Krimi

Anklager kræver fængselsstraf i sag om massedeling af krænkende video

Højesteret skal afgøre, om det er børneporno, når børn og unge deler film med jævnaldrende, der er sammen seksuelt.

Der er helt stille, da Statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen forklarer Højesterets fem dommere, hvordan de kan se to forskellige videoer med krænkende seksuelt materiale.

Filmene viser to 15-årige, en dreng og en pige, der indgår i en seksuel relation, mens to andre påklædte drenge filmer med mobiltelefoner. Filmene er af en særlig krænkende karakter, og derfor vises de alene til dommere og forsvarere på hver deres iPad, hvor lyden afspilles gennem høretelefoner.

I en gennemgang af optagelserne fremgår det, at pigen på et tidspunkt bliver spurgt, om det er dejligt.

- Det er sgu lidt ubehageligt, svarer pigen.

- Det er lige meget, siger en af drengene.

Umbrella og prøvesagerne

Sagen, der behandles fredag i Højesteret, er den eneste af de ni såkaldte prøvesager i Umbrella-komplekset, der er indbragt for landets højeste retsinstans.

Umbrella-komplekset blev kendt i offentligheden 15. januar 2018, da Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center meddelte i pressen, at 1.004 primært unge over hele landet ville blive sigtet for distribution af børnepornografisk materiale. 

Prøvesagerne blev udvalgt, så de omfattede forskellige landsdele og ville dele sig i både Vestre- og Østre Landsret. Desuden spænder de over tilfælde, hvor der er tale om såvel en enkelt deling som talrige delinger, ligesom der er tale om to versioner af filmen, hvor det på den ene er vanskeligt at se ansigter og dermed de involveredes alder, mens det på den anden er lettere at se de involverede og dermed også gætte deres alder.

Nægter deling af børneporno

Den 20-årige, hvis sag behandles i Højesteret, blev både i Retten i Glostrup og i Vestre Landsret kendt skyldig i distribution af børneporno, hvilket i begge instanser blev takseret til 40 dages betinget fængsel.

Han er kendt skyldig i at have delt filmene i alt fem gange i grupper på Messenger - til mindst 35 personer. Den mest alvorlige film en enkelt gang, filmen uden tydelige ansigter i alt fire gange.

Imidlertid nægter den 20-årige, at han skulle have været klar over, at drengen og pigen på filmene kun var 15 år gamle, og med en påstand om frifindelse, formildelse af straffen eller i hvert tilfælde frifindelse for børnepornografi er det ham, der har indbragt sagen for Højesteret.

For er det i det hele taget distribution af børneporno, når delingerne sker mellem mindreårige? Har både by- og landsret taget fejl af bestemmelserne i Straffeloven?

Deling er krænkende - uanset alder

Men det er det, mener statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen, der fører sagen for anklagemyndigheden.

Også selvom sager om deling af børnepornografi almindeligvis handler om voksne, der deler krænkende optagelser af børn.

- Man kan sige, at sagen adskiller sig fra de typiske sager om deling af børneporno. Men det er den digitale sexkrænkelse, der er sagens kerne. Den handler ikke så meget om det, der skete den aften, men om delingerne og det, der fulgte efter, siger Rasmus Kieffer-Kristensen i sin procedure.

Han mener derfor, at den 20-årige skal idømmes en egentlig fængselsstraf - og i fald, det ikke sker, så skal en betinget dom i hvert tilfælde suppleres med et krav om samfundstjeneste.

Påvirkede af sagen

Den nu 20-årige tiltalte, der blev student i 2017, er selv til stede i Højesteret. Han sidder yderst på forreste række i den fulde retssal, helt stille og iført et sort jakkesæt, hvid skjorte og hvide kondisko.

Drengen og pigen fra filmen er ikke mødt op - begge er stærkt påvirkede af sagen og de mange delinger. Begges liv er blevet ændret på baggrund af sagen. 

- Han er flere gange blevet spyttet på. I skolen, når han var ude alene. Sagen kom op i samfundsfag, og forældrene til drengene blev beskrevet som dårlige mennesker. Han havde fået et job, men blev kaldt til samtale hos sin arbejdsgiver og fyret. Har fået et nyt liv i et andet land, opsummerer drengens bistandsadvokat Helle Hald, der kræver en erstatning til sin klient på 50.000 kroner.

Pigen på filmen er endnu hårdere ramt. Hun gik i 2015 til Nordsjællands Politi i et forsøg på at stoppe delingerne af filmen, men politiet forklarede dengang, at det måtte hun selv sørge for. De to drenge, der havde optaget filmene og delt klippene i første omgang, blev i 2016 idømt en bøde på 2.000 kroner hver.

Pigen har dog anlagt en civil sag mod drengene, der optog videoerne. En sag, der vil blive behandlet ved Retten i Glostrup i løbet af de næste måneder.

- Min klient har anlagt en erstatningssag, både i forhold til erstatning, men også i forhold til tab af erhvervsevne, siger pigens bistandsadvokat, Sysette Vinding Kruse.

Hun fortæller, at pigen ikke bare har måttet skifte skole, hun er også stærkt traumatiseret af det, der er sket. Og hver gang, der er nye delinger, oplever hun krænkelserne igen.

- I en grad, så det er invaliderende for, at hun kan opretholde en almindelig hverdag, siger Sysette Vinding Kruse.

PTSD, angst og depression

En psykiater vurderede pigens traumer, i forbindelse med at de første sager skulle for byretten, og her lød konklusionen, at pigen viser symptomer på PTSD, angst og depression.

Hun oplever konstant at skulle være på vagt. Har svært ved at falde til ro. Kæmper med fordøjelsesproblemer, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær. Kroppen er i konstant alarmberedskab. Hun har invaliderende symptomer i form af flashbacks og mareridt. Får ikke den søvn, hun har brug for, opsummerer bistandsadvokaten.

- Hun vil fortsat have behov for terapi, hjælp og støtte, siger Sysette Vinding Kruse, der har et krav om en erstatning på 100.000 kroner.

Begge bistandsadvokater er enige om, at de dømte i Umbrella-komplekset ikke skal hæfte solidarisk for erstatningerne til de to forurettede.

Ligesom bistandsadvokaterne har et helt centralt krav om, at Højesteret bestemmer, hvor stor erstatningen skal være. Og ikke som landsretterne bestemmer, at erstatningerne skal behandles ved civile sager.

Dommen afsiges fredag 11. januar kl 12. 

Den 20-årige fik en sidste mulighed for at komme med en kommentar, inden retten trak sig tilbage.

- Nej tak, sagde han.