol - har med udgangen af januar videre udløst 22 sigtelser og 13 bøder.

Henriksen: Viser, at der er noget at komme efter

Derudover konstaterer politiet, at der har været episoder, hvor lovovertrædere er blevet gjort opmærksom på reglerne, uden at det har udløst en sigtelse eller bøde. Det skyldes, at de enten har fjernet tildækningen eller har forladt det offentlige rum.

- Når man tæller antallet af sigtelser, bøder og tilfælde, hvor folk er sluppet med en formaning, så synes jeg faktisk, at vi ligger ret højt, siger Martin Henriksen. Han fortsætter:

- Nogen har forsøgt at tale det ned og sagt, at brugen af niqab eller burka i Danmark er begrænset. Men tallene viser, at der er noget at komme efter.

Henriksen har tidligere været kritisk over for politiets indsats, da det kom frem, at 72 anmeldelser kun havde ført til én bøde. Men det billede har ændret sig.

- Jeg synes, at de nye tal tyder på, at politiet griber det fornuftigt an nu. Det er fint, at en politimand i situationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at give en bøde, hvis bare han får det stoppet.

Dansk Folkeparti fremsatte i januar et forslag om at forbyde religiøs hovedbeklædning for offentligt ansatte.

Der var dog inden andre partier, der tilsluttede sig forslaget, da det blev førstebehandlet i Folketinget.