Ubådssagen

Ubådssagen fortsætter i Østre Landsret trods domsmands kollaps

En domsmand, der fredag fik et ildebefindende under anklagerens afsluttende procedure, forventes at kunne fuldføre ankesagen.

Ubådssagen fortsætter i Østre Landsret med procedurer og forventet dom den 26. september 2018.

Det har Østre Landsret netop meddelt i en pressemeddelelse.

Ankesagen om drabet på Kim Wall blev fredag formiddag afbrudt midt i anklager Kristian Kirks afsluttende procedure.

25 minutter inde i proceduren gled en mandlig domsmand ned fra sin stol og faldt omkuld på gulvet, hvor blandt andre Kim Walls far og en tililende journalist gav ham førstehjælp.

Alle andre måtte forlade retslokalet, og kort efter meddelte retten, at domsmanden var ved bevidsthed, men kørt på hospitalet.

Det stod klart, at retshandlingen ikke umiddelbart kunne genoptages, og samtidig betød domsmandens ildebefindende, at hele ankesagen muligvis måtte gå om.

Pågældende domsmand har nu meddelt retten, at han vil være i stand til at møde, hvorfor sagen kan genoptages, oplyser Østre Landsret.

En domsmand allerede udelukket

Ud af de tre oprindelige domsmænd og tre juridiske dommere manglede der allerede én domsmand, og selvom retssagen ifølge Retsplejeloven godt kan fortsætte med kun to domsmænd og to juridiske dommere, kan sagen ikke fortsætte, hvis der kun er én domsmand tilbage.

Ifølge Retsplejeloven har de juridiske dommere på den ene side og domsmændene på den anden side tre stemmer hver, og selvom der ved forfald af en dommer kan justeres på stemmerne, så to tilbageværende dommere afgiver halvanden stemme hver, er det ikke muligt at tildele tre stemmer til en enkelt dommer. 

Ifølge TV 2s oplysninger har både Østre Landsret, anklagemyndigheden og forsvarer Betina Hald Engmark søgt at prioritere, at ubådssagen kan afsluttes hurtigst muligt. Også i forhold til at aflyse eller flytte andre sager eller aftaler.

Skyldig i drab og mishandling

Den 25. april blev Peter Madsen i Københavns Byret dømt skyldig i mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall.

Han valgte at tage rettens afgørelse om skyldsspørgsmålet til følge, men ankede byrettens dom om fængsel på livstid til Østre Landsret.

Derfor er det alene spørgsmålet om straffens længde, der behandles i Østre Landsret. Sagen var berammet til tre dage, og det var forventet, at dommen skulle have været afsagt fredag den 14 september - få timer efter, at domsmanden faldt om.