Krimi

Højesteret stadfæster dom i Umbrella-sag

Den dømte skal nu betale erstatning til en dreng og pige, han filmede.

En 20-årig mand har fået 40 dages betinget fængsel for deling af en video med seksuelt krænkende indhold.

Det har Højesteret netop afgjort i den såkaldte Umbrella-sag, hvor 1004 primært unge er blevet sigtet for distribution af seksuelt krænkende materiale. To videoer, som viser en 15-årig dreng og, der indgår en seksuel relation. 

Det er første gang, Højesteret har skulle vurdere, om det er deling af børneporno, når børn og unge deler video med jævnaldrende, der er sammen seksuelt.

Stadfæstelsen af dommen slår fast, at det mener Højesteret, det er.

Frifindelse eller skærpelse  

Den 20-årige mands forsvarer, advokat Kirsten Bindstrup, bad om frifindelse. Argumentet var blandt andet, at hendes klient ikke kunne gennemskue, at de to unge var under 18 år.

Omvendt bad anklageren, statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen, om en skærpet straf - nemlig 60 dages ubetinget fængsel.

- Vi står med kernen i det store samfundsproblem, som digitale sexkrænkelser udgør, sagde han forleden i et retsmøde.

De fem dommere har valgt at gøre straffen betinget, fordi den tiltalte var under 18 år og ikke tidligere er straffet. Det indgår også, at han har "særdeles gode personlige forhold".

I Højesterets dom bliver det slået fast, at materialet i videoen "er særdeles krænkende" for især pigen, der ifølge dommen "udsættes for ydmygende handlinger og i den ene video vises let genkendelig, ligesom hendes fulde navn nævnes."

Skal betale erstatning

Højesteret har også bestemt, at den 20-årige indenfor 14 dage skal betale 10.000 kroner til den forurettede kvinde, mens han skal betale 2.000 kroner til den mandlige forurettede.

- I alle ni prøvesager, der ellers har været, har landsretten afvist at tage stilling til spørgsmålet om erstatning. Det var for kompliceret. Det var for stor og omfattende en sag. Det måtte de forurettede bringe videre gennem civilile søgsmål. Men nu har Højesteret altså besluttet, at retten godt kan tage stilling til erstatningsspørgsmålet, siger TV 2s retsreporter Astrid Søndberg og fortsætter:

- Det betyder altså, at der kan komme et erstatningsspørgsmål på banen, som alle de øvrige retter skal tage stilling til og behandle i de kommende retssager.

1004 unge sigtet

Sagen blev offentlig kendt den 15. januar 2018, da Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center i en pressemeddelelse skrev, at 1004 primært unge ville blive sigtet for at have delt seksuelt krænkende videoer og billeder.

- Materialet består af seksuelt indhold med personer, der på tidspunktet for optagelsen var 15 år. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno, stod der i pressemeddelelsen.

De fleste af dem, der blev sigtet, havde delt videoen et par gange, mens enkelte havde gjort det flere hundrede gange.

Ni prøvesager

Der er tale om to versioner af en video og et billede med krænkende seksuelt indhold, som Facebook modtog rapporter om blev delt blandt unge på Messenger. Ifølge politiet foregik delingerne frem til efteråret 2017.

Da Facebook fik indberetningerne, gik oplysningerne fra de amerikanske myndigheder til Europol og videre til det danske politi, hvor hele komplekset fik navnet Umbrella.

Efterforskningen betød, at 1004 primært unge blev sigtet. Ud af dem kom der ni prøvesager, som blev udvalgt, så de omfatter forskellige landsdele, spænder over både enkelte og talrige delinger, og hvor begge versioner af videoen var blevet sendt videre.

På den ene version er det svært at se ansigter på de forurettede og dermed vurdere deres alder, mens det på den anden er nemmere.

Vidste ikke, de var under 18 år

Af de ni prøvesager blev otte dømt.

Flere af dem fik betinget fængsel, men i nogle af tilfældene har Østre og Venstre Landsret valgt at frifinde for den alvorligste af anklagerne, udbredelse af børneporno.

I de sager har der ikke været ført bevis for, at de dømte har vidst, at personerne på videoen var under 18 år. I stedet er der blandt andet dømt for blufærdighedskrænkelse. Straffen i disse sager lyder på bøde og ikke fængsel.

20-årige delte det til mindste 35 personer

Den 20-årige mand, som fredag blev dømt i Højesteret, blev både i byretten og i landsretten kendt skyldig i distribution af børneporno. Han blev kendt skyldig i at have delt videoerne fem gange i grupper til mindst 35 personer på Messenger tilbage i 2015.

For det fik han 40 dages betinget fængsel.

Han har nægtet at have været klar over, at drengen og pigen på videoerne var under 18 år. Derfor var det også med en påstand om frifindelse, formildelse af straffen eller i hvert tilfælde frifindelse for børnepornografi, at han indbragte sagen for Højesteret.