Ubådssagen

Peter Madsen opgiver frifindelse for drabet på Kim Wall

Peter Madsen ønsker en formildelse af straffen ved ankesagen, men erkender ikke drab.

Ankesagen mod Peter Madsen kommer alene til at handle om straffens længde og ikke selve spørgsmålet om, hvorvidt han har dræbt den svenske journalist Kim Wall.

Det skriver Statsadvokaten i København på Twitter. Dermed accepterer Peter Madsen, at han ikke kan blive frifundet for drabet.

Anklagemyndigheden vil holde fast i livstidsdommen til Peter Madsen, mens den dømte ubådsbygger vil gå efter en kortere straf.

Min klient er nået dertil, at nu ønsker han ikke mere

Betina Hald Engmark, forsvarer for Peter Madsen

Kynisk og planlagt

Den 25. april blev sagen afsluttet i Københavns Byret, hvor Peter Madsen blev idømt en livstidsdom for at slå Kim Wall ihjel i ubåden Nautilus.

En enig domsmandsret fandt det her bevist, at Peter Madsen er skyldig i forberedt drab, seksuel mishandling, usømmelig omgang med lig samt overtrædelse af reglerne om sikkerhed til søs.

Dommer Anette Burkø begrundede blandt andet straffen med:

- At det var et kynisk og planlagt seksuelt motiveret overgreb og drab af en særdeles brutal karakter begået mod en tilfældig kvinde, der i kraft af sit journalistiske arbejde havde takket ja til en tur i tiltaltes ubåd.

Endnu ingen dato på plads

Der er endnu ikke sat en dato for ankesagen i Østre Landsret, ligesom det ikke ligger fast, hvordan ankesagen kommer til at foregå.

- I princippet vil der blive tale om en væsentlig kortere retssag, når det alene er straffen, der skal behandles - på den anden side har sagen ikke længere helt så høj prioritet, når Peter Madsen accepterer spørgsmålet om skyld, siger retsreporter på TV 2 Astrid Søndberg.

Anklagemyndigheden bekræfter over for TV 2, at den er tilfreds med byrettens dom og går efter en fastholdelse af livstidsdommen fra byretten.

Erkender ikke drab

TV 2 har fået en kommentar fra Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, til sagen.

Hun siger følgende om Peter Madsens accept af, at han ikke længere kan blive frifundet for drab.

- Peter Madsen anerkender den dom, som byretten har afsagt over ham. Der er ikke tale om en erkendelse af noget, som han ikke tidligere har erkendt, fortæller Betina Hald Engmark.

Vil ikke mere

Forsvareren har været i tæt dialog med Peter Madsen i tiden efter domsafsigelsen den 25. april, og siger, at det helt og holdent er Peter Madsens valg ikke at forsøge at blive frikendt i Landsretten for drabet på Kim Wall.

- Min klient er nået dertil, at nu ønsker han ikke mere. Den her tur i 'møllen', den skal han ikke igennem igen - hverken for ham selv, de pårørende eller vidner, siger Betina Hald Engmark.

Hun oplyser, at ankesagen i Landsretten vil blive et kortere forløb end retssagen i Københavns Byret, fordi der ikke er nogen bevisførelse, men at det udelukkende er et spørgsmål om strafudmålingen for Peter Madsen.