Du kan ikke se det, men måske har tyven været inde i din bil

16x9
Ofte er det ikke helt så tydeligt, at der har været indbrud - faktisk kan man nogle gange slet ikke set det. Foto: Morten Germund / Scanpix Denmark

Håndværkere oplever tyveri af værktøj, uden der er synlige tegn på indbrud i varebilen. Tyvenes metoder bliver også brugt på private personbiler.

Jamme og sniffe.

Ikke umiddelbart nogle ord man forbinder med tyveri af værktøj fra håndværkerbiler. Men det er lige præcis nogle af de professionelle metoder, som tyvene bruger for at kunne komme til håndværkernes dyre og professionelle værktøj i bagagerummet.

Nogle tyve borer huller i sidedøren for med en wire at åbne op ind til bagagerummet. Andre bryder ind i førerhuset og får ad den vej åbnet til bagagerummet.

Men en helt tredje gruppe bruger ved hjælp af sniffing og jamming varebilens egen låseelektronik til at begå indbrud, som kun bliver opdaget, fordi der selvfølgelig mangler værktøj.

Det betyder, at bilen aldrig låser, selv om der bliver trykket på fjernbetjeningen

Rene Andreasen

Det er en teknik, som flere håndværkere i stigende grad oplever, bekræfter både håndværkere og eksperter over for TV 2. Det udgør et stigende problem, for hvis der ikke er synlige tegn på indbrud, kan en håndværker udsat for værktøjstyveri ikke få udbetalt forsikringen fra sit forsikringsselskab.

Skifter fra elektronisk lås til den gammeldags slags

Tyvenes teknik er ikke ny.

Faktisk har Rene Andreasen, der er låseekspert, siden 2010 advaret mod elektroniske låse. Og han har i samme periode skiftet hundredvis af elektroniske låse på varebiler til den gammeldags mekaniske lås, som gør det svært, hvis ikke umuligt, for tyvene at bryde låsen op.

Tomas Kudsk, der ejer AB-ELCO, har flere gange oplevet indbrud i sine varevogne.

- Det er ligesom den gammeldags smæklås. Det er mere eller mindre samme system, som vi i dag monterer på køretøjer med elektroniske låse. Når du lukker døren, er den låst, og den kan kun åbnes med nøgle, forklarer Rene Andreasen.

Han har også skiftet de elektroniske låse til mekaniske låse på cirka 500 postbiler fra PostNord, der jævnligt blev udsat for posttyveri.

De professionelles metoder

Rene Andreasen forklarer til TV 2, at der er tre måder, som de professionelle – og ofte organiserede – tyve gør brug af: Polske nøgler, sniffing og jamming.

En såkaldt polsk nøgle ødelægger den elektroniske lås indvendigt uden at efterlade spor udvendigt. Og tyvene er blevet så gode, at det ofte bliver gjort, så ens egen bilnøgle stadig kan fungere, selv om alt i låsen er knust.

- Det er først, når man skiller låsen ad, at man kan se det. Men forsikringsselskaberne vil ikke bekoste prisen for at skille en lås ad. Det må man selv gøre, og hvis det viser sig, at låsen er knust, kan man få forsikringen til at udbetale forsikringspenge, siger Rene Andreasen.

Elektroniske låse og professionelle tyve gør det svært for mange håndværkere at bevise, at der faktisk har været indbrud i deres varebil. Video: Natali Braagaard

Med de to andre metoder er det imidlertid umuligt at opdage, at en tyv har været på spil og stjålet værktøj. 

Med jamming blokerer man signalet fra bilnøglens fjernbetjening. Det vil sige, at tyven befinder sig inden for 50 meter af køretøjet og sender støj ud på samme frekvens som fjernbetjeningen.

- Det betyder, at bilen aldrig låser, selv om der bliver trykket på den elektroniske nøgle. De færreste vil opdage det, og det er umuligt at bevise, at man faktisk har låst bilen, alt i mens tyven har direkte adgang, forklarer Rene Andreasen.

Den sidste metode er sniffing. Det betyder, at tyven kan optage signalet fra den elektroniske nøgle til bilen – og det er uanset, om nøglen ligger i lommen på håndværkeren eller i hjemmet.

- Så kan man med computer kopiere signalet og gå tilbage til bilen på et senere tidspunkt og åbne den uden problemer, siger Rene Andreasen.

Tyve sniffer og jammer også privatpersoner

Med de tre metoder kan de professionelle tyve uden større problemer åbne køretøjet, uden at der er synlige tegn på et indbrud – og det gælder ikke kun for håndværkere. Også privatpersoner oplever, at der på den måde bliver begået biltyveri og indbrud i bilen.

Både Tryg og Brancheforeningen Forsikring og Pension bekræfter over for TV 2, at man har kendskab til, at metoderne bliver brugt i forhold til både håndværkerbiler og personbiler.

Arne Knippel, der er kontorchef i Forsikring og Pension, oplyser, at sniffing hovedsageligt bliver brugt som indbrudsmetode, når det gælder dyre personbiler, mens jamming er velkendt både i forhold til håndværker- og personbiler. 

TV 2 ville gerne have spurgt Tryg, hvorfor håndværkere oplever problemer med at få forsikring for stjålet værktøj udbetalt, når der er tale om indbrud uden synlige tegn, og når tyvenes metoder er velkendte. Det har imidlertid ikke været muligt.

Elektronik kan også bruges den anden vej

Mens Rene Andreasen er fortaler for helt at skifte de elektroniske låse ud med en mekanisk, så er der nu også flere andre løsninger på markedet.

Blandt andet er det nu via en app muligt at slå en startspærrer til og fra, efter at bilen er blevet låst. På den måde kan tyven ikke starte bilen, selv om han eller hun har fået adgang til bilen.

På samme måde er det muligt blandt andet at installere et lille kamera og åbningskontakter på håndværkerbilen, så der bliver taget billeder af en eventuel tyv, når han eller hun via en af de tre metoder åbner en bildør.

Med et billede af tyven kan håndværkeren dermed bevise, at der har været indbrud i bilen, selv om der ikke er nogen synlige tegn på indbrud.