Sigtet for millionsvindel er klar til at betale tilbage

16x9
Anna Britta Troelsgaard Nielsen er mistænkt for underslæb på op mod 111 millioner. Foto: Ridehesten.dk

I samarbejde med TV 2/Fyn

Kravet mod tidligere afdelingsleder i Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen er ifølge Kammeradvokaten på 123 millioner kroner.

Hvis Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er sigtet og efterlyst i sagen om underslæb for 111 millioner kroner, bliver mødt af en opkrævning, er hun åben for at betale.

Det fremgår af et domsbogsudskrift fra Sø- og Handelsretten fra 4. oktober, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Af udskriften fremgår det, at der er rejst et krav mod hende for ikke bare de 111 millioner, men også for renter i den periode, hvor pengene er gået ind på hendes konto. Det løber op i et samlet krav på 122.751.069 kroner - altså knap 123 millioner kroner.

I skifteretten, hvor Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev erklæret konkurs, oplyste hendes advokat Nima Nabipour, at hans klient har sagt, at "hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer".

Det fremgår også af referatet fra skifteretsmødet, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen ikke bestrider kravets størrelse eller eksistens.

De kendte aktiver er hendes hus i Hvidovre, der er opgjort til en million kroner. Hertil kommer et indestående på en dansk bankkonto samt en ødegård i Rolfstorp lidt syd for Gøteborg, som hun i 2015 erhvervede for 900.000 svenske kroner, svarende til 644.800 kroner.

Udbetaling til kommune afslørede snyd

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen har tidligere forsikret, at alle redskaber tages i brug for at finde alle de svindlede millioner.

- Når man taler om økonomisk kriminalitet med et stort udbytte, er det vigtigt, at man får fat i det, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det er meget stødende for retsopfattelsen, hvis midler ikke kan komme retur, udtalte han til TV 2.

I aktindsigten til TV 2/Fyn er detaljerne om Bagmandspolitiets efterforskning af sagen hemmeligholdt og derfor udeladt. Men selve sagsforløbet og måden, hvorpå pengene er endt hos Anna Britta Troelsgaard Nielsen, er oplyst.

Ifølge domsbogsudskriftet opdagede et tilsyn i august 2018, at der var et misforhold mellem det beløb, Socialstyrelsen havde udbetalt til en kommune, og det beløb, kommunen havde modtaget.

Det blev også afsløret, at Socialstyrelsen havde overført beløb til en konto i Danske Bank, som ikke tilhørte Socialstyrelsen, og at denne konto gik igen i andre sager, der vedrørte andre kommuner.

Derefter anmeldte Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen til politiet. Det skete 25. september, og dagen efter blev hun bortvist fra sin arbejdsplads.

Efterlyst internationalt i over en uge

Anna Britta Troelsgaard Nielsen havde på dette tidspunkt været ansat i Socialstyrelsen i 40 år, hvor hun var en betroet medarbejder.

Efter sagen begyndte at rulle, er den 64-årige kvinde dog forsvundet, og politiet har derfor efterlyst hende internationalt.

Ingen ved i øjeblikket, hvor hun befinder sig, men som TV 2 tidligere har kunnet fortælle, har Anna Britta Troelsgaard Nielsen foruden den svenske ødegård været engageret i et tysk stutteri, og hun ejer sammen med sin søn flere ejendomme i Sydafrika.

Hendes advokat, Nima Nabipour, har over for medierne ikke villet komme nærmere ind på, hvor i verden kvinden befinder sig. Eller om hun er på vej hjem. Han henviser til sin tavshedspligt.

Har du oplysninger i sagen eller om Anna Britta Troelsgaard Nielsen, kan du kontakte TV 2s journalister på mifs@tv2.dk eller niem@tv2.dk.

Underslæb i Socialstyrelsen
2018
Ultimo august
I forbindelse med en intern kontrol i Tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen konstateres der fejl i udbetalingen af tilskudsmidler.
Primo september
Det konstateres, at der ikke er tale om almindelige fejl, og Socialstyrelsen undersøger derfor uregelmæssighederne nærmere.
Medio september
Socialstyrelsen indhenter og undersøger forskellige data med henblik på at få klarlagt årsagen til uregelmæssighederne i tilskudsudbetalingerne.
24. september
Socialstyrelsen modtager data, som viser, at der er grundlag for en begrundet mistanke om, at en medarbejder uberettiget har tilegnet sig større beløb i forbindelse med sit arbejde i Tilskudsadministrationen.
 
