Millionsvindel i Socialstyrelsen

Advokat har været i kontakt med svindelmistænkt kvinde, der er efterlyst internationalt

Nima Nabipour følger udviklingen i sagen, fortæller han til TV 2. En dommer har besluttet, at der ikke nedlægges navneforbud i sagen.

64-årig kvinde - Anna Britta Troelsgaard Nielsen - mistænkt - 111 millioner

Københavns Byret har konkluderet, at der ikke kan nedlægges navneforbud i sagen. Dommeren lagde vægt på lovovertrædelsens grovhed sammenholdt med den 64-åriges betroede stilling.

TV 2 følger de presseetiske regler, der fastslår, at ”En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet”.

TV 2 vælger derfor at bringe navnet af flere årsager:

 • Sagen har stor samfundsmæssig interesse
 • Forbrydelsens grovhed og omfang med offentlige midler
 • Anna Britta Troelsgaard Nielsen har haft en betroet stilling i Socialstyrelsen

Nima Nabipour er advokat for den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er mistænkt i en sag om underslæb for 111 millioner i Tilskudsadministrationen under Socialstyrelsen.

Onsdag har TV 2 mødt ham foran Københavns Byret i forbindelse med et retsmøde.

Her fortæller advokaten, at han har været i kontakt med Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Han vil dog ikke komme ind på, hvordan hun forholder sig til sagen, og henviser til sin tavshedspligt.

Ligeledes vil han ikke komme nærmere ind på, hvor i verden kvinden befinder sig. Eller om hun er på vej hjem.

Den 64-årige kvinde er lige nu internationalt efterlyst og har været det i over én uge.

Ikke navneforbud

Anna Britta Troelsgaard Nielsens advokat mødte onsdag i Københavns Byret, som skulle tage stilling til, hvorvidt der skulle nedlægges navneforbud i sagen mod hende. 

Det tog ikke dommer Jens Stausbøll mere end få sekunder at komme til sin afgørelse; at der ikke nedlægges navneforbud i sagen.

Han henviste blandt andet til, at den sigtedes stilling som betroet medarbejder vægter højt.

- Der er ingen tvivl om efter lovovertrædelsens grovhed sammenholdt med den betroede stilling, at der ikke kan nedlægges navneforbud, lød det i retten.

Anklager fra SØIK Kia Reumert fortalte efter retsmødet, at den sigtede kvinde allerede 30. september ved Retten i Odense blev varetægtsfængslet in absentia, hvilket dannede grundlag for den internationale arrestordre.

Forsvarer Nima Nabipour vil nu kære til landsretten.

I retten begrundede han blandt andet sin påstand om nedlæggelse af navneforbud med, at retten bør tage hensyn til, at nævnelse af sigtedes navn vil være krænkende for både den sigtede og hendes familie.

Advokat vil holde møder med kvinden

- Jeg følger udviklingen. Jeg ser, hvordan det går, og er i dialog og kontakt med politi- og anklagemyndigheden, siger han til TV 2.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Anna Britta Troelsgaard Nielsen kommer til at erklære sig skyldig i anklagerne, lyder det fra hendes advokat: 

- Det er alt for tidligt at udtale sig om.

Han håber på sigt at kunne gennemgå sagsmaterialet med sin klient og holde møder med hende.

- Men nu er vi meget på det indledende stadie. Så nu må vi se, hvordan tingene udvikler sig, siger Nima Nabipour.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen bor til daglig i Hvidovre og har modtaget en officiel udmærkelse.

Den 64-årige kvinde og hendes datter, der er omkring 30 år, var kendte skikkelser i rideverdenen.

Det er synd for datteren

TV 2 har talt med den tidligere arrangør af ridestævner, Bo Kristoffersen, som nu er træner og beskæftiger sig med hestehandel og alt, hvad der har med sporten at gøre.

Han fortæller, at Anna Britta Troelsgaard Nielsens datter i flere år har deltaget i hans ridestævner - både som rytter og hesteejer.

- Jeg kan bekræfte, at hun er en yderst sympatisk og dejlig pige. Jeg synes, det er pissehamrende synd for hende, siger han.

- Der har været mange velhavende menneskers børn, som har deltaget i mine stævner. Jeg blander mig ikke i, hvor deres penge kommer fra, så længe de betaler deres regninger. Hun har været min kunde, og alle regninger er altid blevet betalt. Jeg har kun godt at sige om hende.

Søik oplyser til TV 2, at de ikke finder anledning til at ændre på efterlysningen af den 64-årige kvinde, efter at hendes identitet er blevet offentligt kendt.

Søik har delt alle relevante oplysninger med alle myndigheder i Interpol-samarbejdet.

