Ubådssagen

Landsretten idømmer Peter Madsen livstid

Retsformanden slog fast, at både de tre juridiske dommere og de to domsmænd var enige om straffen.

Landsretten idømmer ubådsbyggeren Peter Madsen fængsel på livstid.

Dommen har retsformand Jan Uffe Rasmussen netop oplæst i Østre Landsret i København.

Dermed var landsretten enig med byretten, som den 25. april idømte ubådsbyggeren samme straf, da han blev kendt skyldig i både mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall.

- Der er tale om en sag med en grovhed af usædvanlig grad. Der foreligger ganske særlige omstændigheder, idet forbrydelsen var planlagt i detaljer, siger retsformanden.

Retsformanden slår fast, at både de tre juridiske dommere og de to domsmænd var enige om straffen.

Anklager krævede livstid

Sagens usædvanlige grovhed var også udgangspunktet i anklager Kristian Kirks procedure, hvor han flere gange gjorde det klart, at han mente, den eneste rigtige straf netop var livstid - næstbedst forvaring.

Forsvarer Betina Hald Engmark har gennem hele ankesagen givet udtryk for, at hun gik efter et tidsbestemt straf, og under sin procedure fremlagde hun, at den rette straf ville være mellem 14 og 16 år.

Men Østre Landsret valgte altså at stadfæste byrettens dom om fængsel på livstid. Men herudover bestemte landsretten også, at Peter Madsen skal betale erstatning til både Kim Walls kæreste og begge hendes forældre.

Hendes kæreste havde desuden bedt om forsørgertabserstatning, men her henviser retten til Erstatningsnævnet eller et civilt søgsmål.

Ankede til landsretten

Peter Madsen blev den 25. april i Københavns Byret idømt fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

Ubådsbyggeren ankede sagen til landsretten, men valgte at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig. Derfor har landsretten kun taget stilling til straffens længde.

Læs livebloggen fra retssagen her.

Retssag afbrudt

Planen var oprindeligt, at der allerede skulle være faldet dom i ankesagen fredag den 14. september. Men da en domsmand omkring 25 minutter inde i anklager Kristian Kirks afsluttende procedure fik et ildebefindede, måtte sagen afbrydes.

Det var uvist, hvorvidt sagen skulle gå om, da en anden domsmand inden det andet retsmøde den 12. september blev udelukket, men den 18. september kunne landsretten i en pressemeddelelse oplyse, at sagen ville forsætte.

Inden retsmødet onsdag havde Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, også anmodet retten om, at sagen skulle begynde forfra. Men det ønske afviste retten.

Har nægtet sig skyldig i drab

Peter Madsen har siddet fængslet siden den 11. august 2017, hvor han blev reddet i land i Dragør Havn, efter ubåden Nautilus sank i Køge Bugt.

Peter Madsen var tiltalt for drab, anden seksuel omgang end samleje, usømmelig omgang med lig og flere brud på søfartslovgivningen.

Læs livebloggen fra retssagen her.

Ubådsbyggeren har hele tiden nægtet sig skyldig i både drab og seksuel mishandling, men har erkendt partering, og han har også tilstået brud på søfartslovgivningen, men nægtet, at det skal være sket under særligt skærpende omstændigheder.