Socialstyrelsen orienterer straks departementet om mistanken.
 
Ministeren orienteres kort mundtligt om, at der foreligger mistanke om uberettiget tilegnelse af tilskudsmidler.
25. september
Socialstyrelsen anmelder medarbejderen til Fyns Politi. Sagen er senere overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).
 
Departementet og Socialstyrelsen igangsætter en intern undersøgelse af sagen, og der søges bistand til såvel den revisionsmæssige og den juridiske håndtering af sagen.
26. september
Efter en skriftlig høring bortviser Socialstyrelsen medarbejderen.
 
Ministeren orienteres skriftligt om sagen samt om de initiativer, der er iværksat for at få klarlagt sagens omfang.
28. september
Ministeren orienteres skriftligt om de helt foreløbige resultater af den interne undersøgelse.
29. september
Den interne undersøgelse viser, at der med stor sandsynlighed er tale om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har tilegnet sig et betydeligt millionbeløb.
30. september
Der tages initiativ til at iværksætte en ekstern revisionsundersøgelse og en ekstern advokatundersøgelse.
 
Ministeren orienteres skriftligt om de seneste foreløbige resultater af den interne undersøgelse.
1. oktober
Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om sagen.
4. oktober
Sø- og Handelsrettens skifteret tager kvinden under konkursbehandling, da hun er blevet erklæret personlig konkurs.
5. oktober
De interne undersøgelser peger på, at den tidligere medarbejder har misbrugt sin stilling til uberettiget at tilegne sig tilskudsmidler for i alt cirka 111 millioner kroner.
8. oktober
Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om status i sagen.
 
Den interne undersøgelse afsluttes, og de to eksterne undersøgelser igangsættes.
9. oktober
Ministeren orienterer offentligheden om sagen.
13. oktober
Ud over Britta Nielsen er tre andre sigtet for groft hæleri i forbindelse med sagen om svindel for 111 millioner kroner i Socialstryelsen. Det drejer sig om to kvinder og en mand.
23. oktober
Politiet beslaglægger endnu en bolig i Hvidovre i forbindelse med svindlen for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen. Det viser dokumenter, som TV 2 er kommer i besiddelse af. Beslaglæggelsen fandt sted 17. oktober.
26. oktober
Britta Nielsen rejste ind i Sydafrika 23. september med et fly fra den schweiziske by Zürich. Det kan Ekstra Bladet bekræfte, da mediet er kommet i besiddelse af fortrolige rejsedokumenter.
30. oktober
Manden, der er sigtet i sagen om svindel for 111 milioner kroner fra Socialstyrelsen, bliver anholdt i Sydafrika i Johannesburg Internatioal Airport. Anholdelsen skete, da han forsøgte at rejse ud af landet, og der var en international arrestordre på ham. 
31. oktober
Bagmandspolitiet modtog allerede i 2012 en underretning om, at der var foretaget en række mistænkelige transaktioner fra en konto i Social- og Integrationsministeriet til konti, der tilhører den svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Hun er mistænkt for at bedrage Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.
Bagmandspolitiet efterforskede imidlertid ikke sagen om de mistænkelige overførsler, men nøjedes med at underrette Skat som en sag om mulig skattesnyd.
5. november
Den svindelmistænkte Britta Nielsen bliver anholdt i en lejlighed i Johannesburg, Sydafrika.
8. november
En sydafrikansk dommer beslutter på et retsmøde i Randburg Magistrate Court i Johannesburg at løslade Britta Nielsen, så hun efter eget ønske kan udleveres og sendes hurtigst muligt hjem til Danmark med eskorte fra dansk politi.
 
8. november
En dansk mand, der også er sigtet for groft hæleri i sagen om svindel fra Socialstyrelsen, bliver i retten i Sydafrika løsladt. Manden bliver udleveret til Danmark og sendes hurtigst muligt hjem til landet med eskorte fra dansk politi.