Jakob Scharf anker sin dom om bogen 'Syv ĂĄr for PET'

Københavns Byret fandt i januar frem til, at Jakob Scharf havde brudt sin tavshedspligt og samtidig videregivet fortrolige oplysninger.

Den tidligere PET-chef Jakob Scharf anker sin dom i sagen om den omdiskuterede bog 'Syv ĂĄr for PET'.

Det siger han til TV 2.

Jakob Scharf blev 25. januar i Københavns Byret idømt fire mĂĄneders ubetinget fængsel for 24 brud pĂĄ sin tavshedspligt.

Samtidig med fængselsdommen fik Jakob Scharf konfiskeret en fortjeneste på knap 400.000 kroner for hans medvirken i bogen, hvor de ulovlige udtalelser fandt sted.

Vigtig bog for samfundet

Jakob Scharf har nu i smĂĄ to uger haft tid til at gennemgĂĄ dommen sammen med sin advokat og rĂĄdgivere, og han begrunder sit valg om at anke dommen med disse ord.

- Som jeg har sagt helt fra begyndelsen af denne mærkværdige sag, så har jeg udtalt mig til bogen 'Syv år for PET', fordi der efter min opfattelse er tale om en bog af samfundsmæssig betydning.

- Jeg har ligeledes lagt vægt på at udtale mig til citat, for at der ikke skulle være tvivl om mine bidrag til bogen, og af samme grund har jeg naturligvis også været optaget af ikke at udtale mig på en måde, der kunne skade nogen eller noget.

Jeg er overbevist om, at byrettens afgørelse er udtryk for en forkert retstilstand... Derfor vil byrettens afgørelse blive indbragt for landsretten

Jakob Scharf, tidligere PET-chef

Københavns Byret fandt imidlertid sidste måned frem til, at Jakob Scharf havde brudt sin tavshedspligt og samtidig videregivet fortrolige oplysninger under skærpende omstændigheder.

Uenig i dom

En dom, som Jakob Scharf altsĂĄ ikke er enig i.

- BĂĄde nu og mens jeg var chef for PET har det været min grundlæggende holdning, at størst mulig ĂĄbenhed om PET’s forhold - og ikke det modsatte - er af væsentlig betydning.

- Det kommer derfor næppe bag på nogen, at jeg er grundlæggende uenig i byrettens afgørelse og præmisserne for denne afgørelse, og når det er tilfældet, er det eneste rigtige at indbringe afgørelsen for en højere retsinstans, lyder det fra Jakob Scharf.

PET's tidligere chef siger imidlertid, at valget om at anke dommen har krævet grundige overvejelser, da sagen allerede har krævet mange kræfter og ressourcer.

Værd at kæmpe for

På trods af det føler Jakob Scharf, at sagen er værd at kæmpe videre for.

- Jeg er overbevist om, at byrettens afgørelse er udtryk for en forkert retstilstand, og jeg er ogsĂĄ overbevist om, at man skal stĂĄ ved sit ansvar og fortsætte med at kæmpe for det, man mener er rigtigt og vigtigt. Den lette løsning er ikke altid den rigtige, og derfor vil byrettens afgørelse blive indbragt for landsretten, lyder det fra den tidligere chef for PET.

Sagen mod 52-ĂĄrige Scharf er blevet kaldt for enestĂĄende, og anklagerne udtalte op til domsafsigelsen, at de ikke havde set nogen fortilfælde.

Jakob Scharfs forsvarer havde op til afgørelsen i Københavns Byret forlangt frifindelse til sin klient.

Jakob Scharf stod i spidsen for PET fra 2007 til 2013.