Krimi

Menneskeretsdomstol afviser klage i koldkrigssag

Klage fra historiker Bent Jensen over injuriesag kommer ikke for Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Den årelange juridiske kamp mellem professor emeritus Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl er nu endegyldigt slut.

Den Europæiske Menneskeretsdomstol har nemlig i februar afvist at realitetsbehandle en klage fra Bent Jensens advokat, Karoly Németh.

Det oplyser domstolens presseenhed i en mail til Dagbladet Information.

I juni 2015 afgjorde Højesteret, at historikeren Bent Jensen gik for vidt, da han i en artikel i 2007 beskyldte journalist Jørgen Dragsdahl for at have været KGB-agent under den kolde krig.

Bent Jensen blev dømt til at betale erstatning for tort på 100.000 kroner til Dragsdahl. Derudover idømte retten Bent Jensen 10 dagbøder à 10.000 kroner.

En endnu større regning fik Bent Jensen, fordi han skulle betale en halv million kroner til Dragsdahl, som skulle dække sagsomkostningerne ved sagens behandling i by- og landsret.

Dragsdahl anførte 18 udsagn, som ifølge ham burde føre til en dom for injurier over Bent Jensen. Højesteret vurderede, at syv af disse var ubegrundede.

Bent Jensen gik over stregen

Ved domsafsigelsen fremhævede retsformand Poul Søgaard, at der aldrig er blevet rejst tiltale i sagen, og at Bent Jensen derfor er gået over stregen for, hvad man kan tillade sig.

Bent Jensen gjorde gældende, at beskyldningen mod Dragsdahl alene gik på, at han skulle være en såkaldt påvirkningsagent, hvilket vil sige, at hans agentvirksomhed ikke har været en overtrædelse af straffeloven.

Via sin advokat klagede Bent Jensen til Den Europæiske Menneskeretsdomstol. Men domstolen har altså afvist at behandle klagen.

Ifølge Information finder domstolen, "at det påklagede materiale ikke afslører nogen krænkelser af rettigheder og friheder, som fremgår af konventionen eller protokollerne".

- Det er selvfølgelig skuffende, især fordi der ikke er nogen begrundelse, siger Bent Jensen til Information.

Ikke overrasket over afgørelse

Jørgen Dragsdahl er ikke overrasket over afgørelsen, men den får ham heller ikke til at ånde lettet op.

- Da Bent Jensen i sin tid fremkom med sine beskyldninger, var der en svensk forsker, der sagde, at det var som at blive beskyldt for pædofili: Uanset hvad der sker, vil det aldrig helt forsvinde.

- Og det sker faktisk hele tiden på blandt andet de sociale medier, at de beskyldninger bruges, selv om de er blevet underkendt af Højesteret, siger Jørgen Dragsdahl til Information.