Ubådssagen

Ubådssag afbrudt i landsretten - domsmand hentet i ambulance

Det er uvist, om sagen skal gå om.

En domsmand fik fredag formiddag et ildebefindende under ankesagen mod Peter Madsen.

Kort tid efter kunne sekretariatschefen fra Østre Landsret oplyse, at retten var hævet. Ankesagen mod Peter Madsen afbrudt.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

Ifølge Østre Landsret er domsmanden kørt på hospitalet og er ved bevidsthed. Ambulancen kørte med udrykning.

Retsformand bad om pause

Anklager Kristian Kirk var i fuld gang med at fremlægge sin afsluttende procedure i landsretten, da retsformanden afbrød ham. Retssagen havde på det tidspunkt kun være i gang i knap en halv time.

Ganske kort tid efter faldt en af de to domsmænd om på gulvet, og situationen udviklede sig dramatisk.

- Er der nogle, der kan førstehjælp, blev der flere gange råbt både inde i retssalen og i lytterummet, hvor journalister fra både Danmark og udlandet fulgte sagen over to store skærme.

Peter Madsen og hans forsvarer Betina Hald Engmark rejste sig straks op. Peter Madsen samlede hænderne foran munden, mens han kiggede op mod dommerne, inden han af to ansatte fra kriminalforsorgen blev ført ud af salen.

Også journalister og tilhørere blev sendt ud af den store sal i Østre Landsret. En retsbetjent kom derefter med hurtige skridt ind i lytterummet, hvor han slukkede de to store skærme, der viste direkte billeder fra retssalen.

Anden domsmand udelukket

Østre Landsret havde ellers ventet, at ankesagen mod Peter Madsen ville blive afsluttet med dom fredag. Efter anklagerens procedure var det planen, at forsvarer Betina Hald Engmark skulle procedere, hvorefter ubådsbyggeren selv ville få det sidste ord. Herefter skulle retten trække sig tilbage for at votere og efterfølgende afsige dom senere på dagen.

Men det er nu uvist, hvornår der falder dom, eller om sagen er nødt til at gå om. 

På ankesagens andendag - onsdag - oplyste retsformand Jan Uffe Rasmussen nemlig, at en af de oprindelige tre domsmænd havde fået job i en statslig styrelse.

- Det betyder ifølge Retsplejeloven, at han ikke længere kan være domsmand, sagde Jan Uffe Rasmussen.

Men det var dog muligt at fortsætte sagen, fordi domsmandsretten i Østre Landsret består af tre juridiske dommere og tre domsmænd, som hver har én stemme. Således er der tre stemmer i hver gruppe, forklarer TV 2s retsreporter Astrid Søndberg. I Retsplejeloven fremgår det, at der kan være forfald af én juridisk dommer og én domsmand, uden at sagen afbrydes - i det tilfælde har de to resterende hver halvanden stemme.

- Hvis en af de to sidste lægdommere ikke er i stand til at vende tilbage til retssagen, skal sagen gå om i Østre Landsret, siger hun.

Østre Landsret har oplyst, der vil blive sendt en pressemeddelelse ud i løbet af fredag.