Krimi

Mor idømt fire års fængsel for at have tappet blod fra sin søn

Kvindens søn, der i dag er syv år gammel, bor hos sin far. Han går ikke længere til undersøgelser på hospitalet, og han har en normal blodprocent.

En 36-årig kvinde skal fire år i fængsel for at have tappet blod fra sin søn over en periode på fem år.

Det har Retten i Herning netop slået fast. I dommen lægges der vægt på, at tapningerne er foregået systematisk og over lang tid.

- Der er ingen formildende omstændigheder i denne sag. Det er foregået over en lang periode og gjort imod et værgeløst barn af hans primære omsorgsperson, siger retsformanden.

Foruden de fire års fængsel skal hun betale 80.000 kroner i erstatning til sin søn. Den 36-årige er uddannet sygeplejerske, og med dommen frakendes hun retten til at udøve sygepleje. Indtil videre er der ikke fastsat en udløbsdato på frakendelsen. 

Kvinden har siddet varetægtsfængslet i 16 måneder, og på grund af forbrydelsens grovhed skal kvinden forblive varetægtsfængslet, indtil hun skal afsone sin straf.

Da et enigt nævningeting torsdag formiddag kendte kvinden skyldig i vold af særlig farlig og brutal karakter efter straffelovens § 245, brød hun sammen. Hendes familie måtte støtte hende, da hun blev ført ud af retten for at vende kendelsen med sin forsvarer.

Men under afsigelsen af straffen var hun rolig og fattet. Hun valgte ikke at anke dommen.

Münchausen by Proxy

Den 36-årige var oprindeligt tiltalt efter straffelovens hårde voldsparagraf - § 246 - hvilket betyder, at mishandlingen af hendes søn skulle være begået under særligt skærpende omstændigheder.

Men læger har ikke vurderet, at drengen konkret har været i livsfare, og derfor dømmes moderen efter den mildere voldsparagraf, § 245.

Mentalundersøgelsen af kvinden har vist, at hun kan have diagnosen Münchausen by Proxy. Retslægerådet har vurderet, at hun trods den diagnose kan modtage en fængselsstraf.

Stod på i fem år - skærpende eller formildende?

Anklager Pia Koudahl argumenterede under sin procedure for, at den 36-årige bør straffes med fire års fængsel.

- Noget af det groveste i denne sag er den lange periode, hun har begået vold mod sin søn. Der er ikke tale om en enkeltstående periode. Sønnen har kontinuerligt og gentagne gange været udsat for grov vold. Det er efter min overbevisning meget skærpende, sagde Pia Koudahl.

Forsvareren argumenterede derimod for, at den lange gerningsperiode er en formildende omstændighed.

- Det taler for en mildere sanktion, for der burde være nogen, der greb ind. Den lange gerningsperiode er blevet urimelig lang, fordi hun ikke blev stoppet i det, hun ikke vidste, hvorfor hun gjorde, sagde René Knudsen.

- Jeg synes, en løsladelse i dag – svarende til en fængselsstraf på to år – er en passende straf.

Forsvarer René Knudsen om sagen fra Herning, hvor en mor i dag blev idømt fire års fængsel for at have vanrøgtet sin søn.

Brugte indopereret venekateter

Hver uge, fra drengen var 11 måneder, og frem til han var seks år, har kvinden tappet omkring 500 milliliter blod gennem et venekateter, som var indopereret i hans bryst.

Moren har tidligere forklaret, at sønnen fik indopereret venekateteret efter et længere sygdomsforløb. Han kunne ikke tage næring til sig efter fødslen, og derfor skulle han havde det gennem kateteret, forklarede hun 28. januar i retten.

Det er gennem selv samme venekateter, hun nu er dømt for at have tappet sønnen for blod.

110 blodtransfusioner på fem år

Hun blev anholdt 25. september 2017. Inden anholdelsen fulgte Midt- og Vestjyllands Politi med på videoovervågning, som de havde sat op i kvindens hjem, fra nabohuset, mens hun gennemførte en blodtapning.

Mens drengen lå på en seng og kiggede på en iPad, fyldte hun sprøjte efter sprøjte med blod gennem det indopererede kateter og lagde dem på et bord ved siden af sengen. I alt syv sprøjter af 20 milliliter.

Politiet skred ind og anholdt kvinden, straks efter hun var færdig, inden hun nåede at skille sig af med blodet.

I den periode blodtapningen har stået på, har den i dag syvårige dreng modtaget i alt 110 blodtransfusioner og været indlagt gentagne gange på grund af sin meget lave blodprocent.

Drengens blodprocent er i dag normal. Han bor hos sin far med sine to søskende og har det ifølge faren godt.