Ubådssagen

Peter Madsen har ingen indvendinger mod krav om erstatning

I første omgang skal staten betale godtgørelse til Kim Walls forældre, hvis landsretten imødekommer erstatningskrav.

Peter Madsen har ingen indvendinger imod kravet om, at han skal betale erstatning til Kim Walls forældre og til hendes danske kæreste.

Det oplyste hans forsvarer, Betina Hald Engmark, onsdag i Østre Landsret.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

Kim Walls forældre har gennem deres bistandsadvokat, Hanne Rahbæk, krævet op til 150.000 kroner hver i godtgørelse, og det samme har Kim Walls kæreste. Ligesom det også kræves, at ubådsbyggeren dækker omkostningerne til begravelsen af den svenske journalist og de udgifter, Søfartsstyrelsen har haft i forhold til bjærgningen af ubåden Nautilus - samt et beløb for tabt forsørgergrundlag.

- Selvom erstatningen i princippet skal betales af Peter Madsen, vil det i første omgang være staten, der lægger ud, siger TV 2s retsreporter Astrid Søndberg.

Rettens afgørelse

Selvom Peter Madsen ingen indvendinger havde til erstatning, så er det op til retten at afgøre, om han skal betale, og hvad han skal betale.

- Beløbet på de 150.000 kroner er sat højt for at sætte retten fri i forhold til en eventuel erstatning. Og byretten fandt ikke, at forældrene havde ret til erstatning - det samme kan gøre sig gældende i landsretten, siger Astrid Søndberg.

Københavns Byret tilkendte Kim Walls kæreste en erstatning på 120.000 kroner, men det beløb kan også ændres eller bortfalde i landsretten.

Det er alene spørgsmålet om tabt forsørgergrundlag, som Peter Madsen bestrider.

Ikke grundlag for erstatning

Peter Madsen blev den 25. april i Københavns Byret dømt skyldig i mishandling og drab på Kim Wall. I byretten fik Peter Madsen straffen fængsel på livstid. Desuden skulle han ifølge byretten betale sagens omkostninger og 120.000 kroner til Kim Walls kæreste.

Kim Walls forældre havde på dette tidspunkt også krævet en erstatning på 150.000 kroner hver, men det mente byretten ikke, at der var grundlag for.

Østre Landsret har afsat tre dage til ubådssagen, den 5., 12. og 14. september, efter Peter Madsen i april ankede dommen fra Københavns Byret.

Københavns Byret dømte den 25. april Peter Madsen skyldig i mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall. I retten blev Peter Madsen idømt fængsel på livstid.

Peter Madsen har hele tiden nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen i april at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.