Dobbeltdrab i Marokko

Drabsvideo fra Marokko deles i hele landet - politiet har modtaget flere anmeldelser

Videoen deles i mindst 10-15 kommuner over hele landet, oplyser SSP-samrådet.

17. december 2018 blev danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko.

Fire personer er hovedmistænkt for at have begået drabet og optaget en video af det.

En video, der i dagene efter blev sendt til pårørende til de to unge kvinder.

Og en video, som siden er blevet delt på nettet, sociale medier og blandt danske børn og unge.

Det er dels problematisk rent etisk, og det kan være strafbart, fortæller professor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach.

Og de første anmeldelser er kommet. Det fortæller statsadvokat i Viborg Kirsten Dyrman, der taler på vegne af Anklagemyndigheden:

- Jeg har fået oplyst, at der ligger en række sager i politikredsene i hele landet. Vores opgave bliver at finde ud af, hvor stort det her omfang er, og hvilke bestemmelser det går ind under. Men der kan være tale om flere strafbare forhold, siger Kirsten Dyrman.

Statsadvokaten oplyser, at hun ikke er bekendt med, hvem der har indgivet anmeldelserne. Der kan både være tale om politiet, pårørende eller borgere, der har fået indholdet tilsendt.

Kan give op til tre år

Trine Baumbach fortæller, at det ulovlige ligger i selve delingen:

- Det er ikke i sig selv ulovligt at have set filmen, men ulovligt at videregive den. Jeg har ikke selv set videoen, men efter beskrivelsen må man sige, at der er tale om en video, der viser noget utrolig personfølsomt. Det vil retten kunne anse som en skærpende omstændighed. Hvis retten gør det, er strafferammen op til tre års fængsel.

Strafferammen vil dog næppe blive benyttet i videst mulige omfang, understreger hun.

Delingerne af videoen kommer få dage efter, at en 20-årig mand ved Højesteret fik stadfæstet 40 dages betinget fængsel i den såkaldte Umbrella-sag. En sag, hvor 1004, primært unge, er sigtet for at have distribueret seksuelt krænkende materiale af to 15-årige.

Med det forbehold, at hun ikke selv har set videoen, mener hun, at der i denne sag er tale om straffelovens paragraf 264 d, der omhandler uberettiget videregivelse af private meddelelser eller billedemateriale.

- Sagerne kan ikke sammenlignes én til én, blandt andet fordi der er tale om to forskellige forbrydelser. Men da der i begge tilfælde er tale om grove krænkelser af enkeltindivider, kan de godt sammenlignes. Hvis videoen er, som jeg har fået den beskrevet, kan jeg ikke komme i tanke om noget mere krænkende, siger Trine Baumbach.

Vurderer man imidlertid, at personerne, der har delt den eller viderebragt den, helt åbenlyst overtræder paragraf 264 d, kan politiet selv tage sagen op

Trine Baumbach, juraprofessor, KU.

I paragraf 264 d er det som udgangspunkt pårørende til de krænkede, der kan tage sagen op. Men de unge, der har delt videoen, kan dog ikke føle sig sikre:

- Det er for eksempel forældrene til de dræbte, der kan anmode politiet om det. Hvis politiet finder, at der skal gribes ind med det samme, eksempelvis for at stoppe spredningen på nettet af videoen, er der hjemmel i retsplejeloven til at politiet kan foretage det, der hedder ”uopsættelige handlinger”, siger Trine Baumbach.

TV 2 har kontaktet politiet i Nordsjælland, Østjylland, Nordjyllands samt Rigspolitiet. De kan endnu ikke oplyse noget konkret om antallet af sigtelser. Men hos Nordjyllands Politi bekræfter man Statsadvokatens oplysninger:

- Vi har ikke noget konkret tal på antallet af delinger eller videregivelse af videoen. I forhold til efterforskning og strafansvar er der både en juridisk og national vinkel – vi er bekendt med, at der også er sket delinger i andre politikredse, så vi er pt. i gang med at afstemme indsatsen, således at alle eventuelle sager i hele landet behandles ensartet, skriver politiinspektør ved Nordjyllands Politi Ole Kristensen i en mail til TV 2.

Mindst 10-15 kommuner oplever delinger

Onsdag kom det frem, at børn og unge i Helsingør kommune har delt videoen, og tidligere på ugen var det i Aalborg, at man holdt oplysningsmøder på flere skoler.

At videoen deles over hele landet, bekræfter formand for SSP-samrådet Benny Husted overfor TV 2:

- Vi har meldinger om, at 10-15 kommuner over hele landet oplever, at denne her video deles blandt børn og unge. Det er vigtigt for os, at de ved, at det både er ulovligt at efterspørge og videregive denne her video.

SSP-samrådet er en paraplyorganisation for SSP-samarbejdet i hele landet.

Benny Husted fortæller, at strategien hos mange SSP-medarbejdere har været at holde så lav profil som muligt, da et øget fokus samtidig kan være med til at øge interessen for videoen. Og det vil man undgå.

De (unge .red) får ikke lavet koblingen til, at det er mindst ligeså ulovligt som at dele et nøgenbillede

Benny Husted, formand SSP-samrådet.

Han tror dog ikke, at der bag delingen af videoen nødvendigvis ligger onde hensigter:

- I bund og grund handler det om ubetænksomhed for størstedelen. De ved ikke, hvad de har med at gøre. De får ikke lavet koblingen til, at det er mindst ligeså ulovligt som at dele et nøgenbillede.

- Og for nogle handler det om en form for manddomsprøve, siger Benny Husted.

Kampagner målrettes unge

Da videoen florerer blandt børn og unge i Helsingør, har SSP-lederen i kommunen valgt at udsende en besked til samtlige fem skoledistrikter i Helsingør. Her opfordres alle skoleledere til at sende informationen videre til forældrene. Tanken bag beskeden er, at den skal have en præventiv effekt.

- Vi skriver til jer for at gøre jer opmærksomme på denne deling, så I kan have en snak med jeres børn om, hvad man ikke deler, og hvad man kigger på på nettet, lyder det blandt andet i teksten.

Politiet Efterretningstjeneste har tidligere oplyst, at intet tyder på, at videoen ikke er ægte.

Også Børns Vilkår og Red Barnet er opmærksomme på, at videoen florerer på nettet. Af den årsag har de lavet fem råd, som de anbefaler, at man følger, hvis man bliver klar over, at ens barn har set videoen.

Det drejer sig blandt andet om at være konkret, uden at gå i detaljer, samt generelt at snakke med børnene om det.

Torsdag har Beredskabsstyrelsen lanceret kampagnen ”Tænk før du deler”, der ifølge dem skal få danskere til at stoppe op og tænke sig om, inden de deler ting på sociale medier:

24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, blev fundet dræbt i deres telt i Atlasbjergene 17. december. De to skandinaviske kvinder var på vandretur på egen hånd i den bjergrige region og blev fundet på et plateau ved bjerget Toubkal.

22 personer er anholdt i sagen. Fire personer, der er anholdt for selve drabet, har sværget troskab til terrororganisationen Islamisk Stat.

§ 264 d. 

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Kilde: Retsinformation.dk