Krimi

Medicin til selvmord kom med posten - retssag mod læger nærmer sig dom

Læge fra TV 2-dokumentar skal op til 12 måneder i fængsel, kræver anklager. Opsigtsvækkende retssag om selvmord nærmer sig afgørelse.

Det er tilladt at tage sit eget liv, men det er ulovligt at medvirke til, at en anden person begår selvmord. 

Men hvor går grænsen? Hvor tæt skal en tiltalt være på en person, der begår selvmord, før der er tale om strafbar medvirken? Hvor skyldig er man, hvis hjælpen alene består af råd - eller receptpligtige piller sendt med posten?

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet i retssagen mod den 77-årige Svend Lings, der sammen med 83-årige Frits Schjøtt er tiltalt for at have hjulpet tre personer med at begå eller forsøge selvmord.

Begge er pensionerede læger, der på grund af sagens karakter har mistet deres bestalling. Og især Svend Lings har været meget synlig i debatten om retten til aktivt selvmord - blandt andet i TV 2-dokumentaren 'Jørgen vil dø', der handler om en kendt brilledesigner, som efter en hjerneblødning var blevet svært handicappet og ønskede at tage sig eget liv.

Medvirken er strafbar

- Der er i Straffeloven en bestemmelse om, at hjælp til selvmord i Danmark er strafbart. Og så længe den bestemmelse eksisterer, er enhver hjælp til selvmord strafbar, procederede anklager Kirsten Flummer onsdag i Retten i Svendborg.

Som del af anklagerens bevisførelse er hele dokumentaren 'Jørgen vil dø' blevet vist på storskærm i retten, ligesom det i detaljer er beskrevet, hvordan Jørgen Vesterby modtog en tyk, foret kuvert med posten - ifølge anklageren indeholdende dræbende medicin, som Svend Lings skulle stå bag.

En kuvert, som ingen andre end Jørgen Vesterby så indholdet af, og som han åbnede i enrum, inden han kaldte familien sammen for at sige farvel.

- Jeg har fået det, jeg skulle bruge, sagde han til sin tidligere hustru.

Aldrig set før

Sagen er dog ikke så ligetil, for anklagerne er enestående i dansk retspraksis. Og en ting er den etiske debat om selvmord - noget helt andet er det, der står skrevet i loven.

En skærpelse af Straffeloven i 2004 betød, at straframmen for medvirken til selvmord blev hævet fra fire måneders hæfte til op til tre års fængsel - og samtidig er det ifølge anklageren væsentligt, at hverken Svend Lings eller Frits Schjøtt har haft nogen relation til sagens tre personer, som enten begik selvmord eller forsøgte på det.

- De få afgørelser, vi har, handler om personer med nære relationer, procederede anklager Kirsten Flummer onsdag i Svendborg.

Det er sager mod familie eller venner til en afdød. Og sager med formildende omstændigheder, hvor der har været følelser i spil, forklarede anklageren.

- Vi er langt ude over de forhold, domstolene har behandlet tidligere. Der er ikke nogen formildende omstændigheder. Vi er nødt til at forholde os til det, der står i Straffeloven, procederede Kirsten Flummer og krævede fire måneders fængsel for hvert forhold. 

Altså op til fire måneders fængsel til Frits Schjøtt - og op til 12 måneders fængsel til Svend Lings.

Handler ikke om egen vinding

Men det argument giver Frits Schjøtts advokat ikke meget for.

- Min klient har gjort det her alene af etiske grunde for at hjælpe et medmenneske, procederede forsvarer Birgitte Kirkegaard.

- Ikke for at opnå noget selv, helt uden egennyttige motiver.

Hvilket forsvarer Hanne Rahbæk, der repræsenterer Svend Lings, også fremhæver:

- Man bør lægge vægt på, at det ikke er egennyttige formål, men etiske, der gør, at min klient har kastet sig ud i debatten, procederede Hanne Rahbæk.

Sagen kort

I alt behandles tre forhold i Retten i Svendborg:

En enkelt sag, hvor en mand forsøgte selvmord med medicin, men overlevede - som begge de tidligere læger er tiltalt for - samt to forhold, hvor personen døde efter at have været i kontakt med Svend Lings. Den ene er Jørgen Vesterby, hvis sidste tid er beskrevet i dokumentaren 'Jørgen vil dø', og den anden en kvinde, der for mindre end to måneder siden tog sit eget liv efter at have været i mailkorrespondance med Svend Lings.

- Hun var så afklaret. Det er rigtig godt at være her i dag, sagde kvindens datter efter retsmødet til Svend Lings, som hun støtter uden forbehold.

Selvmordsmanual var lovlig

Og netop den sidste sag med kvindens selvmord berører et andet af retssagens temaer. For det var ikke ulovligt, da Svend Lings offentliggjorde en liste med gode råd til metoder og medicin til selvmord på internettet. Det har Justitsministeriet fastslået.

Var det så ulovligt, da Svend Lings i en korrespondance med kvinden med sine egne ord blot gengav det, der stod i manualen? Hvornår går vejledning så vidt, at den er motiverende?

- Der er skrevet tykke bøger om, hvordan læger skal agere. Det er et etisk svært spørgsmål, det er et juridisk svært spørgsmål. Men det, retten skal tage stilling til, det er det, der er bevist. Er det bevist, at der er tale om tre tilfælde af brud på Straffelovens paragraf 240 om medvirken til selvmord? Og hvad skal straffen i givet fald være? opsummerede Svend Lings forsvarer i sin procedure.

Frifindes - eller mildeste straf

Hun argumenterede for, at Svend Lings skal frifindes - eller have den mildest mulige straf, som bør måles i dage.

Mens Frits Schjøtt har tilstået, at han på Svend Lings foranledning udskrev en recept, og det bør straffes med måske 14 dages fængsel, argumenterede forsvareren.

- Især henset til min klients dåbsattest – han er 83 år – vil jeg anmode om, at den straf, han får, gøres betinget, procederede forsvarer Birgitte Kirkegaard.

Reaktioner efter retssag

De tidligere læger har ikke fortrudt noget.

- Jeg har overtrådt Straffeloven, men jeg følger mit moralske kompas, sagde Frits Schjøtt efter retsmødet til TV 2.

Også Svend Lings var efter retsmødet afklaret - men overrasket over, hvor meget sagen havde påvirket ham.

- Det kommer bag på mig, at det har været en følelsesmæssig op- og nedtur. Det er en speciel oplevelse at sidde i en retssal og høre anklagerens udfald. Så bliver man måske lidt vred, og så kommer følelserne i kog, sagde han på vej ud af retten.

- Men min samvittighed er i orden, fordi jeg føler, jeg har gjort det eneste rigtige. Og jeg ville have det dårligere, hvis jeg ikke havde gjort det.

Retten i Svendborg afsiger en skriftlig dom i sagen den 26. september.