Krimi

10 år med bandepakker har strammet grebet, men banderne er her stadig

Skærpede straffe og flere dømte har ikke været nok til at sætte en stopper for landets bander og rockergrupper.

’Bandepakken’, ’Fast greb om banderne’ og ’Bander bag tremmer’.

I løbet af de seneste 10 år har politikerne flere gange strammet lovgivningen over bander og rockergrupper og deres indbyrdes opgør, der ikke alene sætter bandemedlemmernes liv på spil – men også udsætter tilfældigt forbipasserende og naboer for fare, når der bliver skudt i gaderne.

’Bandepakke 1’ blev vedtaget tilbage i 2009 og skærpede straffen for en række lovovertrædelser. Der blev indført et princip om, at straffen for kriminalitet kan fordobles, hvis lovovertrædelsen er led i en bandekonflikt.

Det gælder en række grove forbrydelser som drab, grov vold, vold mod politiet, vidnetrusler og overtrædelser af våbenloven.

Som noget ganske særligt blev straframmen tredoblet for folk, der angriber ambulancefolk eller brandfolk eller forhindrer dem i at udføre deres arbejde. Den blev øget fra seks måneder til halvandet års fængsel.

Samtidig øgedes mulighederne for, at udlændinge, der dømmes for overtrædelse af våbenloven, kan udvises fra Danmark.

- Vi vil have disse kriminelle væk fra gaderne. Det vil vi sætte en stopper for med en hård og kontant plan. Der er brug for ekstraordinære skridt, så dem tager vi nu. Vi lancerer en barsk pakke. Nok barskere, end vi har gjort før fra regeringens side, sagde daværende justitsminister Brian Mikkelsen (K) dengang.

Et fast greb

Fem år senere lancerede den daværende socialdemokratisk ledede regering så bandepakke 2, der blev kaldt ’Fast greb om banderne’.

Pakken gjorde det lettere for domstolene at bruge reglerne om dobbelt straf for banderelaterede forbrydelser.

For de alvorlige forbrydelser, der allerede var indeholdt i den første bandepakke, blev lovteksten lempet, så der ikke længere behøvede at være tale om "gensidige opgør", hvor der "flere gange" var brugt skydevåben, før man kunne skride til dobbelt straf.

Med den nye lovtekst var det tilstrækkeligt, at der var tale om en "konflikt", hvor der én gang var brugt skydevåben.

Dobbelt straf

Samtidigt blev reglerne om dobbelt straf udvidet til andre former for kriminalitet – som for eksempel simpel vold, afpresning og trusler.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu kan sætte endnu stærkere ind over for rocker- og bandekriminalitet. Med vedtagelsen af lovforslaget i dag kan der falde strege straffe for kriminalitet med tilknytning til en rocker- eller bandekonflikt, udtalte den daværende justitsminister Karen Hækkerup (S), da loven blev vedtaget i 2014.

54 skudepisoder

Et par år senere var banderne stadigvæk en stor udfordring for myndighederne. En opgørelse fra 2016 viste, at de 1257 personer, der er registreret som rocker- eller bandemedlemmer, blev sigtet 3485 gange og fik 1913 domme for kriminalitet.

Samtidigt vurderede Rigspolitiet, at der i årets løb havde været 54 skudepisoder i det offentlige rum, der havde en eller anden relation til bandemiljøet.

Så i foråret 2017 lancerede den nuværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), bandepakke nummer tre, ’Bander bag Tremmer’, med 35 forskellige stramninger.

Denne pakke giver blandt andet mulighed for at skærpe straffen for alle skyderier i det offentlige rum med ekstra 50 procent. Det blev muligt at give bandemedlemmer forbud mod at opholde sig i bestemte kommuner. Og straffen for systematisk eller organiseret afpresning blev skærpet med en tredjedel.

- Med denne bandepakke vil vi gøre Danmark til et mere sikkert og trygt land. Formålet er at sætte en stopper for rockernes og bandernes utilstedelige og vanvittige opførsel. Jeg er stolt over at have et flertal bag mig, så vi nu hurtigt kan få sat handling bag ordene og lægge et massivt pres på rockere og bandemedlemmer, sagde Søren Pape Poulsen ved lanceringen i foråret 2017.

De seneste domme efter bandepakkerne

 1. 25. september 2018

  En 38-årig mand, der er medlem af Satudarah, blev ved retten i Randers idømt fem år og seks måneders fængsel, udvisning og livsvarigt indrejseforbud.

  Han blev dømt for ulovlig våbenbesiddelse i november sidste år, under konflikten mellem Satudarah og Bandidos.

  Straffen blev fordoblet på grund af tilknytningen til bandekonflikten.

   

 2. 21. september 2018

  Fire unge mænd, som politiet mente var medlemmer af ST-gruppen i Esbjerg, blev dømt for våbenbesiddelse.

  De afviste selv, at de var medlemmer af en bande, og betegnede selv deres indbyrdes forhold som ' en flok gamle kammerater'.

  De blev dømt for våbenbesiddelse, men retten fandt ikke bandetilknytningen bevist.

   

 3. 4. september 2018

  Et ledende medlem af Brothas på 33 år blev dømt for våbenbesiddelse. Han blev idømt syv års fængsel samt udvisning af Danmark for bestandigt.  

  Han blev dømt efter de skærpede regler, der kan betyde dobbelt straf, hvis kriminaliteten har forbindelse til bandekonflikten.

 4. 31. august 2018

  Et højtstående medlem af Bandidos blev ved retten i Helsingør idømt seks års fængsel, blandt andet for at true to medlemmer af Satudarah med en pistol.

  Dommen blev udmålt med henvisning til bandepakkens bestemmerlser om at bære våben i det offentlige rum til fare for andre.

 5. 28. august 2018

  Et 24-årigt medlem af rockergruppen Satudara blev kendt skyldig i våbenbesiddelse. Han blev idømt fire-et-halvt års fængsel og samtidigt dømt efter bandepakkens nye regler om opholdsforbud. Han fik opholdsforbud i en del af Brøndby kommune.

   

 6. 18. august 2018

  Et medlem af Brothas på 23 år blev idømt seks års fængsel for overtrædelse af våbenloven, efter politiet fandt en skarpladt pistol i en hæk i Mjølnerparken. Våbnet kunne knyttes til den 23-årige ved hjælp af DNA.

 7. 5. juli 2018

  Et 27-årigt medlem af Brothas blev idømt fem års fængsel og udvisning for bestandigt for forsøg på at hente et ulovligt våben i en kælder i Mjølnerparken i København. 

 8. 7. maj 2018

  Et 27-årigt medlem af Loyal to Familia fik en rekordhøj straf på 20 års fængsel efter et skyderi på Nørrebro i København i september sidste år. Han blev blandt andet dømt for drabsforsøg på to tilfældige cyklister efter at have affyret 11 skud.

  Straffens længde blev fordoblet, fordi retten vurderede, at skyderiet var led i konflikten mellem banderne Loyal to Familia og Brothas.

 9. 9. januar 2018

  To mænd med tilknytning til Loyal to Familia blev idømt fem års fængsel for forsøg på at komme i besiddelse af et skydevåben.

  Begge blev dømt til udvisning efter udstået straf.

 10. 13. december 2017

  Medlem af Brothas blev idømt fængsel i tre år og 11 måneder for våbenbesiddelse. Han var den første, der blev dømt efter de skærpede bestemmelser i bandepakke 3 der siger, at minimumstraffen for våbenbesiddelse på et offentligt sted stiger fra et til to års fængsel.