Ubådssagen

Anklager: Peter Madsen skal have lovens strengeste straf

Peter Madsen ønsker en straf, der kan tælles i år. Onsdag fremsagde anklager og forsvarer deres procedurer i sagen.

- Høje Landsret. Der er tale om en kynisk, sadistisk, perverteret og beregnende sexmorder, og så mener jeg ikke, der er plads til at ryste på hånden.

Anklager Kristian Kirk genoptog onsdag sin afsluttende procedure i ankesagen mod Peter Madsen i Østre Landsret efter en uventet afbrydelse 12 dage forinden.

I anklagerens procedure var omdrejningspunktet sagens usædvanlige grovhed.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

Ifølge anklagemyndigheden var den eneste rigtige straf livstid, og den næstbedste forvaring.

Det var forsvarer Betina Hald Engmark imidlertid ikke enig i.

Kun skærpende omstændigheder

I sin procedure forklarede Kristian Kirk, at udgangspunktet for stafudmålingen for et enkelt drab er 12 år.

Anklageren fremhævede dog, at han mente, at der kun findes skærpende omstændigheder i ubådssagen. Det burde ifølge Kristian Kirk idømme den tiltalte lovens strengeste straf - fængsel på livstid.

For at underbygge sin påstand fremhævede han tre særligt skærpende omstændigheder, som gør en handling særlig grov: hvis der er tale om, at sagen er nøje planlagt, hvis der er udøvet særlig hensynsløshed, og hvis offerets forsvarsløshed er blevet udnyttet.

Ifølge Kristian Kirk kan man i denne sag sætte flueben ved alle tre forhold.

Drabet var planlagt

En væsentlig del af anklagerens procedure gik derfor på en argumentation for alle tre skærpende omstændigheder.

Anklageren fremhævede, at han ikke mener, at drabet på og mishandlingen af Kim Wall var en spontan handling.

Han argumenterede i stedet for, at Peter Madsen allerede havde planlagt drabet, længe inden Kim Wall gik ombord på ubåden.

Drabsmanden manglede kun et offer.

Adskillige kvinder havde ifølge anklageren takket nej til at gå alene ombord på den lille ubåd med Peter Madsen - undtagen journalisten Kim Wall, der i jagten på en god historie sagde ja. Hvilket byretten også tog højde for i sin dom.

Kristian Kirk mente, at man skal forestille sig en mand, der har gået rundt og hygget sig med forberedelserne. Alt imens han fantaserede om en forbrydelse, der var så uhyggelig, at den ifølge anklageren kan kaldes for en af danmarkshistoriens grusommeste sager.

Anklageren tilføjede, at Peter Madsen havde overvurderet egne evner.

Alt imens udlevede Peter Madsen sin vildeste sexfantasi

Anklager Kristian Kirk

Han tror nemlig ikke, at det er tilfældigt, at Kim Walls ejendele såsom trusser, netstrømper og jakke blev fundet i ubåden. Kristian Kirk rejste særligt tvivl omkring, hvordan ubådsbyggeren kunne overse ting, der kan spores tilbage til journalisten, i den ellers klaustrofobisk lille ubåd.

Forklaringen må ifølge anklageren være, at Peter Madsen havde i sinde at placere tingene et andet sted for at skabe et gerningssted og samtidigt flytte fokus fra sig selv.

En plan, der altså mislykkedes. 

Udlevede sin sexfantasi

Kristian Kirk tog sig også god tid til at argumentere for, hvordan den tiltalte havde handlet hensynsløst.

Herunder gisnede han om, hvordan det på et tidspunkt må havde stået klart for Kim Wall, at hun aldrig ville slippe levende fra den mishandling, hun blev udsat for.

- Alt imens udlevede Peter Madsen sin vildeste sexfantasi, sagde anklageren.

Han mente ikke, at det var tilfældigt, at der er fundet både sæd i bukserne på Peter Madsen samt et videokamera i ubåden, der dog manglede sit hukommelseskort. Anklageren mente, at Madsen filmede det, der skete i ubåden.

Han antydede desuden, at den sigtede må have fjernet kortet, ligesom han også smed sin mobiltelefon væk, for at fjerne spor. 

Skaderne i form af blandt andet stiksår og snitsår, deres omfang og placering af disse havde forbløffet anklageren.

- Det er en smule svært at rumme, at et menneske kan udsætte et andet menneske for denne behandling, procederede Kristian Kirk.

Det værste scenarie

I relation til Kim Walls værgeløshed mente anklageren, at man skal forestille sig den situation, som offeret har været i.

Fastspændt med stropper i en klaustrofobisk ubåd langt under vandet.

