35-årig straffet for voldtægt af flere kvinder

16x9
En 35-årig mand er blevet dømt for adskillige forhold - herunder voldtægt Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Mand var tiltalt for 31 forhold overfor kvinder, han havde mødt på sociale medier.

En 35-årig mand er ved retten i Svendborg blevet idømt fem år og seks måneders fængsel for tre voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, ulovlig tvang, samt at udsætte andres liv for nærliggende fare under kørsel, blandt andet overfor en betjent.

Manden blev desuden også dømt skyldig i handel med narkotika.

Den dømte har valgt at anke til Landsretten med krav om frifindelse.

Manden havde fået kontakt til kvinderne på sociale medier, og det var kendetegnende for forholdene, at kvinderne efter kortere eller længere samvær med manden - for nogles vedkommende under bilrejser til udlandet - fik en følelse af ubehag eller direkte frygt for tiltalte på grund af hans adfærd.

Led af personlighedsforstyrrelse

Der er blevet udarbejdet mentalerklæring på den 35-årige og Retslægerådet fandt, at han ikke var sindssyg, men lider af en svær personlighedsforstyrrelse. Det medfører en væsentlig risiko for, at han vil fortsætte med lige artet personfarlig kriminalitet, og de lægelige instanser har på den baggrund anbefalet, at han blev idømt forvaring.

Den anbefaling valgte retten ikke at følge.

- Det var en kompliceret sag, både juridisk og bevismæssigt, og det var anklagemyndighedens opfattelse, at forholdene var stærke nok til en domfældelse. Vi skal se nærmere på begrundelsen, men under alle omstændigheder får Landsretten lejlighed til at bedømme sagen, da tiltalte ankede til frifindelse, lyder det fra anklager Stephanie Reby i en erklæring fra Fyns Politi.

Manden skal forblive fængslet indtil ankesagen er afgjort.