Krimi

It-ansat snød for ni millioner kroner

Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab fik stjålet millioner. Tidligere ansat straffes med tre et halvt år.

En tidligere it-medarbejder er mandag ved Københavns Byret kendt skyldig i et have snydt Carlsbergfondet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (KDVS) for ni millioner kroner.

Han straffes med ubetinget fængsel i tre år og seks måneder.

- Vi har ikke fundet grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget og heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, siger retsformanden i forbindelse med domsafsigelsen.

Udnyttede dobbeltrolle

Forbrydelsen skete i perioden 2011 til 2016, hvor den 47-årige Henrik Slaatorn havde en dobbeltrolle.

Han var ansat som it-medarbejder ved Carlsbergfondet, mens han også var sekretariatschef i Videnskabernes Selskab, og det er disse stillinger, som han har udnyttet for at sikre sig selv en stor økonomisk gevinst.

Videnskabernes Selskab, der har dronning Margrethe som protektor, er bundet tæt sammen med Carlsbergfondet.

Ud over at dele lokaler på H.C. Andersens Boulevard i København ledes fondet blandt andet af en bestyrelse på fem personer, som vælges blandt de danske medlemmer af Videnskabernes Selskab.

Medlemmerne kontrollerer dermed direkte den velhavende danske fond.

Retten fandt det mandag bevist, at Slaatorn, som blev dømt for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk, havde svindlet for ikke under ni millioner kroner.

It-medarbejderens forsvarer, Anders Nemeth, oplyser umiddelbart efter dommen, at den ankes til Østre Landsret med påstand om frifindelse.