Hun havde været forsvarsløs. Hjælpeløs. Og der var intet, hun kunne gøre.

- Man kan ikke forestille sig et værre scenarie, lød det fra Kristian Kirk, der kalder drabet og mishandlingen for uden for kategori.

- Intet menneske har tidligere fået den idé at begå en voldtægt med kniv og skruetrækkere, sagde Kristian Kirk.

Hvis ikke der blev fremsagt en livstidsdom i lige netop denne sag, ville han gerne vide, hvilke pinsler og grovheder et offer så skulle udsættes for, før det kom på tale.

Forvaring er det næstbedste

I den afsluttende del af sin procedure argumenterede anklageren for, at hvis ikke en tidsubegrænset straf er mulig, så er den næstbedste løsning en forvaringsdom.

- Drab sker med jævne mellemrum, men forestil dig, hvad det kræver at partere et lig, lød det fra Kristian Kirk. Det er de færreste mennesker, der har det i sig, og derfor mener anklageren, at det er bemærkelsesværdigt, at Peter Madsen virkede så klar og upåvirket, da han blev reddet ud af ubåden og filmet af pressen dengang i august.

Derfor bør Peter Madsen idømmes forvaring, hvis der ikke er tale om en livstidsstraf, mente han. 

Peter Madsen bør få en mildere straf

Hvor anklageren argumenterede for, at drabet og mishandlingen var en nøje planlagt og velovervejet beslutning, holdt forsvarer Betina Hald Engmark fast i, at Peter Madsen bør få en tidsbestemt straf.

- Vi har hørt anklagerens meget farverige procedure. Min klient og jeg er slet ikke enige og påstår stadig formildelse, begyndte forsvarer Betina Hald Engmark i sin procedure.

Ifølge forsvareren burde den rette strafudmåling være mellem 14 og 16 år.

Hun mente, at anklageren inddrog spørgsmål i sin procedure, som ikke tidligere havde været behandlet i byretten. Desuden argumenterede hun for, at de sager, som anklageren havde brugt tid på at opremse, ikke var sammenlignelige.

Derfor argumenterede hun for, at retten ene og alene skulle lægge vægt på det samme bevisresultat, som byretten også har behandlet, og ikke blive draget af anklagerens "farverige og detaljerige historie".

Var ikke en voldtægt

Også mediebevågenheden skule retten se bort fra, mener Betina Hald Engmark.

- Medieomtalen af drabet på den svenske journalist Kim Wall har været enorm stor og bør ikke have en indflydelse på dommen.

Flere gange kom forsvareren ind på, at den tiltalte kun bør få en tidsbegrænset dom. Hun henviste til, at det er sjældent, at en person straffes med en livstidsdom, og at der skal særlige omstændigheder til, før det sker.

En af omstændighederne er eksempelvis, at en person ofte er tidligere straffet.

Desuden mente Betina Hald Engmark, at det var vigtigt at kigge på, hvad byretten har fokuseret på: drab og usømmelig omgang med lig ved partering samt skyldig i en seksuel handling.

Derfor mente forsvareren, at det er vigtigt at understrege, at der ikke tale om en fuldbyrdet voldtægt.

Holder fast

Ej heller mente hun, at Peter Madsen bør få en forvaringsdom.

Hun refererede til tre krav, som alle skal være opfyldt, hvis en person skal idømmes forvaring: kriminalitetskravet, farlighedskravet og nødvendighedskravet.

Ingen af kravene mente forvareren var opfyldt, for ganske vist har retspsykiaterne vurderet, at Peter Madsen kan idømmes en forvaringsdom, men det ligger i ordets betydning, at han kan og ikke skal.

Hun holdt derfor fast i sin begæring om en tidsbestemt straf til Peter Madsen.

- Jeg er enig med anklageren på min anden side, at det altså er rettens vurdering i sidste ende, afsluttede Betina Hald Engmark.

Det forventes, at der bliver afsagt dom senere onsdag.

Kendt skyldig for drab

Selvom Peter Madsen hverken havde tilstået drabet eller den seksuelle mishandling, idømte Københavns Byret den 25. april ham skyldig i både drab på og mishandling af den svenske journalist Kim Wall.

I byretten blev Peter Madsen idømt fængsel på livstid, og det er altså alene denne strafudmåling, som han har valgt at anke til Østre Landsret, og ikke afgørelsen om skyld, som han har valgt at acceptere.

Retssagen var oprindelig planlagt til at vare tre dage, men blev hasteafsluttet på tredjedagen, da en af de to tilbageværende domsmænd kollapsede.

Følg TV 2s liveblog fra ankesagen her.

I landsretten blev Peter Madsen dømt til fængsel på livstid.