Højesteret bestemmer, om Shuaib Khan skal udvises

For tredje gang skal en domstol bestemme, om trusler mod en politimand er nok til, at bandeleder kan udvises.

Landets øverste domstol skal afgøre, om bandelederen fra Loyal To Familia skal udvises af Danmark.

Det stür klart, efter ProcesbevillingsnÌvnet har besluttet, at spørgsmület om Shuaib Khans ophold i Danmark er principielt og skal have en tredje behandling.

Büde Københavns Byret og Østre Landsret har afvist anklagemyndighedens krav om udvisning af bandelederen til hjemlandet Pakistan, og det er den fungerende rigsadvokat, Jan Rechendorff, der har anmodet om at fü sagen behandlet ved Højesteret.

- Højesteret bør tage stilling til, om denne sag er drüben, der für bÌgeret til at flyde over, sagde Jan Rechendorff i en pressemeddelelse i forbindelse med, at sagen blev indbragt for ProcesbevillingsnÌvnet.

Trusler mod betjent

Episoden, det hele handler om, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk ved Blügürds Plads pü Nørrebro i København sidste sommer.

- Husk hans ansigt, sagde Shuaib Khan til de andre bandefolk, inden han henvendte sig direkte til en betjent, han følte sig chikaneret af.

- Det kan godt vĂŚre, at du kan huske vores ansigter, men vi kan ogsĂĽ huske dig. Pas pĂĽ din ryg, sagde Shuaib Khan.

Den nu 31-ĂĽrige bandeleder blev bĂĽde i byret og landsret kendt skyldig i trusler mod politimanden, men hvor byretten takserede straffen til tre mĂĽneders fĂŚngsel og en betinget udvisning fra Danmark, opretholdt landsretten den betingede udvisning - men nedsatte fĂŚngselsstraffen til 60 dage.

Kravet fra vicestatsadvokat Anders Riisager var, at Shuaib Khan blev udvist med indrejseforbud i seks ĂĽr.

Leder af LTF - ogsĂĽ i retten

Under behandlingen af sagen i Østre Landsret var Shuaib Khan ikke selv til stede, og ifølge TV 2s oplysninger har han i en lÌngere periode opholdt sig i Spanien.

Da retssagen udspillede sig i Københavns Byret, erkendte Shuaib Khan for første gang offentligt, at han er leder af Loyal To Familia. Retten lagde vÌgt pü, at en trussel fra ham dermed er lig med en trussel fra hele bandegrupperingen.

Ifølge Shuaib Khans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, er sagen pustet op af politiske grunde.

Michael Juul Eriksen, forsvarsadvokat for Loyal To Familia-lederen, er pü grund af blandt andet pressebevügenheden ikke overrasket over, at sagen nu skal i Højesteret.

Efter de seneste stramninger af bandelovgivningen kan personer, der blandt andet dømmes for vÌbnede forbrydelser i forbindelse med en bandekonflikt, idømmes dobbelt straf.

Senest har regeringen søsat yderligere en stramning, der skal forhindre alle dømte bandekriminelle i at opnü dansk statsborgerskab.