Ubådssagen

Det kom frem på 11. dag i retssagen mod Peter Madsen

Peter Madsen er farlig og ikke normal og skal i fængsel på livstid, mener anklageren. Der mangler reelle beviser, mener forsvareren.

- Efter anklagemyndighedens opfattelse kan vi ikke stå med en mere uhyggelig og skræmmende mentalerklæring.

Sådan sagde specialanklager Jakob Buch-Jepsen, som mandag fortsatte med at læse op fra Peter Madsens mentalerklæring og derefter procederede for, at ubådsbyggeren skal i fængsel på livstid for at have dræbt Kim Wall. Og hvis ikke livstid, så forvaring på ubestemt tid.

Herunder kan du læse hvorfor. Og hvorfor forsvareren mener, at han skal frifindes.

Overblik: Det kom frem

Peter Madsen er tiltalt for drab, anden kønslig omgang end samleje, usømmelig omgang med lig og forskellige brud på søfartslovgivningen under en sejltur i ubåden UC3 Nautilus i august 2017.

Han nægter sig skyldig og hævder, at Kim Wall døde i en ulykke. Han har erkendt, at han efterfølgende i en form for choktilstand besluttede sig for at partere liget.

Der er planlagt 12 retsdage, og der falder dom på onsdag, den 25. april, klokken 13.

TV 2s retsreporter Astrid Søndberg har dagen igennem liveblogget fra retssagen. Du kan læse hele livebloggen fra retsdag 11 her. Du kan også få overblikket her:

Det kom frem på ellevte dag af retssagen mod Peter Madsen

 1. Abnormt selvovervurderende

  Ved den seneste retsdag, den 5. april, blev anklageren ikke færdig med at dokumentere fra mentalerklæringen. Mandag fortsatte han derfor, hvor han slap.

  Her fremgik det blandt andet, at Peter Madsen beskrives som abnormt selvovervurderende.

  - Han har tendens til at fremstille sig selv positivt. Han nedtoner egne vanskeligheder og har svært ved at modtage feedback, læste anklageren op.

   

 2. En utroværdig og farlig mand, der kan gøre det samme igen

  Peter Madsen beskrives i mentalerklæringen som selviscenesættende og utroværdig.

  Han er også en velbegavet mand, fremgik det ved oplæsningen. Hans samlede IQ er på 111. Og han er farlig. Ifølge specialisterne er han det, man tidligere kaldte for en psykopat.

  Der er høj risiko for, at han i fremtiden vil begå lignende kriminalitet, vurderes det.

  - Der er tale om en svært dyssocial personlighedsstruktur, og sammenlignet med hans gode begavelse gør det, at der er en høj risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet, og der vil være en risiko for fare for andre, læste anklageren op.

 3. Peter Madsen utilfreds med dele af mentalerklæringen

  Efter anklagerens dokumentation kom Peter Madsen i vidneskranken for at svare på forsvarerens spørgsmål om de personlige forhold.

  Det fremgik af mentalerklæringen, at Peter Madsen under samtalerne med lægerne var iført grøn kedeldragt og sine markante briller. Den del var Peter Madsen ikke tilfreds med.

  Han havde kun de grønne kedeldragter, for det var det, hans kone kom med til ham.

  - Det var det eneste tøj, jeg havde på det pågældende tidspunkt. Jeg bruger normalt kontaktlinser, men det har jeg ikke adgang til i fængslet, så jeg er nødt til at bruge de her reservebriller, sagde Peter Madsen.

 4. Et planlagt drab på et tilfældigt offer

  Så blev det tid til anklagerens afsluttende procedure.

  Her ville specialanklager Jakob Buch-Jepsen fremstille Peter Madsens som utroværdig. Han har givet den ene løgnagtige forklaring efter den anden, mente anklageren.

  - Peter Madsens troværdighed om det passerede er ikke bare lav - den er ikkeeksisterende, sagde Jakob Buch-Jepsen.

  Ligeledes gjorde anklageren det klart, at Peter Madsen – efter anklagemyndighedens opfattelse – planlagde at pine og dræbe Kim Wall, og at den svenske journalist var et fuldstændig tilfældigt offer.

  - Pludselig var der en kvinde, der ville ud og sejle med ham alene i ubåden. Og så fulgte han op på den plan, han havde dannet, sagde Jakob Buch-Jepsen.

 5. Kræver livstid - en sag blottet for formildende omstændigheder

  Da han nåede til sanktionsspørgsmålet, krævede anklageren en dom på livstid, subsidiært forvaring.

