Ubådssagen

Det kom frem på tredjedagen i retssagen mod Peter Madsen

Kan man fastslå årsagen til Kim Walls død? Og hvad har kæresten at sige? Det var nogle af de spørgsmål, der blev besvaret på retssagens tredje dag.

Retssagen mod den drabssigtede Peter Madsen fortsætter i Københavns Byret, hvor der på den tredje dag var indkaldt seks vidner. 

De skulle blandt andet kaste lys over Peter Madsens adfærd op til drabet, og hvordan han virkede i minutterne efter ubåden Nautilus sank til bunds.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

En retsmediciner skulle tale om dødsårsag, og hvilke skader der kunne være påført, mens Kim Wall var i live.

Også Kim Walls kæreste var i vidneskranken.

Nægter sig skyldig

I sagen er der i alt seks tiltalepunkter, hvoraf de to første handler om drab og usømmelig omgang med lig. Desuden er Peter Madsen tiltalt for andet seksuelt forhold end samleje - samt forskellige brud på søfartslovgivningen.

Peter Madsen nægter drabet, men erkender usømmelig omgang med lig. Der er afsat i alt 12 retsdage til sagen, og det forventes, at der falder dom den 25. april.

Herunder kan du få et overblik over det vigtigste fra dagens retsmøde.

Tredje dag i retssagen mod Peter Madsen

 1. Vidne samlede Peter Madsen op

  Det første vidne befandt sig i en båd på Øresund, da han så den synkende ubåd. Han kunne se Peter Madsen gå ned sammen med den og samlede ham derefter op af vandet. I retten beskrev han, hvordan Peter Madsen virkede meget fokuseret, og at han selv lod til at være mere rystet end ubådsbyggeren.

  Vidnet fortalte også, at Peter Madsen afviste at få ubåden hentet op og fortalte ham, at han var alene på den. Manden undre sig over, at Peter Madsen ikke spurgte mere til den forsvundne journalist.

 2. Sætter spørgsmålstegn ved forklaring

  Det andet vidne, der satte sig i vidneskranken, var retsmediciner Christina Jacobsen. Hun har haft ansvaret for obduktionen af Kim Walls lig.

  Anklageren viste retsmedicineren en skitse over de snit og stiksår, som er fundet på Kim Walls krop.

  Retsmedicineren begyndte med at fortælle, at læsionerne havde været vanskelige at tyde, fordi liget har ligget i vand og på grund af tiden.

  Anklageren spurgte ind til knivstik i underlivet. De var ifølge Peter Madsens vidneudsagn først påført, efter døden indtraf for at få ilten ud af hendes krop, inden han smed den i vandet. Det ville anklageren dog forsøge at modbevise, for han mente, at der var et seksuelt motiv.

  Retsmedicineren fortalte, at der stadig var blodcirkulation, da læsionerne blev påført. Og det kan tyde på, at Kim Wall altså ikke har været helt død.

  Hun forklarede også, at det er umuligt at give 100 procent sikre vurderinger i sagen, men at Peter Madsens forklaring om, at Kim Wall døde, og han først tilførte skaderne syv timer efter, ikke virker sandsynlig.

 3. Dødsårsag

  Tiden i vandet gjorde det desuden svært at fastsætte dødsårsagen, fortalte Christina Jacobsen. 

  Der blev også spurgt ind til, om det er muligt, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning, som Peter Madsen har forklaret. Men ifølge retsmedicineren kan det hverken af- eller bekræftes.

 4. Kæresten i vidneskranken

  Kim Walls kæreste indfandt sig også i vidneskranken på tredjedagen. Han fortalte, at han selv var taget ud at lede efter hende natten til fredag den 11. august – aftenen efter Kim Wall var taget ud at sejle med Peter Madsen.

  Imens han cyklede rundt og ledte, mødte han ubådbyggerens kone på Refshaleøen. Han forklarede, at han ville have konen til at fortælle ham noget, men at hun råbte, at han ikke skulle spørge til ubåden. Mere om den episode kom der ikke frem i retten.

  Kærestens bistandsadvokat spurgte ham, hvordan sagen har påvirket hans uddannelse, og kæresten svarede, at han havde lagt alle sine fremtidsplaner sammen med Kim Wall, og nu vidste han ikke længere, hvorfor han tog en uddannelse. Det har påvirket alt, fortalte han.

  Derefter ville anklageren vide, hvordan Kim Wall havde det med at skulle sejle i ubåden. Hertil svarede kæresten, at hun var nervøs for at skulle under vandet i den, og at han selv havde overvejet at tage med.

  Da hun ikke kom tilbage til den aftalte tid, havde han først slået det hen, men klokken 02 om natten var han blevet så bekymret, at han ringede til alle, han kunne komme i tanke om. Både søværnet, politiet, hæren og Kim Walls forældre, fortalte han.

 5. Peter Madsens tidligere praktikant

  Det sidste vidne på tredjedagen var Peter Madsens tidligere praktikant. Anklageren spurgte, om Peter Madsen havde taget noget spidst og ladet som om, at han ville stikke folk. Dertil svarede praktikanten, at han havde en fornemmelse af, at der var en interesse for det. 

  Anklageren spurgte derefter vidnet, om hvorvidt en sav, som Peter Madsen havde i ubåden, havde en funktion i båden. Det mente vidnet ikke.

  Peter Madsens forklaring på saven var, at han var ved at lave nogle hylder i ubåden, men det afkræftede praktikanten grinende. Det ville ikke være særligt praktisk, forklarede han.