Krimi

Shuaib Khan udvises af Danmark

Højesteret har besluttet, at Loyal To Familia-lederen udvises med indrejseforbud i seks år.

Loyal To Familia-leder Shuaib Khan idømmes en ubetinget udvisning, efter han truede en betjent i sommeren 2017. 

Det har Højesteret besluttet.

Dermed går Højesteret imod både byretten og landsrettens dom.

- Manglende vilje til at integrere sig

Ifølge Højesterets afgørelse sker udvisningen af hensyn til den offentlige tryghed og for at forebygge uro eller forbrydelse.

I dommen står der, at Shuaib Khan ”med sin adfærd gennem mange år havde demonstreret manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund, idet han trods tidligere straffe for grov personfarlig kriminalitet og advarsel om risikoen for udvisning havde fort­sat sin kriminelle adfærd og var leder af en bandegruppering, der var kendt for grov per­son­farlig kriminalitet.”

I afgørelsen står der ligeledes, at der var grund til at tro, Shuaib Khan "også fremover ville begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist."

Overvejer Menneskerettighedsdomstolen 

Højesteret understreger, at udvisningen med et indrejseforbud i seks år ikke er i strid med internationale konventioner og forpligtelser.  

Shuaib Khans advokat, Michael Juul Eriksen, er dog forundret over beslutningen om at udvise bandelederen.

Efter domsafsigelsen siger han, at han og Shuaib Khan vil overveje at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Også en af dommerne i Højesteret, som har behandlet sagen, mener, at udvisningsdommen er i strid med menneskerettighederne.

- Den senest begåede kriminalitet kan efter min opfattelse ikke ses som en fortsættelse af et hidtidigt fast kriminalitetsmønster, og den er heller ikke et led i konflikten mellem grupperingen Loyal To Familia og andre grupperinger, fremgår det af domsudskriften.

Den aktuelle sag

Rigsadvokat Jan Rechendorff er til gengæld tilfreds med dommen.

- Det, der var vigtigt, var at få prøvet af, om man kan udvise i tilfælde, hvor den aktuelle straf ikke er så høj, som den har været i andre sager. Det var det, der var det principielle i sagen. Og som Højesteret også sagde, var det nødvendigt at han blev udvist af hensyn til samfundets tryghed, siger Jan Rechendorff

Shuaib Khans advokat, Michael Juul Eriksen, sagde efter domsafsigelsen: 

- Mit synspunkt er meget i overensstemmelse med den dissens i Højesteret, som siger at den aktuelle kriminalitet ikke er alvorlig nok. Og det var også det jeg procederede for. Hvis man så på nogle tidligere domme og tog dem op til ny bedømmelse, vil det muligvis få et anden resultat, men mit synspunkt i Højesteret var netop, at det skulle man ikke gøre. Så nu må vi se, om den skal videre til menneskerettighedsdomstolen.

Ubetinget udvisning i by- og landsretten

I både Københavns Byret og i Østre Landsret blev anklagemyndighedens krav om at udvise Shuaib Khan til hjemlandet Pakistan afvist.  

Men han blev begge steder kendt skyldig i trusler mod en politimand.

I byretten lød straffen på tre måneders fængsel og en betinget udvisning fra Danmark, mens landsretten opretholdt den betingede udvisning, men nedsatte fængselsstraffen til 60 dage.

En principiel sag

Efter Shuaib Khan havde fået sin dom i landsretten, anmodede rigsadvokat Jan Rechendorff om at få sagen for Højesteret.

- Højesteret bør tage stilling til, om denne sag er dråben, der får bægeret til at flyde over, sagde advokaten i en pressemeddelelse i forbindelse med, at sagen blev indbragt for Procesbevillingsnævnet

I maj besluttede nævnet så, at Shuaib Khans ophold i Danmark var principielt, og at det derfor skulle have en tredje behandling.