  - Den her sag er blottet for formildende omstændigheder - der er kun skærpende omstændigheder i den her sag, sagde han.

  Han understregede, at udgangspunktet for et simpelt drab er 12 års fængsel, men at der i ubådssagen ikke er tale om et simpelt drab.

  Her fremhævede anklageren, at det var et brutalt og seksuelt motiveret drab, der alene skulle koste 16 års fængsel. Men dertil kommer forberedelsesdelen og parteringen af liget.

  - Og så er vi altså oppe på livstid, procederede anklageren.

 6. - Enten idømmes han livstid - eller også idømmes han forvaring

  Sidste del af sin procedure brugte anklageren på at tale for, at Peter Madsen skal straffes med forvaring, hvis retten kommer frem til, at han ikke skal idømmes livstid.

  Her argumenterede anklageren for, at Peter Madsen ikke skal straffes med almindeligt fængsel. For Peter Madsen er ikke normal.

  - Efter anklagemyndighedens opfattelse kan vi ikke stå med en mere uhyggelig og skræmmende mentalerklæring, sagde anklager Jakob Buch-Jepsen.

  Han lagde stor vægt på, at Peter Madsen er farlig ifølge mentalerklæringen og udtalelsen fra retslægerådet.

  En forvaringsstraf kræver, at den tiltalte antages farlig for andre. I tilfælde af forvaring skal det efter tre år vurderes, om den dømte stadig er farlig. Men det er domstolene, der i sidste ende beslutter, om en forvaringsdømt kan løslades.

  - Denne sag er helt unik. Der bør ikke være nogen rysten på hånden. Enten idømmes han livstid - eller også idømmes han forvaring, sagde anklageren i sin procedure.

 7. En fin gyserhistorie af udokumenterede påstande

  Så blev det forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at procedere. Og hun fremførte, at der mangler reelle beviser mod hendes klient,

  - Der er en masse antagelser, men reelle beviser har vi ikke set skyggen af, begyndte hun.

  Hun mente derimod, at anklageren har præsenteret retten for en fin gyserhistorie af udokumenterede påstande. At Peter Madsen har ændret forklaringer, er ikke et bevis, anførte hun.

 8. Frifindelse

  Betina Hald Engmark slog fast, at hendes klient bør frifindes for de dele af tiltalen, han ikke har erkendt.

  Peter Madsen har alene erkendt usømmelig omgang med lig og brud på søfartslovgivningen. Han nægter altså drab og anden kønslig omgang end samleje.

  - Det er noget frygteligt, der er sket, men kan retten ikke finde det bevist, at der er sket et drab, jamen så skal der ske en frifindelse, sagde forsvareren.

 9. - Det er animationsfilm fra en meget anerkendt russisk kunstner

  Om de videoer og tekster om spidning, drab og halshugning af kvinder, der er fundet på Peter Madsens computer og harddiske, sagde forsvareren, at det ikke er bevist, at Peter Madsen har kigget på dem.

  Hun forsøgte ligeledes at nedtone betydningen af filmene.

  - Det er animationsfilm fra en meget anerkendt russisk kunstner, sagde Betina Hald Engmark blandt andet.

  Desuden hæftede hun sig ved, at der ikke er fastlagt en dødsårsag. At retsmedicineren ikke har kunnet afvise Peter Madsens forklaring om, at Kim Wall kan være død af lufttryk eller udstødningsgasser.

  Ifølge forsvareren er der hverken belæg for, at der er sket noget seksuelt i ubåden, eller at der er foregået en planlagt forbrydelse.

  - Min klient har handlet modbydeligt, og det skal han også straffes for, men ikke for noget, han ikke har gjort, sagde Betina Hald Engmark med henvisning til, at Peter Madsen har tilstået partering.

 10. Meget kort frihedsstraf

  Og så kom Betina Hald Engmark til det punkt, hvor hun skulle påstå en straf.

  Hun mener, at Peter Madsen skal idømmes en meget kort frihedsstraf. Det kan være seks måneder, sagde hun.

  - Måske er der tale om uagtsomt manddrab, men det kan han ikke dømmes for, som anklageskriftet er formuleret, lød det fra forsvareren.

 11. Peter Madsens sidste kommentar

  Efter procedurerne henvendte dommer Anette Burkø sig til Peter Madsen.

  - Det er sådan, at du har mulighed for en sidste kommentar, sagde hun.

  - Så skal det kun være, at jeg er rigtig, rigtig ked af det, der er sket, sagde Peter Madsen og kiggede ned mod Kim Walls forældre, der var tilstede i retten.

  Der falder dom i sagen på onsdag, den 25. april, klokken 13.