Krimi

Politifolk skal afhøres af genopstået Tibetkommission

Hvorfor er Tibetkommissionen genåbnet? Her er baggrunden - og formålet med de nye forhør, der begynder onsdag.

Københavns Politi brød Grundloven, da man forhindrede demonstranter i at ytre sig frit under et kinesisk statsbesøg i 2012. Det har Tibetkommissionen konkluderet.

Men ansvaret, der i første omgang landede hos to af politiets mellemledere, kan være placeret forkert, og onsdag træder kommissionen sammen igen for at afhøre de første af otte nuværende og tidligere politifolk om den praksis, der var i politiet omkring kinesiske statsbesøg.

Blandt dem er de tidligere chefpolitiinspektører Kai Vittrup og Einer Lind, ligesom vicepolitiinspektør Michael Agerbæk, der er formand for Politilederforeningen, er genindkaldt.

Og denne gang regner Michael Agerbæk med at blive præsenteret for nogle andre spørgsmål end første gang, han blev afhørt - blandt andet har han udtalt i Politiken, at man i Københavns Politi i 2012 var meget bevidste om, at man ikke måtte fornærme kineserne.

Nye oplysninger

Noget, han ikke blev spurgt ind til, da han første gang tog plads foran kommissionen.

- Det løb rundt på gangene på Politigården. Der kom et yderligere pres på. Nu skulle vi undgå, at demonstranterne blev set. Ingen havde givet en direkte ordre om det. Men retorikken var, at det var vigtigt. At den besøgende ikke måtte blive sur. Jeg hørte det selv, har Michael Agerbæk sagt til avisen.

Foreløbig er der kun programsat afhøringer af de otte politifolk i en række forhør, der betragtes som indledende - og først i løbet af 2019 vil kommissionen på ny indkalde til nye forhør.

 Alle de otte politifolk har udtalt sig offentligt omkring forholdene ved de kinesiske besøg - og nu ønsker Tibetkommissionen at høre deres beretninger fra første hånd.

Mails dukkede op

Siden kommissionen udkom med sin beretning 18. december 2017, er en lang række forsvundne mails genfundet på backup-servere hos Rigspolitiet, ligesom en række tidligere politifolk har udtalt i medierne, at proceduren med at forhindre Tibet-venlige demonstranters adgang til kinesiske delegationer var et velkendt fænomen.

Den genåbnede Tibetkommission har til opgave at undersøge, om der er grundlag for at ændre eller supplere de konklusioner, der fremgår af Tibetkommissionens oprindelige redegørelse.

Tibetkommission skal endvidere undersøge og redegøre for politiets håndtering af demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark helt tilbage til 1995 - ligesom det skal undersøges, om andre myndigheder var medvirkende til, at demonstranter ikke har kunnet agere frit.

Vigtig operationsbefaling

Ifølge kommissionens første redegørelse stod der i strid med både Grundlov og menneskerettigheder i politiets såkaldte operationsbefaling i 2012, at den kinesiske præsident ikke måtte konfronteres med demonstranter eller flag, og selvom en nuværende vicepolitiinspektør ved navn Claus Hjelm Olsen afviste, at han stod bag ordren, placerede kommissionen alligevel ansvaret hos ham.

Forsvarsadvokat Anders Nemeth, der repræsenterer Claus Hjelm Olsen, ønsker ikke at kommentere baggrunden for de nye afhøringer og rækken af oplysninger om, at det skulle være almindelig praksis at beskytte kinesiske delegationer mod Tibet-demonstranter - men helt grundlæggende er han positivt indstillet overfor de nye undersøgelser:

- Uanset hvad giver det god mening at se det hele i et bredere tidsmæssigt perspektiv og ikke bare se på de tre år, som kommissionen interesserede sig for i første omgang, siger Anders Nemeth.

- Det langstrakte forløb udgør naturligvis en belastning for min klient, men vi er først og fremmest interesserede i at alting bliver ordentligt belyst, så vi lever med den belastning, siger Anders Nemeth.

Kan selv gå på jagt

Kommissionen forventes at udkomme med sine nye redegørelser i løbet af to år.

I modsætning til første gang foregår indhentningen af dokumentationsmateriale og e-mails ikke alene ved, at de forskellige myndigheder selv afleverer det materiale, de finder relevant, til kommissionen - denne gang har kommissionen selv fået it-eksperter med på holdet, så de kan udføre opsøgende arbejde.

Kommissionen bliver "tildelt den IT-mæssige sagkundskab, der er påkrævet for at sikre, at de myndigheder, hvis forhold undersøges, identificerer og afleverer alt materiale af relevans for undersøgelsen", hedder det i kommissioriet - ligesom det forventes, at myndighederne bistår med at:

"... søge i e-mail-systemer, eventuelle andre IT-systemer og filservere med videre samt at iværksætte forsøg på genskabelse af e-mails med videre, som ikke er umiddelbart tilgængelige".