Søik ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at oplyse, hvor i udlandet man mistænker hende for at være.

Underslæb i Socialstyrelsen

 1. 2018

  1. I forbindelse med en intern kontrol i Tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen konstateres der fejl i udbetalingen af tilskudsmidler.

  2. Det konstateres, at der ikke er tale om almindelige fejl, og Socialstyrelsen undersøger derfor uregelmæssighederne nærmere.

  3. Socialstyrelsen indhenter og undersøger forskellige data med henblik på at få klarlagt årsagen til uregelmæssighederne i tilskudsudbetalingerne.

  4. Socialstyrelsen modtager data, som viser, at der er grundlag for en begrundet mistanke om, at en medarbejder uberettiget har tilegnet sig større beløb i forbindelse med sit arbejde i Tilskudsadministrationen.

    

   Socialstyrelsen orienterer straks departementet om mistanken.

    

   Ministeren orienteres kort mundtligt om, at der foreligger mistanke om uberettiget tilegnelse af tilskudsmidler.

  5. Socialstyrelsen anmelder medarbejderen til Fyns Politi. Sagen er senere overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

    

   Departementet og Socialstyrelsen igangsætter en intern undersøgelse af sagen, og der søges bistand til såvel den revisionsmæssige og den juridiske håndtering af sagen.

  6. Efter en skriftlig høring bortviser Socialstyrelsen medarbejderen.

    

   Ministeren orienteres skriftligt om sagen samt om de initiativer, der er iværksat for at få klarlagt sagens omfang.

  7. Ministeren orienteres skriftligt om de helt foreløbige resultater af den interne undersøgelse.

  8. Den interne undersøgelse viser, at der med stor sandsynlighed er tale om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har tilegnet sig et betydeligt millionbeløb.

  9. Der tages initiativ til at iværksætte en ekstern revisionsundersøgelse og en ekstern advokatundersøgelse.

    

   Ministeren orienteres skriftligt om de seneste foreløbige resultater af den interne undersøgelse.

  10. Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om sagen.

  11. Sø- og Handelsrettens skifteret tager kvinden under konkursbehandling, da hun er blevet erklæret personlig konkurs.

  12. De interne undersøgelser peger på, at den tidligere medarbejder har misbrugt sin stilling til uberettiget at tilegne sig tilskudsmidler for i alt cirka 111 millioner kroner.

  13. Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om status i sagen.

    

   Den interne undersøgelse afsluttes, og de to eksterne undersøgelser igangsættes.

  14. Ministeren orienterer offentligheden om sagen.

  15. Ud over Britta Nielsen er tre andre sigtet for groft hæleri i forbindelse med sagen om svindel for 111 millioner kroner i Socialstryelsen. Det drejer sig om to kvinder og en mand.

  16. Politiet beslaglægger endnu en bolig i Hvidovre i forbindelse med svindlen for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen. Det viser dokumenter, som TV 2 er kommer i besiddelse af. Beslaglæggelsen fandt sted 17. oktober.

  17. Britta Nielsen rejste ind i Sydafrika 23. september med et fly fra den schweiziske by Zürich. Det kan Ekstra Bladet bekræfte, da mediet er kommet i besiddelse af fortrolige rejsedokumenter.

  18. Manden, der er sigtet i sagen om svindel for 111 milioner kroner fra Socialstyrelsen, bliver anholdt i Sydafrika i Johannesburg Internatioal Airport. Anholdelsen skete, da han forsøgte at rejse ud af landet, og der var en international arrestordre på ham. 

  19. Bagmandspolitiet modtog allerede i 2012 en underretning om, at der var foretaget en række mistænkelige transaktioner fra en konto i Social- og Integrationsministeriet til konti, der tilhører den svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Hun er mistænkt for at bedrage Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.

   Bagmandspolitiet efterforskede imidlertid ikke sagen om de mistænkelige overførsler, men nøjedes med at underrette Skat som en sag om mulig skattesnyd.

  20. Den svindelmistænkte Britta Nielsen bliver anholdt i en lejlighed i Johannesburg, Sydafrika.

  21. En sydafrikansk dommer beslutter på et retsmøde i Randburg Magistrate Court i Johannesburg at løslade Britta Nielsen, så hun efter eget ønske kan udleveres og sendes hurtigst muligt hjem til Danmark med eskorte fra dansk politi.

    

  22. En dansk mand, der også er sigtet for groft hæleri i sagen om svindel fra Socialstyrelsen, bliver i retten i Sydafrika løsladt. Manden bliver udleveret til Danmark og sendes hurtigst muligt hjem til landet med eskorte fra dansk politi.

Kilde: Børne- og Socialministeriet