Krimi

Bistandsadvokat for forurettet kvinde i Umbrella-sag: - Hun er lettet

En 20-årig mand fik sin dom på 40 dages betinget fængsel stadfæstet i Højesteret. Han er dømt skyldig i distribution af børneporno.

- Hun er lettet.

Sådan siger Miriam Michaelsen, der er bistandsadvokat for den kvindelige forurettede i den såkaldte Umbrella-sag, om sin klients reaktion på Højesterets afgørelse.

Den 20-årige mand, der i både byretten og landsretten havde fået 40 dages betinget fængsel, fik fredag klokken 12 sin dom stadfæstet i landets højeste appelinstans.

Den unge kvinde var 15 år, da hun blev filmet i en seksuel situation med en jævnaldrende dreng. Filmen blev efterfølgende delt på Messenger i to versioner.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at hun helst ville have, at alt det her forsvandt. Hendes største ønske er, at materialet holder op med at blive delt. Men når det er sagt, ved hun godt, at det er et vigtigt budskab, som kommer med den her sag, siger Miriam Michaelsen.

- Hun er lettet over, at hun ikke står alene med skylden og skammen på nuværende tidspunkt. Den har hun stået med rigtig længe i flere år. Så når Højesteret siger, at det er distribution af børneporno, og at det er en alvorlig krænkelse, er det også en anerkendelse af, at det ikke er hendes skyld og skam alene.

Det er første gang, Højesteret har skullet vurdere, om det er deling af børneporno, når børn og unge deler videoer med personer under 18, der er sammen seksuelt. Stadfæstelsen af dommen slår fast, at det mener Højesteret, det er.

Delt videoen på Messenger

Sagen blev offentlig kendt 15. januar 2018, da Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center i en pressemeddelelse skrev, at 1004 primært unge ville blive sigtet for at have delt seksuelt krænkende videoer og billeder.

Ud af dem kom der ni prøvesager, som blev udvalgt, så de omfatter forskellige landsdele, spænder over både enkelte og talrige delinger, og hvor begge versioner af videoen er blevet sendt videre. Den 20-årige mand, hvis dom blev stadfæstet af Højesteret, er blevet kendt skyldig i at have delt videoerne fem gange i grupper til mindst 35 personer på Messenger tilbage i 2015.

Om fredagens afgørelse siger Miriam Michaelsen:

- Det er et klart signal fra retssamfundet, at det at dele krænkende materiale af den her karakter er noget, vi tager alvorligt, og at det ikke er forurettedes ansvar og skyld. Det er dem, der gør det ulovlige, altså dem, der deler, som skal stå til ansvar for det.

Erstatning kan få stor betydning

I fredagens domsafsigelse var der også en betydelig ændring i forhold til byrettens og landsrettens afgørelse. Højesteret bestemte, at den 20-årige inden for 14 dage skal betale 10.000 kroner til den forurettede kvinde, mens han skal betale 2000 kroner til den mandlige forurettede, som også er med i videoen.

Der havde ellers været spekuleret i, om de dømte skulle hæfte solidarisk for erstatningen til de forurettede. Men det har Højesteret afvist. Derimod kan erstatningsspørgsmålet komme op under de kommende mange retssager i Umbrella-komplekset.

- Det betyder noget for alle de forurettede at få en anerkendelse. I den her sag har vi at gøre med en ung kvinde, der siden 2015 har stået alene med det her, og som ikke har fået den hjælp, hun skulle, fra retssystemet, siger Miriam Michaelsen.

Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet, siger, at det ”får en kæmpestor betydning”, at Højesteret bestemte, at den dømte skal betale erstatning.

- Alternativet havde været, at Højesteret var kommet frem til det samme som landsretterne og byretterne, nemlig at det ville man ikke tage stilling til. For så ville det være op til de forurettede, altså de to unge mennesker på videosekvenserne, at anlægge civile søgsmål mod alle dem, som har været med til at dele og været i besiddelse af materialet. Og det er jo over 1000 personer. Det kunne blive fuldstændig uoverskueligt, siger Jørn Vestergaard.

- Når Højesteret nu har skåret igennem, betyder det, at når alle de andre straffesager skal afgøres, er der på forhånd taget stilling til, at der skal betales erstatning til de to forurettede, siger han.

Defineres som digital sexkrænkelse

Miriam Michaelsen fortæller, at det for den unge forurettede kvinde har været vigtigst, at det, hun har været udsat for, defineres som digital sexkrænkelse. Det er ikke en sexvideo, og det er ikke hævnporno, men digital sexkrænkelse.

Men det, der også betyder meget for hende, er ifølge bistandsadvokaten, at hun har modtaget en del støtte.

- I medierne har der været fokus på, at det er en ungdomskultur, der er løbet løbsk. Det er vigtigt for hende at sige, at der er rigtig mange, der har kontaktet hende og hendes nærmeste og fortalt, at det her materiale florerer. Ja, der er 1000, som er blevet sigtet for videredeling, men der er rigtig mange, som ikke har sendt det videre. Hun vil gerne sige, at det er ikke alle unge, som er galt på den, siger Miriam Michaelsen.