Krimi

Krænket 15-årig afvist af politiet - måtte selv få video fjernet

En ny vejledning til landets politikredse skal forhindre, at endnu en Umbrella-sag om deling af krænkende film kan opstå.

Han var 17 år, da det skete. Tanken ’børneporno’ strejfede ham ikke - han delte blot videoerne, som han har delt så meget andet.

Sådan forklarede hans forsvarsadvokat, Kirsten Bindstrup, sagen i Højesteret, da hun for en uge siden redegjorde for, hvordan hendes nu 20-årige klient har delt to forskellige film med i alt 35 modtagere på Facebooks chat-forum, Messenger.

To film med groft krænkende seksuelt indhold af anden karakter end samleje, der foregår mellem en pige og en dreng på 15 år og er optaget af to andre drenge.

Den 20-årige er en af i alt 1004 primært unge, der i januar 2018 blev sigtet i Umbrella-sagen for at dele filmene med de 15-årige, og fredag klokken 12 får han svar på, om Højesteret i lighed med både landsret og byret vurderer, at han skal straffes for deling af børneporno.

Også selvom den slags sager almindeligvis handler om voksne, der deler materiale med børn – og ikke en blot 17-årig mindreårig, som han var dengang.

Filmene er optaget en aften i 2015, og den nu 20-årige var i september samme år blandt de første, der delte optagelserne på Messenger. I alt fem delinger, fire gange for den ene film, en enkelt gang for den anden.

Afvist af politiet

Efter de første delinger gik det stærkt. Nogle af de 1004 har delt filmene en enkelt gang, andre har trykket på send-knappen i langt flere tilfælde – men da den 15-årige pige fandt ud af, hvad der skete og ville have filmene fjernet, blev hun dengang afvist af Nordsjællands Politi.

- Hun fik at vide, at det ikke var en opgave for politiet, det måtte hun selv sørge for. Men det havde hun på ingen måde hverken ressourcer eller overskud til. Hun var en traumatiseret 15-årig, siger Miriam Michaelsen, der er bistandsadvokat for pigen.

Så filmene blev ikke stoppet, og i dag er de registreret delt mere end 5000 gange.

Danmarkshistoriens mest omfattende sag

Siden Umbrella-sagen for et år siden blev offentligt kendt som Danmarkshistoriens mest omfattende sag om deling af børneporno, er myndighedernes håndtering af fremtidige sager imidlertid strammet.

Både loven, så fremtidige krænkere kan straffes hårdere, og fremtidige ofre vil få større erstatninger – men også den måde, politiet skal håndtere sagerne på.

Rigspolitiet har udarbejdet en ny ’Vejledning om politiets behandling af digitale sexkrænkelser’, som siden 1. november 2018 har været gældende i samtlige politikredse, og heri hedder det, at ”digitale sexkrænkelser skal betragtes som en betydelig og potentielt gentagende krænkelse af den forurettede”.

- Nu står der, at der hurtigt skal udpeges en sagsbehandler, som kan have kontakten til den forurettede, siger Claus Birkelyng, der er politiinspektør og leder af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, NC3.

Ikke offerets opgave

Politiet har fastslået, at det fremover ikke længere er offerets egen opgave at kontakte de sociale medier.

"Forurettede skal vejledes om, at politiet hjælper med fjernelse af det krænkende digitale materiale", står der i vejledningen.

Sagsbehandleren skal hurtigt have en dialog med anmelderen om, hvor materialet ligger – dels for at sikre beviser, der senere kan bruges i en retssag, og dels for at slette materialet og standse spredningen.

- Desuden skal vi hjælpe med såkaldt afindeksering, så det krænkende materiale ikke dukker op, når du googler, siger Claus Birkelyng.

Digitale anmeldelser

Endvidere arbejder politiet på en ny digital løsning, hvor ofre for digitale sexkrænkelser almindeligvis skal foretage den første anmeldelse.

- Vi arbejder hårdt på at få en side til anmeldelse af digitale sexkrænkelser op at køre, og jeg forventer, vi er klar i foråret 2019, siger Claus Birkelyng.

Bistandsadvokat Miriam Michaelsen, der udover den 15-årige pige fra Umbrella-sagen også repræsenterer andre ofre for digitale krænkelser, efterspørger dog endnu en væsentlig ting, der ikke står noget om i politiets nye vejledning.

- Vi kommer ikke udenom, at børn og unge optager og deler ting. Det er deres kultur. Men der er masser af gange, hvor der er flere til stede, når de optager de her film, siger Miriam Michaelsen.

Helt som den aften i 2015, hvor de to 15-årige blev filmet af to andre drenge, der senere delte filmoptagelserne.

- Det handler om at få ændret den fælles holdning. Hvis du tilskynder til, at der filmes, så har du et medansvar. Det er et fælles ansvar at medvirke til, at både optagelserne og delingerne stopper, siger Miriam Michaelsen.

Posttraumatisk stress, angst og depression

Umbrella-sagen har haft alvorlige konsekvenser for hendes klient, den dengang 15-årige pige, der i dag lider af posttraumatisk stress, angst og depression – men sagen er god i det store billede, fordi den har rakt langt ind i ungdomskulturen og det øvrige danske samfund, mener bistandsadvokaten.

- Det er alt for let at grine og sige: "Godt, det ikke er mig, der er på den film". Vi skal derhen, hvor fællesskabet tager ansvar, siger Miriam Michaelsen.

Højesteret afsiger dom fredag klokken 12. TV 2 følger sagen.