Ubådssagen

Peter Madsens advokat vil ikke udelukke Højesteret

Peter Madsen kan med dagens punktum i sagen få lov til igen at få besøg udefra.

Efter fire retsdage i Østre Landsret valgte retten onsdag at stadfæste Københavns Byrets afgørelse i sagen mod Peter Madsen.

Dermed stod det klart, at ubådsbyggeren og opfinderen idømmes fængsel på livstid.

En dom, der kom bag på to af retssagens hovedpersoner:

- Han er overrasket, ligesom jeg er. Vi havde jo håbet på en anden afgørelse, end den landsretten er kommet frem med. Nu skal vi lige have lejlighed til at læse dommens præmisser igennem, og så må vi se, om det giver anledning til, at vi skal gøre noget, sagde Peter Madsens forsvarer, Bettina Hald Engmark, som åbnede for at gå videre med sagen:

- Det er jo en speciel sag og en sag, hvis lige vi ikke har set før. Og derfor kunne man overveje, om sagen skal prøves i Højesteret. Men det er slet ikke noget, der er taget stilling til endnu.

Det er jo en speciel sag, og en sag, som vi ikke har set lige før. Derfor kunne man overveje, om sagen skal prøves i Højesteret

Bettina Hald Engmark, forsvarsadvokat

Det er dog ikke op til Bettina Hald Engmark og Peter Madsen selv, om sagen kan blive prøvet i Højesteret. Det skal de ansøge Procesbevillingsnævnet om, der tager den endelige beslutning herom. 

Østre Landsret har alene skullet tage stilling til, hvilken straf den tidligere ubådsbygger skulle have. For selv om Peter Madsen har nægtet sig skyldig, har han valgt at acceptere byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Tilfreds anklagemyndighed

Det kan ikke udelukkes, at Peter Madsens sag kan komme for Højesteret. Men umiddelbart er det ikke heller ikke forventeligt. Sådan lyder vurderingen fra professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

- Landsrettens dom er enstemmig og ganske udførligt begrundet, så umiddelbart er det ikke nærliggende at forvente en tilladelse til indbringelse for Højesteret, skriver Jørn Vestergaard i en mail til Ritzau.

Stadfæstelsen af Byrettens afgørelse glædede anklager Kristian Kirk, der netop havde kæmpet for den straf i sin procedure. Det var derfor en lettet anklager, der efterfølgende kom ud af retssalen. 

- Som landsretten også lige har statueret, er der tale om en sag af helt usædvanlig grovhed. Derfor mener jeg også, som jeg har procederet i dag, at vi må op i fængsel for livstid, sagde Kristian Kirk.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

I sin procedure lagde anklageren stor vægt på de særligt skærpende omstændigheder, som ifølge ham kategoriserede sagen særlig grov.

Den er efter anklagemyndigheden og politiets opfattelse helt uden for kategori, når vi taler om grovhed

Kristian Kirk, anklager
Landsretten idømte ubådsbyggeren Peter Madsen fængsel på livstid. Dermed var landsretten enig med byretten, som den 25. april idømte ubådsbyggeren samme straf, da han blev kendt skyldig i både mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall. Video: Kasper B. Andreasen

Her henviste han særligt til, at der er tale om en handling, der var nøje planlagt, at der var blevet udøvet særlig hensynsløshed, samt at ofrets forsvarsløshed var blevet udnyttet.

Det var ifølge anklageren nogle af årsagerne til, at en person, der ikke tidligere var straffet, og drabet var på en enkeltperson, kunne idømmes en tidsubestemt straf.

- Det er en meget speciel sag. Den er efter anklagemyndigheden og politiets opfattelse helt uden for kategori, når vi taler om grovhed, sagde Kristian Kirk.

Livtidsstraffen udhules

Forsvarer Betina Hald Engmark lagde i sin procedure omvendt vægt på, at den tiltalte ikke var tidligere var straffet. Samt at der er tale om et enkelt drab, og at overgrebet var på en enkeltperson. 

Med byrettens afgørelse fra april in mente gav Bettina Hald Engmark i sin procedure udtryk for, at livstidsstraffen er ved at blive udhulet.

Hun henviste til, at der typisk skal mere end ét drab til at udløse en livstidsstraf. Som udgangspunkt straffes et enkelt drab af en ellers ustraffet person nemlig med 12 år.

Af den grund mener hun også, at der kunne være grundlag for at indbringe sagen for Højesteret. Og ved det efterfølgende pressemøde uddybede hun den pointe

- Det handler om, at vi skal finde ud af, hvornår vi er i grænsen for en livsstidsdom, og hvornår er vi i en tidsbestemt straf. Efter min opfattelse skal der noget mere til end det, der er i den her sag, sagde forsvarsadvokaten.

Tidligere på dagen anmodede Bettina Hald Engmark om, at hele sagen skulle gå om. Det gjorde hun med udgangspunkt i, at der efter Peter Madsen og hendes mening er en risiko for, at han ikke har fået en retfærdig rettergang, når man tager mediedækningen in mente.

Bettina Hald Engmark håber, at de med dagens afgørelse kan få ro omkring Peter Madsen, så han igen kan få besøg udefra, hvilket han har været afskåret fra gennem et stykke tid. 

Har nægtet sig skyldig

Peter Madsen har siddet fængslet siden den 11. august 2017, hvor han blev reddet i land i Dragør Havn, efter ubåden Nautilus sank i Køge Bugt.

Peter Madsen var tiltalt for drab, anden seksuel omgang end samleje, usømmelig omgang med lig og flere brud på søfartslovgivningen.

Ubådsbyggeren har hele tiden nægtet sig skyldig i både drab og seksuel mishandling, men har erkendt partering, og han har også tilstået brud på søfartslovgivningen, men nægtet, at det skal være sket under særligt skærpende omstændigheder.

Københavns Byret kendte den 25. april ubådsbyggeren skyldig i både mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall, hvilket Peter Madsen hans forsvarer Bettina Hald Engmark ankede.