Ubådssagen

Domsmand udelukket fra Peter Madsens ankesag

I alt tre dage er afsat til ankesagen mod Peter Madsen.

En domsmand er blevet udelukket fra ankesagen mod ubådsbygger Peter Madsen.

Det oplyste retsformand Jan Uffe Rasmussen onsdag morgen, efter han sammen med to andre juridiske dommere og to domsmænd havde taget plads i Østre Landsret.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

- Den sidste domsmand har meddelt landsretten, at han har fået ansættelse i en styrelse, og det betyder ifølge Retsplejeloven, at han ikke længere kan være domsmand, siger han.

Men ifølge retsformanden får udelukkelsen ikke konsekvenser for tidsplanen, da retten har besluttet, at retssagen fortsætter.

Domsmænd får halvanden stemme

Mens de tre juridiske dommere fortsat hver har en stemme, så vil de to resterende domsmænd nu hver få halvanden stemme i den endelige votering.

TV 2s retsreporter Astrid Søndberg forklarer, at de juridiske dommere på den ene side og domsmændene på den anden side hver skal have tre stemmer.

Hvis der opstår en en situation, hvor der er stemmelighed, vil udfaldet af dommen blive det resultat, der er mest fordelagtigt for den tiltalte.

Ved længere retssager vil der normalt være både reservedommere- og domsmænd tilknyttet, så de kan træde til, hvis der er forfald. Men hvis det ikke er tilfældet, deltager de ikke i voteringen.

Følg TV 2s liveblog fra anden retsdag i ankesagen her.

Skyldig i drab

Den 25. april blev Peter Madsen i byretten dømt skyldig i mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall.

Selvom han hele tiden har nægtet drabet på den svenske kvinde, valgte han at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig. Derfor er det kun straffens længde, som senioranklageren skal overbevise landsretten om, at den skal gentage fra byretten.

Det ventes, at der falder dom i landsretten den 14. september.

Har siddet fængslet i mere end et år

Peter Madsen har siddet fængslet siden den 11. august 2017, hvor han blev reddet i land i Dragør Havn, efter ubåden Nautilus sank i Køge Bugt.

Peter Madsen var tiltalt for drab, anden seksuel omgang end samleje, usømmelig omgang med lig og flere brud på søfartslovgivningen.

Ubådsbyggeren har hele tiden nægtet sig skyldig i både drab og seksuel mishandling, men han har erkendt partering, og han har også tilstået brud på søfartslovgivningen, men nægtet, at det skal være sket under særligt skærpende omstændigheder.

Følg TV 2s liveblog fra den anden retsdag i ankesagen her.