Krimi

Her er de ni første afgørelser i sag om deling af sexvideo

Retten i Aarhus har fredag afsagt dom i den sidste prøvesag om omfattende deling af en børnepornografisk sexvideo.

En 16-årig mand blev fredag idømt 20 dages betinget fængsel for deling af en krænkende sexvideo med en mindreårig dreng og pige.

Retten i Aarhus har dømt ham for børneporno og blufærdighedskrænkelse, da han via Facebook og beskedtjenesten Messenger har delt to sexvideoer med en gruppe på fire personer.

Det var den sidste af i alt ni prøvesager i det såkaldte Umbrella-kompleks om børneporno.

Skal sætte strafniveauet for andre sager

De ni prøvesager er blot en lille del af Umbrella-komplekset, hvor over 1004 personer blev sigtet eller tiltalt for at have delt en sexvideo med to 15-årige. 

Sagerne er blevet udvalgt, fordi de skal være med til at finde det rette strafniveau for de restende knap 1000 sager. Syv af de ni er allerede blevet anket og afgjort i landsretten.

Få overblik over dommene i sagerne nederst i artiklen.

Forsvarer havde håbet på frifindelse

Den unge mands forsvarer, Niels Christian Strauss, er ikke overrasket over dommens udfald, resultaterne i de tidligere prøvesager taget i betragning.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på et andet resultat, for jeg havde påstået frifindelse. Men foreløbig må vi jo tage byrettens afgørelse til efterretning og så se, om det bliver et anderledes resultat, hvis sagen også kommer i landsretten, siger han.

Forsvarer Niels Christian Strauss lægger blandt andet vægt på mandens unge alder, samt hans begrænsede hukommelse om hændelsen.

Sagens anklager, Rose Pape, ser beslutningen om ikke at frifinde den 16-årige som afgørende.

- Det er vigtigt igen at få fastlagt, at i hvert fald byretterne mener, at der er tale om børneporno. Men det er også vigtigt, at vi får afsluttet alle sager (også dem, der er anket til landsretten. red.), før vi kan tage stilling til yderligere, siger hun.

Det vides endnu ikke, om den 16-årige vil anke dommen til landsretten, men han har indtil videre udbedt sig betænkningstid.

Straffen varierer i prøvesagerne

De udvalgte prøvesager har været vidt forskellige i forhold til de anklagedes alder, tidspunktet for delingen af det krænkende materiale og antallet af gange, de unge har delt det.

Derfor har der også været stor forskel på de domme, der er faldet i sagerne.

I den første prøvesag blev en 19-årig mand eksempelvis idømt 40 dages betinget fængsel efter at have delt to versioner af den samme video med 34 personer, mens en 20-årig kvinde i den ottende prøvesag fik syv dages betinget fængsel for at dele sexvideoen én gang. 

Anklagemyndigheden valgte af hensyn til rettesnoren også at anke de første fire prøvesager til landsretten. I alt har landsretten behandlet fem af prøvesagerne.

Her er flere af de anklagede blevet frikendt. Eksempelvis blev en 20-årige kvinde frikendt.

Her er de ni prøvesager i Umbrella-sagen

 1. I den første prøve sag blev en 19-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel efter at have delt to versioner af den samme video med 34 personer. Han nægtede sig skyldig i delingen.

  Han blev dømt ved Retten i Lyngby den 5. februar.

 2. I den anden prøvesag fik en 20-årig mand fra Djursland 30 dages betinget fængsel for at have delt det børnepornografiske videomateriale med i alt 12 personer.

  Samtidig blev han pålagt at betale en erstatning på 10.000 kroner til den forurettede pige, der er med i videomaterialet.

  Han blev dømt Retten i Lyngby den 5. februar.

  Landsretten ændrede den 23. marts dommen til fem dagbøder på hver 500 kroner.

 3. I den tredje prøvesag blev en 17-årig dreng idømt 20 dages betinget fængsel. Han var tiltalt for at have besiddet og delt børnepornografisk materiale samt krænket modtagernes blufærdighed.

  Han var også anklaget for at videresende de to videoer, der varer henholdsvis 40 og 56 sekunder, til 16 forskellige personer. 

  Han blev dømt ved Retten i Lyngby den 6. februar.

 4. I den fjerde prøvesag blev en 22-årig mand idømt 10 dages betinget fængsel for at have delt videomaterialet med syv personer på én dag. Han var også anklaget for at have krænket blufærdigheden hos fem af de personer, der modtog videoen.

  Han erkendte sig skyldig i delingen.

  Han blev dømt ved Retten i Lyngby den 6. februar.

  Dommen blev af Østre Landsret i marts omstødt til en bøde på 2500 kroner for blufærdighedskrænkelse, fordi den 22-årige ikke kunne vide, at personerne på videoen var under 18 år.

 5. I den femte prøvesag blev en 18-årig mand idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt det krænkende videomateriale. I første omgang blev den sendt til én person og i anden omgang til den samme samt ni andre.

  Samtidig blev den dømte pålagt at betale en erstatning til den krænkede pige på 10.000 kroner og 5000 kroner til den krænkede dreng, der optræder i videoen.

  Han blev dømt ved Retten i Aarhus den 20. februar.

 6. I den sjette prøvesag blev en nu 19-årig kvinde idømt 10 dages betinget fængsel for at have delt en sexvideo med en veninde.

  Hun blev dømt ved Retten i Lyngby den 26. februar.

 7. I den syvende prøvesag blev en 20-årig mand fra Aarhus idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer.

  Han blev dømt ved Retten i Aarhus den 14. marts.

 8. I den ottende prøvesag blev en 20-årig kvinde idømt syv dages betinget fængsel for at dele materialet én gang og gjorde det tilgængeligt for én person. 

  Hun blev dømt ved Retten i Aarhus den 14. marts.

  I landsretten blev hun frikendt.

 9. I den niende og sidste prøvesag blev en 16-årig dreng fra Aarhus idømt 20 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse og deling af børneporno, da han via Facebook og beskedtjenesten Messenger har delt to sexvideoer med en gruppe på fire personer.

  Han blev dømt ved Retten i Aarhus den 6. juli.

  Den 16-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen til landsretten.

Kilde: Berlingske, Ritzau, Avisen.dk, Rigsadvokaten