Ubådssagen

Peter Madsen opgiver Højesteret: - Han vil ikke se indersiden af en retssal igen

Ubådssagen er slut. Der bliver ikke nogen tredjebehandling i Højesteret. Peter Madsen, der dræbte og mishandlede Kim Wall, skal i fængsel på livstid.

Drabsdømte Peter Madsen har besluttet, at han ikke vil forsøge at få Højesteret til at omstøde den livstidsdom, som først Københavns Byret og siden Østre Landsret har idømt ham for drabet på Kim Wall.

Det oplyser hans forsvarsadvokat Betina Hald Engmark, efter at hun mandag har holdt et møde med den 47-årige livstidsfange i fængslet i Herstedvester.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

- Beslutningen er, at han ikke ønsker, der skal ske mere. Han ønsker afslutning, han ønsker ikke at se indersiden af en retssal igen, siger Betina Hald Engmark til TV 2.

Ønsker besøg og breve

Efter Østre Landsret stadfæstede byrettens dom forrige onsdag, har Peter Madsen haft to uger til at indbringe sagen for Procesbevillingsnævnet, der i givet fald skulle vurdere, om sagen kunne behandles i Højesteret.

Det har Peter Madsen altså besluttet, at han ikke vil anmode om.

Samtidig har det ifølge Betina Hald Engmark også en betydning, at Peter Madsen ved at opgive at forsøge at få sagen behandlet ved landets øverste retsinstans måske kan komme til at afsone under lempeligere vilkår.

- Han har en opfattelse af, at gør han ikke mere, kan han hurtigere få en normalisering af sine afsoningsvilkår, siger Betina Hald Engmark.

Ifølge forsvarsadvokaten er Peter Madsen fortsat underlagt besøgs- og brevkontrol, hvilket betyder, at hans breve både ind og ud af fængslet bliver gennemlæst og dermed forsinket, ligesom Kriminalforsorgen har sat et stop for hans besøg i fængslet.

- Det er noget af det, min klient har en opfattelse af, der kan komme på plads igen, siger Betina Hald Engmark.

Årsagen til restriktionerne er ikke kendt, men i mentalerklæringen fremgår det, at Peter Madsen er selvovervurderende og manipulerende. Ligesom tilsvarende restriktioner tidligere har været begrundet i, at han kunne søge at påvirke vidner i sagen.

Enige dommere

Både i Københavns Byret og i Østre Landsret var det en enig domsmandsret, der fandt, at den rigtige straf til Peter Madsen er fængsel på livstid. 

Efter dommen var afsagt i landsretten, lagde anklager Kristian Kirk vægt på, at sagen er helt uden sidestykke. 

- Det er en meget speciel sag. Den er efter anklagemyndigheden og politiets opfattelse helt uden for kategori, når vi taler om grovhed, sagde Kristian Kirk.

I princippet kan begge parter anmode Procesbevillingsnævnet om, at sagen indbringes for Højesteret, men Anklagemyndigheden oplyser til TV 2, at siden både byretten og senere landsretten dømte efter det, Anklagemyndigheden gik efter, så betragter man herfra sagen som slut.

En livstidsfange kan tidligst søge om prøveløsladelse efter 12 års fængsel. Er der tale om et afslag, kan den dømte søge igen to år senere - og så fremdeles. Livstid er imidlertid i princippet livstid, og i øjeblikket afsoner den længst siddende livstidsfange på 34. år.

I sidste ende ikke Madsens beslutning

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt nævn. Det er ikke en del af domstolssystemet og heller ikke en del af den offentlige forvaltning.

I 2017 blev der tildelt bevilling til Højesteret i 30 strafferetslige ankesager - hvoraf langt de fleste var indbragt af forsvarsadvokater.

I et enkelt tilfælde var der tale om en drabssag.

Artiklen er opdateret.