Krimi

Domme for at dele sexvideoer stadfæstet

I to tilfælde har landsret frifundet unge for børneporno i Umbrella-kompleks, men nu er to domme stadfæstet.

Østre Landsret stadfæster betingede fængselsstraffe til to unge mænd i det såkaldte Umbrella-kompleks. De tiltalte er således i to uafhængige sager i Østre Landsret fundet skyldige i deling af børneporno og straffes med fængsel i henholdsvis 20 og 40 dages fængsel.

Sagerne mod de to unge, der var 16 og 17 på gerningstidspunktet, kan få afgørende betydning for over 1000 andre unge, der er sigtet for at have delt en meget omtalt sexvideo.

Sagen kort: Flere end 1000 sigtes for deling af sexvideo

Mere end 1000 børn og unge er af politiet blevet sigtet for at dele to videoer indeholdende seksuelle handlinger mellem én pige og flere drenge. Sagen daterer sig tilbage til 2015, hvor den trak store overskrifter og er af Red Barnet blevet kaldt "en af de værste krænkelser optaget på kamera i Danmark". .

De mere end 1000 personer risikerer nu at blive dømt for at have brudt Straffelovens paragraf 235 om deling af børneporno.  

Der er tale om landets mest omfattende aktion - der bliver kaldt 'Umbrella' - mod ulovlig billeddeling. 

De to unge er skyldige i at have delt videoerne, der indeholder seksuel aktivitet mellem to 15-årige, på Facebook og via Messenger.

Delt til over 50 personer

Den ene tiltalte havde 16. august 2016 delt de to videoer med kort tids mellemrum til 16 personer. Den anden tiltalte havde i løbet af en måned i efteråret 2015 delt videoerne fem gange til i hvert fald 35 personer.

Østre Landsret mener, at de to dømte må have vidst, at aktørerne i videoerne var mindreårige.

- Der blev herved lagt afgørende vægt på, at det - når man så de to videoer i sammenhæng - klart fremgik, at de forurettede begge var under 18 år, lyder det i landsrettens afgørelse.

Landsret har omgjort to domme

I to tilfælde har landsretten frifundet unge for børneporno, blandt andet blev en en 22-årig mand i februar ved retten i Lyngby idømt en betinget fængselsdom på ti dage. Men dommen blev af Østre Landsret i marts omstødt til en bøde på 2500 kroner for blufærdighedskrænkelse, fordi den 22-årige ikke kunne vide, at personerne på videoen var under 18 år.

Årsagen er, at der været flere udgaver af sexvideoen i forskellige længder og kvalitet i omløb, og på videoen i denne sag var kvaliteten så dårlig, at det ifølge landsretten ikke var muligt at afgøre, om personerne på videoen var under 18 år. Det er imidlertid ikke tilfældet i de to sager, der tirsdag blev stadfæstet i Østre Landsret. 

I slutningen af marts ændrede Vestre Landsret en dom i samme sagskompleks. Her var en 20-årig mand fra Syddjurs blevet idømt 30 dages betinget fængsel i byretten for at have delt samme video til 12 personer.

Også her var der tale om video af dårlig kvalitet, og også her frifandt landsretten den unge mand for uddeling af børneporno og ændrede straffen til en bøde på 2500 kroner.