Ubådssagen

Peter Madsen nægter Kim Walls familie erstatning

Peter Madsen vil derimod gerne betale erstatning til myndighederne.

Drabsmanden Peter Madsen vil ikke betale en krone ekstra til sit offer Kim Walls efterladte. Onsdag i Østre Landsret har Madsen påstået frifindelse for de krav om såkaldt tortgodtgørelse, som er rejst mod ham.

Kravene er en del af en sag ved landsretten, som skal fastslå, hvorvidt Peter Madsen skal idømmes fængsel på livstid eller ej.

Kim Walls forældre kræver hver 150.000 kroner i godtgørelse, og hendes kæreste kræver over 900.000 i erstatning. Kæresten blev tilkendt 120.000 kroner i godtgørelse i byretten, og den del har Madsen accepteret.

Ved den lejlighed fik forældrene ikke en krone. Retten mente ikke, at forældrene havde krav på tortgodtgørelse, da Kim Wall var 30 år gammel og reelt flyttet hjemmefra, da hun blev dræbt.

I byretssagen blev der taget forbehold for erstatning for tab af forsørger - altså det, at man mister sin samlevers bidrag til husholdningen. Det krav er nu blevet fremsat, godt 900.000 kroner. Men Madsen vil ikke betale.

Ved onsdagens retsmøde i landsretten har Peter Madsen taget plads ved siden af sin advokat, Betina Hald Engmark. Hun er iklædt sort kåbe med bordeaux revers, det er forsvarsadvokaters uniform i landsretten.

Vil gerne betale til myndighederne

Madsen, der ellers er kendt for at optræde i sine grønne kedeldragter fra Raketmadsens Rumlaboratorium, er onsdag klædt i sort.

Og hvor han ikke vil betale penge til forældre og kæreste, så har han ikke noget imod at betale til myndighederne.

Søfartsstyrelsen har nemlig nedlagt påstand om erstatning på 33.000 kroner for udlægning af en såkaldt vragbøje, i forbindelse med at Peter Madsen sænkede sin ubåd "UC3 Nautilus" i Køge Bugt ved Drogden Fyr.

Det krav var der ingen protest imod fra Madsens side.

I sin forelæggelse af sagen fortalte Kristian Kirk, at Peter Madsen har nedlagt påstand om "rettens mildeste straf".

Anklagemyndigheden står fast på, at fængsel på livstid er en passende straf til Madsen. En livstidsdom betyder, at prøveløsladelse tidligst kan ske efter 12 år. Men i princippet kan man sidde inde til sin død.

Kræver forvaring

Hvis Kirk ikke får medhold vil han have Madsen idømt den tidsubestemte foranstaltning forvaring.

Det gives som et alternativ til en fængselsstraf til dømte, som retten anser for at være så farlige, at de på fri fod efter en fremtidig løsladelse udgør en trussel mod samfundet.

Derfor er forvaringsdommen også tidsubestemt. Først når retten vurderer, at den dømte ikke længere er farlig, kan der ske prøveudskrivning - altså prøveløsladelse.

Skyldsspørgsmålet ligger fast. Madsen har kun anket den del af byretsdommen, der handler om straffen.