Krimi

Det kom frem på anden dag i retssagen mod Peter Madsen

Hvorfor parterede han Kim Wall? Hvad fik han ud af film om mishandling af kvinder? Var der en sammenhæng? Det skulle Peter Madsen svare på.

Sådan og derfor dækker TV 2 Ubådssagen

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Sagen mod Peter Madsen er en opsigtsvækkende og alvorlig retssag, hvor dele af sagen kan virke stødende. TV 2 dækker retssagen med fokus på beviserne. Stødende detaljer vil blive fremlagt i retten. TV 2 vil med respekt for retsplejen og de efterladte referere detaljer i den udstrækning, de er relevante for sagen.

Retssagen mod Peter Madsen var onsdag nået til dag to i Københavns Byret, hvor anklager Jakob Buch-Jepsen fortsatte sit krydsforhør af Peter Madsen.

Peter Madsen mødte op iført en sort t-shirt og blå bukser fra Københavns Fængsler. Og lidt utilpas, forklarede hans forsvarer senere.

Anklageren lagde ud med at spørge ind til, hvorfor Peter Madsen havde parteret Kim Wall. Ifølge Peter Madsen var det alene i forsøget på at få liget ud af ubåden. 

Det meste af formiddagens forhør omhandlede parteringen af Kim Wall og de voldsvideoer, som politiet efterfølgende har fundet på en harddisk i Peter Madsens rumlaboratorium. Ligesom politiets teknikere har genskabt en kopi af Peter Madsens telefon og her påvist, at han havde søgt på en film om en kvinde, der får skåret hovedet af.

Efter frokost var det imidlertid forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at stille spørgsmål til ubådsbyggeren, og her vendte stemningen.

Hun spurgte blandt andet ind til hans interesse for raketter og ubåde, forholdet til hans kone og elskerinder - ligesom hun bad ham beskrive sin relation til adskillige af de 37 vidner, der senere vil blive ført i retssagen.

TV 2's kriminalreporter Astrid Søndberg har dagen igennem liveblogget fra retssagen. Du kan læse hele livebloggen fra retsdag to her:

Herunder kan du få et overblik over det vigtigste fra dagens retsmøde

Anden dag i retssagen mod Peter Madsen

 1. Parteringen af Kim Wall

  Anklageren lagde ud med at spørge ind til, hvorfor Peter Madsen havde parteret Kim Walls lig. Ifølge Peter Madsen var det for, at han kunne få liget ud af ubåden.

  Ifølge anklageren var Kim Walls lig påført en række skader i underlivet. Peter Madsen nægtede dog, at mishandlingen er sket med et seksuelt motiv. 

  Peter Madsen nægtede også, at mishandlingen af Kim Walls krop skulle være foregået, mens hun var i live. 

 2. Film med mishandling af kvinder

  Anklager Jakob Buch-Jepsen viste i retten flere makabre videoer, som han udspurgte Peter Madsen om.

  Anklageren viste blandt andet to animationsvideoer, som viser halsoverskæring og flere kvinder, som bliver spiddet. Filmene er fundet på Madsens computer.

  Efterfølgende afspillede anklageren en video med en rigtig kvinde, der bliver halshugget. Den vises kun for forsvareren, anklageren, rettens medlemmer og den drabstiltalte.

  Ifølge anklageren har Peter Madsen set den om natten, inden han den efterfølgende aften mødte Kim Wall.

  Madsen søgte på blandt andet halshugning og smerte for at finde videoen.

   

 3. Døde muligvis af halsoverskæring

  Anklageren fortalte at retsmedicinernes rapport viser, at Kim Wall muligvis døde af halsoverskæring.

  Efter afspilning af den tredje video med spidning af kvinder spurgte anklageren, om det ikke er påfaldende, at Peter Madsen havde sådan en video, når han er tiltalt for at have mishandlet og dræbt en kvinde.

  - Det er relevant på samme måde, som Olsen Banden er relevant i en bandesag, svarede Peter Madsen.

   

 4. Nautilus og kvinderne

  Efter frokost var det forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at udspørge sin klient.

  Hun spurgte blandt andet ind til forholdet til hans kone og de elskerinder, han har haft.

  Ifølge Peter Madsen havde mindst én af kvinderne, som havde specielle seksuelle interesser, adgang til den harddisk, hvor politiet har fundet film, der viser mishandling af kvinder.

  Desuden spurgte forsvareren ind til andre personer, der kom i rumlaboratoriet og hele processen omkring ejerskabet af ubåden Nautilus 

 5. Det første møde med Kim Wall

  Peter Madsen fortalte detaljeret om den 10. august - dagen, hvor Peter Madsen sejlede ud med Kim Wall. 

  Anklageren har tidligere spurgt, om han var presset, skuffet eller økonomisk under pres. Men ifølge Peter Madsen selv var det en god, men travl dag.

  Han handlede kanelgifter og vandflasker, så de to havde noget proviant med i ubåden.

 6. Beviser og vidner

  Forsvarer Betina Hald Engmark brugte en del tid på at spørge ind til en stribe af anklagerens beviser.

  Blandt andet en grøn vandslange, som anklageren omtalte tidligere på dagen. Anklageren ville vide, om vandslangen havde været oppe i Kim Wall. Om den var brugt i forbindelse med spidning? Eller måske til at spule ubåden efter partering?

  - Det var helt normalt, lød det fra Peter Madsen. Vandslangen var del af et projekt.

  Der blev også spurgt ind til de jernstykker, som blev brugt til at tynge Kim Walls legemsdele ned - og endelig til de stropper, anklageren mener, Kim Wall var fastspændt med i ubåden.

  Stropper, der blev fundet dele af i posen med Kim Walls tøj. Andre dele var fastspændt i ubåden. En stropdel i posen er skåret over og passer i snittet til en del, der var fastspændt om et rør i ankelhøjde.

  Stropperne var der en god forklaring på. De sad oppe under en bænk - men kan have forskubbet sig, lød det fra Peter Madsen.